Contact

Vervroegd stemmen

Als jij je kwetsbaar voelt, bijvoorbeeld vanwege je gezondheid, kun je op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021, in de hiervoor aangewezen stemlokalen, eerder je stem uit te brengen. De stembureaus zijn tijdens verkiezingsdagen geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur

De 8 stembureaus waar ook op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 gestemd kan worden zijn:

  • Bolsward, Centrum Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33
  • Heeg, It Heechhûs, It Eilân 67
  • Koudum, De Klink, Ds L Tinholtstraat 1
  • Sneek, Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8 a
  • Sneek, Veemarkthal, Stationsstraat 16 B
  • Witmarsum, Recreatiecentrum Mounewetter, Mouneplein 1
  • Wommels, “It Dielshûs”, ’t Bosk 41
  • Workum, Kultuerhús Klameare, Merk 1

Meer informatie over de verkiezingen vind je op de pagina over verkiezingen.