Vernieuwde beleidsregels voor reclame

Gepubliceerd op in Nieuws.

Vernieuwde beleidsregels voor reclame

Het Reclamebeleid in Súdwest-Fryslân, dat eind 2016 is opgesteld, is geactualiseerd. In dit beleid staat wat wel en niet mag als het gaat om reclame-uitingen in de openbare ruimte in de gemeente. Gevelreclame en andere reclamevormen op eigen grond ten vallen hier dus niet onder. Het doel van dit beleid is om wildgroei aan losse reclame-uitingen in de gemeente te voorkomen.

Het vernieuwde Beleidsregels voor reclame wijkt op een paar punten af van het vorige beleid, het is dus een update of een actualisering. In de vernieuwde beleidsregels zijn een aantal onduidelijkheden verhelderd en aangepast.

Centrale verkiezingsborden

De meest in het oog springende wijziging, heeft te maken met de verkiezingsborden tijdens de verschillende verkiezingsperiodes. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werden veel verkiezingsborden vernield. Hierdoor ontstond veel overlast. De beleidsregels voor reclame zijn om die reden op het onderdeel ‘Verkiezingsborden’ gewijzigd. De gemeente heeft een aantal locaties aangewezen waar tijdens de verkiezingsperiodes grote borden komen te staan waar de verkiezingsposters op geplakt kunnen worden.

Dit was tijdens de laatste landelijke verkiezingen en tijdens de recentelijke Europese verkiezingen al zichtbaar. Zo stond in het centrum van Sneek al een groot bord met daarop de posters van de verschillende partijen erop geplakt. 

Evenementen, activiteiten en voorstellingen aankondigen met een bord

In de nieuwe beleidsregels staan ook regels over aankondigingsborden. Dit zijn borden waarop activiteiten, evenementen, theatervoorstellingen, goede doelen en andere acties in een stad of dorp worden aangekondigd. De gemeente is hierover de afgelopen jaren vaak benaderd door verschillende dorpsbelangen. Daarom is het nu onder voorwaarden mogelijk om binnen 25 meter van het plaatsnaambord een aankondigingsbord te plaatsen.

Wil je meer weten over wat er mogelijk is? De nieuwe Beleidsregels reclame Súdwest-Fryslân 2024 kun je hier lezen. Kom je er niet uit of heb je nog vragen? Neem dan per mail contact met mevrouw E. Dekkinga.