Verkoop Hemmen 3 in volle gang

Gepubliceerd op

De verkoop van de bedrijfskavels op bedrijventerrein De Hemmen 3 is in volle gang. Ondernemers kunnen zich nog een aantal weken, tot 13 december, inschrijven voor een bedrijfskavel. Er is inmiddels al veel interesse.

De Hemmen 3 is een voorbeeld van een bedrijventerrein dat we samen met de ondernemers willen inrichten. Het terrein is uitermate geschikt voor bouw- en aannemingsbedrijven, (groot-)handelsondernemingen en transportbedrijven. Het bedrijvenpark heeft een ruime en toegankelijke infrastructuur. De open bebouwing, groensingels en waterpartijen geven De Hemmen-A7 een representa­tief en duurzaam karakter. De zichtlocaties langs de snelweg hebben een duidelijk herkenbaar profiel

de Hemmen 3

Locatie

De Hemmen 3 is gelegen aan de westkant van de A7, de rondweg van Sneek. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van 25 ha welke in 2 fases zal worden uitgegeven, te beginnen met de zichtlocaties langs de A7. Duurzaamheid is een belangrijk thema op het bedrijventerrein en van geïnteresseerde bedrijven wordt verwacht dat zij hieraan zullen bijdragen.

Unieke locatie:

  • Centrale ligging t.o.v. de Randstad en Duitsland
  • Goede infrastructuur, geen files
  • Groot afzetgebied
  • Aantrekkelijke, open groene uitstraling
  • Zichtlocatie
  • Profiteren van samenwerking met aantrekkelijke bedrijven
  • Gunstige m2 prijs

Duurzaamheid

Met het bedrijventerrein willen we een voorbeeldrol vervullen op het gebied van duurzaamheid. Daarom is duurzaamheid ook een belangrijk thema voor het bedrijventerrein De Hemmen 3. Duurzaamheid gaat hier verder dan het opwekken van duurzame energie voor eigen gebruik.

We hechten aan circulair materiaalgebruik en kijken ook nadrukkelijk of er bij de inrichting van de bedrijfskavel rekening is gehouden met natuurlijk kapitaal (zoals groenvoorziening en groenbestrating) en of er rekening wordt gehouden met steeds extremere weersomstandigheden (zoals vegetatiedaken en waterbuffering).

Omdat we veel waarde hechten aan verduurzaming is een wegingsmatrix uitgewerkt welke gebruikt wordt bij de toewijzing van de bouwkavels. Bedrijven kunnen door het invullen van het inschrijfformulier aangeven in hoeverre duurzaamheid doorgevoerd is in de bedrijfsvoering op het nieuwe bedrijventerrein en hebben op die manier invloed op de toewijzing van een bedrijfskavel. Hoe hoger de score hoe meer kans op een toewijzing.

Unieke kracht van Súdwest-Fryslân

De unieke kracht van Súdwest-Fryslân wordt gevormd door de verscheidenheid en de verbinding tussen steden en dorpen, het groene landschap en het water. Er is ruimte voor inwoners, ondernemers en bezoekers. In een gebied waar het goed werken, leven en genieten is. Waar zij de ruimte hebben en krijgen om zich te ontplooien en de verscheidenheid van Súdwest-Fryslân te koesteren en samen verder vorm te geven.

Interesse?

Ondernemers kunnen hun interesse kenbaar maken door het inschrijfformulier op de site in te vullen.

Inschrijven is mogelijk van 1 november 2021 12.00 uur tot 13 december 2021 12.00 uur.

Toewijzing van de bedrijfskavels vindt plaats binnen 4 weken na de sluitingsdatum.