Update na positieve inloopbijeenkomst Woudsend – It Skar 2

Gepubliceerd op in Woudsend - It Skar 2.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk It Skar 2 in Woudsend loopt er momenteel een procedure om het bestemmingsplan definitief te maken, zodat er nieuwbouwwoningen kunnen worden gebouwd. Eind vorig jaar is hiervoor het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor It Skar 2 gepubliceerd. Op 18 januari is er hiervoor in het MFC De Driuwpôlle een inloopbijeenkomst georganiseerd om de omgeving en belangstellenden te informeren over de plannen.

Grote belangstelling

De inloopbijeenkomst werd goed bezocht, waarbij de nodige informatie werd uitgewisseld. Veel belangstellenden uit het dorp en de omgeving kwamen af op de uitnodiging. Tijdens de bijeenkomst waren er naast de gemeente ook vertegenwoordigers van Dorpsbelang Woudsend en Ondernemersvereniging Woudsend aanwezig.

Het ontwerp bestemmingsplan is zes weken lang gepubliceerd. Tijdens deze periode konden er zienswijzen op het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan worden ingebracht. 25 januari jl. is deze periode afgesloten. De eerste signalen zijn zeer positief en de verwachting is dat het bestemmingsplan op korte termijn definitief kan worden gemaakt.

45 woningen

In het bestemmingsplan is er plek voor 45 woningen. Het plan bevat 12 vrijstaande woningen, waarvan 11 aan het water gelegen, 12 twee-onder-een-kap woningen aan de straat en 21 ‘hofjeswoningen’ voor het midden- en bereikbare segment.

Vervolg

Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt. De verwachting is dat over een aantal maanden het definitieve bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarbij dan ook de financiën beschikbaar worden gesteld. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan er worden begonnen met de voorbereidingen van de aanleg van het bouwplan.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Inloopbijeenkomst woudsend
Plannen Inloopbijeenkomst woudsend