Uitnodiging inloopmoment Scharnegoutum Noord

Uitnodiging inloopmoment woningbouwproject Scharnegoutum Noord

Gepubliceerd op in Wonen in Súdwest-Fryslân, Scharnegoutum Noord.

De voorbereiding voor het nieuwbouwplan ‘Scharnegoutum Noord’, een nieuwe woonwijk met 20 grondgebonden woningen, is in volle gang. Afgelopen 12 december heeft het college ingestemd met de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan. Deze zijn opgesteld op basis van de uitkomsten van het participatietraject eerder dit jaar en die in het dorp zijn gepresenteerd.

Het ontwerp van dit bestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder het beeldkwaliteitsplan, kan je inzien vanaf 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024. Dit kan bij het gemeentelijke loket in Sneek.

Het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Inloopbijeenkomst

Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om de ontwerpplannen in te zien en eventueel vragen te stellen. Ook een schets van het groenplan laten we zien.

Je bent van harte welkom!

  • Datum: dinsdag 9 januari 2024
  • Locatie: ‘it Swettehûs’, Legedyk 43 te Scharnegoutum
  • Tijd: van 20.00 - 21.30 uur (vrije inloop)

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Ga dan naar de projectpagina Scharnegoutum Noord en meld je aan voor de nieuwsbrief.