Uitnodiging inloopmoment Boazumerfeart

Uitnodiging inloopmoment woningbouwproject Boazumerfeart Boazum

Gepubliceerd op in Boazum - Boazumerfeart, Wonen in Súdwest-Fryslân.

De voorbereiding voor het nieuwbouwplan ‘Boazumerfeart’ is in volle gang. Afgelopen 12 december heeft het college ingestemd met de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan. Deze zijn opgesteld op basis van de uitkomsten van het participatietraject eerder dit jaar en zijn op 21 september 2023 in het dorp gepresenteerd.

Het ontwerp van dit bestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder het beeldkwaliteitsplan, kun je inzien vanaf 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024. Dit kan bij het gemeentelijke loket in Sneek.

Het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inloopbijeenkomst

Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om de ontwerpplannen in te zien en eventueel vragen te stellen.

Je bent van harte welkom!

  • Datum: donderdag 11 januari 2024
  • Locatie: ‘Boazumer Mjitte’, Waltawei 22 te Boazum
  • Tijd: van 16.30 – 18.00 uur (vrije inloop)

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Ga dan naar de projectpagina van Boazum - Boazumerfeart en meld je aan voor de nieuwsbrief.