Technische storing rioolgemaal Oudega

Gepubliceerd op in Nieuws.

Door een technische storing aan het rioolgemaal in Oudega is er rioolwater via de overstort in de sloot bij sportpark It Joo terecht gekomen. Hierdoor is de waterkwaliteit verslechterd en is er mogelijk geuroverlast.

Het advies is om de komende weken honden aangelijnd te houden en kinderen niet in de buurt van de sloot te laten spelen.

Storing verholpen

Het gemaal is inmiddels weer operationeel en het verontreinigde water is met een tankauto afgevoerd. In totaal gaat het om een sloot van 80 meter lang en 3 meter breed. De komende dagen wordt de vervuiling nader onderzocht en starten de baggerwerkzaamheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

Meer informatie

Ga voor meer informatie en een plattegrond van de locatie naar de website van Wetterskip Fryslân

De sloot langs het voetbalveld en langs een deel van de Joodyk is afgedamd.