Súdwest-Fryslân ondertekent regionale woondeals Fryslân

Ondertekening regionale woondeals Fryslân: 1.980 woningen voor 2030

Gepubliceerd op in Nieuws, Wonen in Súdwest-Fryslân.

Samen met de andere Friese gemeenten, de Provinsje Fryslân en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ondertekende wethouder Michel Rietman vandaag de Friese regionale woondeals. Deze Friese woningbouwafspraken zijn de opmaat voor een langjarige samenwerking tussen gemeenten, provincie en het Rijk.

Met de zes regionale woondeals bundelen de verschillende overheden hun krachten om de woningbouw in de regio te versnellen. De overheden werken hierbij samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen, zorgpartijen en andere maatschappelijke partners.

Uitgangspunten en afspraken

In de regionale woondeals is vastgelegd dat er tot en met 2030 zo’n 17.500 nieuwe woningen gebouwd worden. De dynamiek van het platteland is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Er zijn veel kleine woningbouwprojecten die gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave en de leefbaarheid. Dit past bij de Friese aard en schaal. Met deze woondeals zal het Rijk zich inspannen om ook de kleinere projecten te ondersteunen met Rijkssubsidies.

In alle regio’s (Leeuwarden, Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en de Friese Waddeneilanden) zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen en de verdeling daarvan per gemeente. Voor Súdwest-Fryslân is de opgave om 1.980 woningen te bouwen voor 2030. Specifiek voor de Friese aanpak is de aandacht voor innovaties op het gebied van circulaire bouw, industrieel bouwen en biobased bouwen. Dat betekent dat duurzaamheid een belangrijk streven in Fryslân is.

De afspraken die zijn gemaakt in de regionale woondeals worden elk jaar geëvalueerd en waar nodig bijgeschaafd. 

“Ik ben enorm blij met de medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de woningbouwopgave in Súdwest-Fryslân. Ze voelen de verantwoordelijkheid om te werken aan een gemeente waar je kan wonen waar en hoe je wilt. Met zo’n gedreven team ben ik ervan overtuigd dat we de opgave voor Súdwest-Fryslân, die ik gister heb ondertekend, gaan halen.”

Wethouder Michel Rietman

Ondertekening regionale woondeals