Subsidieregeling voor controleren coronatoegangsbewijs

Gepubliceerd op

De coronacrisis lijkt langzaam maar zeker van het toneel te verdwijnen. Alle maatregelen zijn inmiddels losgelaten. Dat geldt ook voor de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs, die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 lange tijd verplicht was.

Eind vorig jaar konden ondernemers en verenigingen en instellingen waar het controleren op coronatoegangsbewijzen compensatie aanvragen voor de gemaakte kosten om de controle op coronatoegangsbewijzen uit te voeren. Die compensatie gold voor de periode van 22 september 2021 – 31 december 2021.

Omdat ook begin dit jaar de controle op het coronatoegangsbewijs nog een tijd verplicht was, kunnen ondernemers ook hiervoor compensatie aanvragen. Het gaat om kosten die gemaakt zijn om de controle op coronatoegangsbewijzen te ondersteunen in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Alle organisaties die verplicht moesten controleren op het coronatoegangsbewijs kunnen een deze subsidie aanvragen.

Organisaties in de horeca, cultuur, sport, evenementen en multifunctionele centra komen hiervoor in aanmerking. Denk aan sportclubs, muziekkorpsen, evenementenorganisatoren, restaurant ondernemers, maar ook aan pachters van dorpshuizen, multifunctionele centra, wijkgebouwen en sportkantines.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:
  • a. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, inclusief sociale zekerheidslasten, pensioenafdrachten en vakantiegeld;
  • b. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;
  • c. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  • d. kosten voor de controle van het coronatoegangsbewijs en het identiteitsdocument;
  • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.
  • e. kosten voor de inzet van vrijwilligers (€ 11,06 per uur voor een 36-urige werkweek).
 • De loonkosten van de meewerkende eigenaar van een eenmanszaak of V.O.F voor de controle van het coronatoegangsbewijs worden bepaald op basis van het gemiddelde loon van de medewerkers van de eenmanszaak of V.O.F..
 • De aanvraag is met financiële gegevens (salarisstroken, facturen, urenspecificaties) onderbouwd.
 • In afwijking van artikel 9, lid 2 onder c, de Algemene subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân, staat de regeling ook open voor aanvragers die activiteiten organiseren of voorzieningen exploiteren met het doel winst te maken.
 • De kosten zijn gemaakt in de periode van 1 januari 2022  tot en met 26 maart 2022.

Inleverdatum aanvraag

De aanvraag kan ingediend worden vanaf 15 april 2022. De aanvraag moet uiterlijk 15 mei 2022 bij ons binnen zijn. Na 15 mei 2022 is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen. Als jouw aanvraag aan de regels voldoet, wordt de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Meer weten?

Neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14515 of stuur een e-mail naar ontheffingencorona@sudwestfryslan.nl.