Startschot kleine kernenaanpak woningbouw Kimswerd

Startschot kleine kernenaanpak woningbouw in Kimswerd

Gepubliceerd op in Nieuws.

Op een doorsnee woensdagavond loopt een groep mensen door de schilderachtige kern van het terpdorp Kimswerd. Een houten loopbruggetje leidt naar een pleintje met authentieke woningen. Wie op het midden van dit pleintje kan staan, heeft zicht op drie voormalige bakkerijen, allemaal gelijktijdig actief. “Ze werkten goed samen om allemaal hun eigen brood te verdienen”, vertelt een Kimswerder. Via het pleintje verplaatst de groep zich naar de noordelijke rand van het dorp. Hier liggen wellicht mogelijkheden voor de bouw van een aantal woningen, zo geeft iemand uit de groep aan.

Kernenaanpak legt initiatief bij kern zelf

De groep bestaat uit zo’n 12 personen, een mix van inwoners van Kimswerd en een afvaardiging van Elkien en de gemeente Súdwest-Fryslân. Een uurtje eerder trapte de groep van 12 mensen de avond af in dorpshuis Piers Stee. Jan Provoost begint met een korte inleiding over de kleine kernenaanpak woningbouw, gevolgd door een historische en ruimtelijke uiteenzetting van stedenbouwkundige Vincent Schaafsma. De aanpak heeft als doel om ook de kleine kernen van Súdwest-Fryslân openingen te bieden voor woningbouw.

“In Súdwest-Fryslân hebben we 83 dorpen en 6 steden. Geen enkele andere gemeente in Nederland heeft zoveel kernen. Elke kern waar behoefte is aan woningen willen we ruimte bieden. Met de kernenaanpak leggen we in het voortraject  het initiatief bij de inwoners van het dorp of de stad zelf. We kijken niet alleen naar mogelijkheden voor nieuwbouw, maar onderzoeken ook mogelijkheden voor het verbeteren van bestaande gebouwen”, legt Jan Provoost uit.

Inventariseren doel van dorpswandeling

Doel van de avond in Kimswerd was een eerste inventarisatie: Wat is de behoefte van het dorp en waar liggen mogelijke kansen voor woningbouw? Na de introductie in het dorpshuis nemen de werkgroep wonen en dorpsbelangen het initiatief tijdens de wandeling langs potentiële woningbouwlocaties. Een oordeel wordt hier nog niet over geveld, en ook de samenspraak met de rest van het dorp volgt natuurlijk nog.

Het groepje vervolgt haar weg van de noordelijke zijde van het dorp langs de Laurentiuskerk richting de oostkant. Gewezen wordt naar een oude boerderij die onlangs prachtig hersteld is. “Die kan zeker weer 50 jaar mee”, klinkt het in de groep. Ondertussen gaat het gesprek over de open ruimte aan de andere kant. Woningbouw hier zou wellicht kunnen. Op de kaart is wel direct zichtbaar dat er nog een oude gasleiding doorheen loopt. Dat is een obstakel, maar daar wordt niet verder over gesproken. Het is ten slotte een rondgang door het dorp waarbij alle mogelijke geschikte locaties even ter sprake kunnen komen.

Opknappen bestaande voorraad sociale huurwoningen

Een laatste stop vindt plaats in het zuidelijke deel van het dorp. De woningen van Elkien hebben een opknapbeurt nodig. Het dorp geeft aan dat het opknappen van de bestaande woningvoorraad minstens net zo belangrijk is als het toevoegen van nieuwe woningen. De sociale huurwoningen staan op de planning voor Elkien. Over de planning ontstaat een scherp gesprek alvorens de weg wordt vervolgd. Via de moestuin aan de rand van het dorp baant de groep zich een weg terug richting het dorpshuis.

Daar wordt alles nog eens op een rijtje gezet en de avond afgesloten. Voor de volgende bijeenkomst ontvangen alle inwoners, bijna 300 huishoudens, een uitnodiging. De locaties waar langs gewandeld is, worden dan nogmaals besproken. De gemeente zal dan aangeven wat volgens hen daarvan de meest kansrijke plekken zijn. Vervolgens kunnen de inwoners van het dorp daarop natuurlijk reageren en vanzelfsprekend ook met eigen ideeën komen.

Eerste stap, bouw nog niet in zicht

“Het is een eerste stap in het proces. De bouw is nog niet in zicht, dat duurt echt nog even”, verduidelijkt Jan Provoost de verwachtingen. “Stap voor stap werken we samen toe naar een breed gedragen plan voor de woningbouwopgave in Kimswerd. Dat hoeft niet per sé nieuwbouw te zijn, het kan ook zijn dat er meer behoefte is aan het aanpassen van de huidige woningvoorraad.”