Start lokale samenwerking ‘Gezond Ouder Worden’

Start lokale samenwerking ‘Gezond Ouder Worden’

Gepubliceerd op in Nieuws.

Thuiszorg, Antonius Zorggroep, Patyna, bibliotheken Mar en Fean, woningbouwcorporaties, sport Fryslân, huisartsen en het onderwijs. Maar liefst 21 partijen waren vorige week woensdag 30 november aanwezig bij de start van het samenwerkingsverband ‘Gezond Ouder Worden’.

Wethouder Marianne Poelman gaf deze middag aan hoe belangrijk ze het vindt om ons samen in te zetten voor de gezondheid van ouderen. “Want gezond ouder worden willen we allemaal, maar is niet vanzelfsprekend.”

Wethouder Marianne Poelman, Trees Flapper (projectleider) en Jannie de Vries (directeur Sociaal Collectief)

Preventieve aanpak

We weten het allemaal: voldoende blijven bewegen, gezond eten en mensen om je heen hebben bij wie je terecht kunt. Het is zo belangrijk, juist voor mensen die ouder worden. Dat je nog mee kunt doen met activiteiten in de buurt. Onder de mensen blijft en iets kunt betekenen voor een ander. Met het programma ‘Gezond Ouder Worden’ gaan we hier samen met onze partners mee aan de slag.

Grote uitdagingen

En dat is hard nodig. Het aantal ouderen in Súdwest-Fryslân neemt sterk toe. De verwachting is dat in 2037 een kwart van de inwoners in Súdwest-Fryslân boven de 65 jaar oud is. Hierdoor neemt de druk op de thuiszorg, mantelzorg, naasten en vrijwilligers alleen maar toe. Want oudere mensen zijn vaker eenzaam, bijna de helft heeft obesitas en bewegen te weinig. Dit heeft natuurlijk gevolgen. Marianne Poelman:“Samen met betrokken partijen gaan we hiermee aan de slag. We willen activiteiten voor ouderen in de buurt ondersteunen, zoals sporten, muziek maken en vrijwilligerswerk. Zodat mensen kunnen blijven meedoen met activiteiten in de buurt. En sociale contacten houden en mensen kennen op wie ze terug kunnen vallen.“

Aanpak tegen eenzaamheid

Dit project is niet helemaal nieuw. Er zijn al mooie stappen gemaakt in de aanpak tegen eenzaamheid door Sociaal Collectief met het project Sosjaal en Sûn. Vrijwilligers in de dorpen rond Bolsward gaan bij oudere mensen thuis langs om te horen hoe het gaat. Of ze nog contact hebben met familie, buren en vrienden. En om te horen wat beter kan. Als er iets nodig is kunnen de vrijwilligers hierbij helpen. “Voor dit project werken we samen met de thuiszorg, gebiedsteam, Sociaal Collectief en huisartsenpraktijken zodat zij mensen kunnen wijzen op dit huisbezoek. Op deze manier ondersteunen we ouderen om contact te houden en activiteiten op te pakken in de buurt.”

“Echt indrukwekkend te zien dat er al zoveel organisaties zich inzetten voor onze inwoners, om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk gelukkig en gezond blijven. De kracht zit hem nu in de samenwerking.”

We werken samen met:

 • Sociaal Collectief
 • Sport Fryslân
 • Akte2 Sneek
 • Bibliotheek Mar en Fean
 • Patyna
 • Antonius
 • Dynhus
 • Elkien
 • Samenwerkende Friese Ouderenbonden
 • Seniorenplatform Súdwest-Fryslân
 • Stichting Doarpswurk
 • Nieuw Elan
 • AtHomeFirst
 • Suver Thús
 • GGZ Alliade
 • NHL Stenden
 • GGD Fryslân
 • ROS Friesland
 • Home Instead Thuisservice
 • Axxicom Thuishulp BV
 • Regionale Huisartsen Ver. Zuidwest-Friesland