Contact

Sneek krijgt vaccinatielocatie COVID-19

GGD Fryslân opent begin maart (de exacte datum is nog niet bekend) twee nieuwe locaties voor vaccineren tegen corona, in Sneek en in de omgeving van Drachten. In beide plaatsen kunnen dan 400 ouderen per dag een vaccinatie krijgen. Later in het voorjaar wil GGD Fryslân toe naar acht locaties, zodat zoveel mogelijk mensen boven de achttien dichtbij huis een prik kunnen halen.

Tot nu toe is vaccineren door de GGD alleen mogelijk in WTC Expo in Leeuwarden. In Sneek gaat het prikken gebeuren aan de Akkerwinde 1, vlak bij de houten brug Krúsrak. We weten niet precies hoe lang de vaccinatielocatie in Sneek nodig is. Dit hangt af van de beschikbare aantallen van het vaccin en de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid. Verwacht wordt dat naast deze locatie er de komende periode meer vaccinatielocaties in Fryslân komen.

Wat betekent dit voor omwonenden?

Deze vaccinatielocatie aan de Akkerwinde in Sneek zorgt voor meer verkeersdrukte. Uiteraard zorgen wij voor een goede bewegwijzering, zodat bezoekers snel op de juiste bestemming zijn en ook weten waar ze kunnen parkeren. Mensen komen met de auto, per fiets of te voet naar de locatie. Bezoekers kunnen hun auto of fiets kwijt op het parkeerterrein.

De vaccinatielocaties zijn alleen geopend op afspraak; dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur. De vaccinatielocatie is zo ingericht dat het besmettingsgevaar minimaal is. Wel blijft het belangrijk voor iedereen in en rondom de vaccinatielocatie om de algemene richtlijnen te volgen, zoals het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het dragen van een mondkapje.

Tempo

Uiteindelijk wil de GGD toe naar acht vaccinatielocaties. Naast Leeuwarden, Drachten en Sneek zijn later in het voorjaar Dokkum, Franeker, Heerenveen, Koudum en Oosterwolde in beeld. De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is, in hun eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.

Het tempo waarin deze locaties er komen, hangt af van wanneer GGD Fryslân vaccins krijgt en in welke hoeveelheden. GGD Fryslân heeft nu vaccin voor 500 prikken per dag. De planning is dat dit stapsgewijs omhoog gaat, afhankelijk van de landelijke vaccinatiestrategie.

Van de 650.000 inwoners die Fryslân telt, zitten 338.000 inwoners in de leeftijdsgroep 18 tot 60 jaar. Daarnaast zijn er 185.000 60-plussers, van wie op voorhand niet bekend is hoeveel van hen gelden als mobiel.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe vaccinatielocatie? Bel dan met de corona-advieslijn van GGD Fryslân: 088 22 99 333. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en in de weekenden van 8.00 tot 16.00 uur.

Heb je vragen over vaccineren, het vaccin of wil je weten wie wanneer gevaccineerd wordt? Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl of bel met de landelijke advieslijn 0800 1351.