Samen met junior Cyber Agents tegen online criminaliteit

Gepubliceerd op in Nieuws.

Vrijdag 16 september trapte burgemeester Jannewietske de Vries, samen met 150 basisscholieren, de Hackshield campagne af. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud worden aan de hand van de Hackshield game opgeleid tot experts op het gebied van digitale veiligheid. 

Bewustwording over cybercriminaliteit is belangrijk. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2021 was 17 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer van online incidenten of delicten. Hieronder vallen alle delicten die gepleegd worden met behulp van ICT, zoals aan- en verkoopfraude, hacken, phishing, fraude betalingsverkeer, identiteitsfraude, online pesten, online bedreiging en sexshaming.

Hackshield game zorgt voor bewustwording, herkenning en bewapening

“De jonge generaasje is digitaal tige aktyf en sadwaande enoarm feardich. Dat is ek de reden wêrom’t we krekt mei dizze doelgroep de digitale feiligens yn ús gemeente fergrutsje wolle. Net allinnich foar de bern sels, mar ek foar âlden, pakes, beppes en oaren om harren hinne,” laat burgemeester De Vries weten.

Aan de hand van de Hackshield game worden de kinderen op speelse wijze al vroeg bewust gemaakt van de gevaren op het internet, hoe ze deze gevaren kunnen herkennen en hoe ze zich hiertegen kunnen wapenen. De online leeromgeving leidt de kinderen op tot Cyber Agent, waarbij ze zichzelf, maar ook ouders, grootouders, buren en bekenden leren beschermen.

Aandacht voor online criminaliteit op scholen

De aftrap van de Hackshield campagne vond plaats in het Atrium in Sneek, waarna de kinderen verschillende activiteiten ondernamen met betrekking tot (online) criminaliteit. Een rondleiding op het politiebureau, de interactieve Hackshield-speurtocht in de bibliotheek, lasergamen in het Bolwerk en een bezoekje aan de preventietruck van de politie op het Oud Kerkhof zorgden voor een geslaagde ochtend.

De komende maanden schenken verschillende scholen in Súdwest-Fryslân met behulp van Hackshield aandacht aan de verschillende soorten online criminaliteit. Daarnaast kunnen de kinderen zelf ook volop aan de slag met de game waarbij de gemeente ook op zoek gaat naar dé Cyber Agent van Súdwest-Fryslân. Die wordt begin volgende jaar bekendgemaakt. 

Doe mee!

We roepen alle kinderen (8-12 jaar oud) en scholen in Súdwest-Fryslân op mee te doen aan Hackshield. Kinderen kunnen zich aanmelden via https://nl.joinhackshield.com/nl/gemeente/Súdwest-Fryslân. Scholen kunnen zich melden bij de gemeente Súdwest-Fryslân via info@sudwestfryslan.nl.