Ruimte voor 3.200 woningen vóór 2031

Woningbouwprogramma 2022-2031

Gepubliceerd op in Nieuws, Wonen in Súdwest-Fryslân.

Uit gesprekken met inwoners en uit onderzoek blijkt dat er een flink aantal woningen vóór 2031 bijgebouwd moeten worden in onze gemeente. Uit het woningmarktonderzoek, dat Companen heeft uitgevoerd, blijkt namelijk dat de behoefte aan woningen de afgelopen paar jaar sterk gestegen is. Dit wordt bevestigd door recente provinciale bevolkingsprognoses. Daarom hebben we in de nieuwe woningbouwprogrammering tot 2031 ruimte gemaakt voor 3.200 woningen en dat is flink meer dan het aantal waar eerder op gekoerst werd.

In april vorig jaar is de Regionale woondeal 2022-2030 regio Zuidwest Friesland ondertekend. In de Regionale woondeal is onder andere afgesproken dat in Súdwest-Fryslân minimaal 1.980 woningen toevoegt zouden worden in 10 jaar. Het onderzoek van bureau Companen laat zien dat dit niet meer genoeg is. Daarom is in het nieuwe woningbouwprogramma ruimte gemaakt voor de bouw van 3.200 woningen.

Klik op de afbeelding voor vergroting

Focus op starters en ouderen

Uit het onderzoek blijkt dat er vooral behoefte is aan toegankelijke woningen voor ouderen en betaalbare koop- en huurwoningen voor jongeren en starters. Dat is geen nieuwe informatie, daar werken we al hard aan. Het zijn wel de meest uitdagende groepen om voor te bouwen op dit moment, met name vanwege de gestegen bouwkosten.

Het betekent niet dat er alleen starterswoningen en toegankelijke woningen gebouwd zullen worden. Juist de grotere woningen zorgen voor de nodige doorstroom op de woningmarkt. Bovendien zorgen die grotere woningen voor een gezonde mix in de buurt én dragen bij aan de financiële haalbaarheid van woningbouwplannen.”

800 sociale huurwoningen erbij is een grote uitdaging

In de nieuwe programmering zijn ook ruim 800 sociale huurwoningen opgenomen. Hierin zien we een grote uitdaging voor de woningbouwcorporaties. Samen moeten we dit mogelijk maken. We maken hier samen met de woningbouwcorporaties afspraken over.

Kleine kernenaanpak kans voor kleine dorpen en steden

De komende 10 jaar moet er dus flink gebouwd worden in onze gemeente zodat iedereen kan wonen waar en hoe hij of zij wil. Daarbij blijven we vasthouden aan het credo ‘Geen kern op slot’. Met de kleine kernenaanpak werken we ook aan de ontwikkeling van woningbouwlocaties in kleine kernen die behoefte hebben aan nieuwe woningen.

Documenten