Contact

Rondje Súdwest: in gesprek over de omgevingsvisie

Onder de naam ‘Rondje Súdwest’ hebben raadsleden en medewerkers van onze gemeente in het voorjaar van 2019 een tournee gemaakt door de gemeente. Tijdens het rondje hebben wij de mening van de inwoners gevraagd over de leefomgeving, als basis voor de omgevingsvisie ‘Een gezond Súdwest-​Fryslân in 2040’. De terugkoppeling van de bijeenkomsten vind je op de website van Samen Súdwest.

De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeente, bewoners en organisaties. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en stemt de regels beter op elkaar af. Daarmee vormt de wet de basis voor het beheer van - en voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. Kortom: iedereen krijgt met deze wet te maken.

Maar, dit is niet de enige verandering. Er komt in 2021 één digitaal loket waarin iedereen snel kan zien wat mogelijk is (en wat niet) met de Omgevingswet. Het is een nieuwe manier van werken. Samenwerken, participatie en integraal werken zijn belangrijke pijlers onder de nieuwe wet. Meer informatie hierover volgt.

Meer informatie

Wil je meer weten over de omgevingsvisie en de Omgevingswet? Op de website van Samen Súdwest-Fryslân kun je er meer over lezen.