Contact

Raadscommissies januari

De gemeenteraadsleden van Súdwest-Fryslân wensen jou folle lok en seine voor 2021.

Volgende week op 12, 13 en 14 januari staan onder andere de Nota Openbare Ruimte, kleine windturbines en een onderzoek van de rekenkamer naar fiscale beheersing op de commissieagenda’s. Daarnaast krijgen de raads- en commissieleden in de vergadering van de commissie Boarger en Mienskip op 13 januari voorlichting over de uitvoering van het LHBTI-beleid in Súdwest-Fryslân en hoe het toezicht in het sociaal domein er uitziet.

De agenda’s van de raadscommissies Doarp, Stêd en Omkriten (DSO), Boarger en Mienskip (BM) en Bestjoer en Finansjes (BF) staan op de pagina van de gemeenteraad. De vergaderingen zijn via de website live te volgen en achteraf terug te kijken.

Inspreken

Je kunt jouw stem laten horen door bijvoorbeeld in te spreken bij commissievergaderingen. Laat de raadsleden weten wat je ergens van vindt. Ook in coronatijd zijn er mogelijkheden om in te spreken. Afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden kan dit tijdens de vergaderingen in het Bestjoershûs in Sneek of digitaal vanuit jouw eigen huis.

Volg de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt beslissingen over jouw leefomgeving. Of het nu gaat om nieuwe fietspaden of wegen, het herinrichten van een gebied, hoe we de huishoudelijke hulp organiseren in Súdwest-Fryslân, welke culturele initiatieven subsidie krijgen en hoeveel geld we besteden aan openbare orde en veiligheid.

Meld je aan voor de mailinglijst

Wil je op de hoogte blijven wat er op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die jij belangrijk vindt? Stuur dan een mailtje naar de Griffie via griffie@sudwestfryslan.nl. Dan zetten we je op de mailinglijst en krijg je een seintje als de vergaderagenda’s bekend zijn.