Gemeente zoekt proefprojecten voor Wet Kwaliteitsborging

Gepubliceerd op

Súdwest-Fryslân zoekt bouwprojecten waarmee wij de nieuwe bouwregels in de praktijk kan testen. De nieuwe regels (in de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw) gaan in op 1 januari 2023. Tot die tijd willen we praktijkervaring opdoen om de nieuwe bouwregels over anderhalf jaar zo soepel mogelijk te kunnen toepassen.

Daarom roepen wij opdrachtgevers, aannemers en architecten op om bouwprojecten zich voor deze proefperiode bij ons aan te melden.

“Het is belangrijk dat we proefprojecten hebben”, zegt wethouder Erik Faber. “Het is een mooie manier om deze toekomstige samenwerking van opdrachtgever, adviseur, aannemer, gemeente én kwaliteitsborger in de praktijk te testen. Omdat het proefprojecten zijn worden voorafgaand aan het project afspraken gemaakt over de nieuwe werkwijze en wat ieders rol is.”

De Wet Kwaliteitsborging heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Hiermee willen we de positie van de bouwconsument te verbeteren. Vooruitlopend op de daadwerkelijke ingangsdatum van de wet heeft de minister gevraagd om diverse proefprojecten uit te voeren.

Gemeentelijke bijdrage aanzienlijk verhoogd!

Wie een proefproject aanmeldt – en met hulp van een onafhankelijk persoon, de zogeheten kwaliteitsborger, uitvoert – krijgt een bijdrage of een legeskorting van de gemeente.

Omdat het om een proefproject gaat begeleiden wij jouw project samen met jouw en nemen wij de kosten van de inzet van de kwaliteitsborger (grotendeels) voor onze rekening (tot max. € 8000,- per project).

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan bij Richard Bergman of Johan van der Meer via telefoonnummer 14 0515 of een mail sturen naar omgevingwabo@sudwestfryslan.nl.