Contact

Ervaring opdoen met nieuwe bouwregelgeving

Gemeente helpt met proefprojecten

Vraag je een omgevingsvergunning aan of ben je van plan om deze aan te vragen omdat je gaat bouwen of verbouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vanaf 1 januari 2022 gaan twee nieuwe wetten in: De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wetten veranderen de manier waarop gemeenten omgevingsplanactiviteiten behandelen en toetsen. Voordat de wetten ingaan, willen we graag enkele proefprojecten uitvoeren om de gemeente, adviseurs en aannemers goed voor te bereiden. Meld een proefproject aan om in 2022 niet voor verrassingen te staan. De gemeente neemt voor de proefprojecten een groot deel van de kosten op zich.

Wees tijdig voorbereid!

De Wet Kwaliteitsborging heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door de inschakeling van private kwaliteitsborgers. De bouwtechnische toets en het bouwtechnische toezicht worden dan niet meer door de gemeente, maar door de kwaliteitsborger uitgevoerd.

Door nu jouw bouwactiviteit aan te melden als proefproject, doe je ervaring op met de nieuwe wet en met de samenwerking tussen opdrachtgever, adviseurs, aannemer, kwaliteitsborger en gemeente. Je doorloopt het proces van de vergunningsaanvraag van begin tot eind volgens de nieuwe regels. De kwaliteitsborger en de gemeente ondersteunen jou daar bij. Zo weet je tijdig hoe je jouw bedrijf kunt afstemmen op de veranderende situatie en jouw bouwproces op orde hebt.

Extra gemeentelijke bijdrage voor proefprojecten

Wie zich voor een proefproject aanmeldt – en met hulp van een onafhankelijk persoon, de zogeheten kwaliteitsborger, het project uitvoert – krijgt een bijdrage / legeskorting van de gemeente. Wij begeleiden jouw project samen met jou en nemen de kosten van de inzet van de kwaliteitsborger (grotendeels) voor onze rekening (tot max. € 8000,- per project).

Hoe werkt het?

De vergunningaanvragen lopen via de gemeente. De vergunningen worden opgeknipt in twee delen, een ruimtelijk en een bouwtechnisch deel. De gemeente toetst het ruimtelijke deel (bestemmingsplan en welstand). De kwaliteitsborger toetst het bouwtechnische deel.

Je werkt dus al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. De onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wet kwaliteitsborging en proefprojecten lees je op de website van Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Contactpersonen gemeente

Wil je jouw bouw of verbouw aanmelden als proefproject? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Richard Bergman via telefoonnummer 14 0515 (vergunningverlening; van maandag tot en met vrijdag) of Ivo van der Werf via telefoonnummer 0515-489698 (bouw- en woningtoezicht)