Proef plantvriendelijk maaien in vaarten tussen Makkum en Ferwoude

Gepubliceerd op in Nieuws, Duurzaam.

Wetterskip Fryslân en Súdwest-Fryslân zijn gisteren met een 3-jarige proef gestart voor het plantvriendelijk maaien van de Dyksfeart en Djippert tussen Makkum en Ferwoude. Een speciale boot maait elk jaar in juni een strook waterplanten in het midden van de vaarten. Deze nieuwe manier van maaien heeft 2 voordelen: de planten aan de waterkant blijven gespaard en de vaarten worden beter bevaarbaar.

Combineren doelen waterkwaliteit en recreatie

Vorig jaar waren er veel klachten van watersportondernemers uit de omgeving van Makkum over de groei van waterplanten in Súdwest-Fryslân. Kleine motorbootjes, sups en kano's konden er niet meer goed doorheen varen. Om een oplossing te vinden werkten waterschap, de gemeente en watersportondernemers samen in de werkgroep ALG. De vaarten zijn geen officiële vaarwegen. Maar het waterschap moet wel zorgen voor een goede kwaliteit van het water en de planten en dieren daarin. Het doel van de werkgroep ALG was om de doelen voor de waterkwaliteit te combineren met de kleine watersport. Als de vaarroute later deze zomer weer dichtgegroeid is, maait de gemeente nog een keer.

Plantvriendelijke maaien

De boot maait in het midden van de vaart een strook waterplanten over maximaal de helft van het water. De planten worden vlak boven de bodem afgeknipt, zodat de waterbodem niet kapot gaat. Het afgeknipte maaisel wordt opgevangen in een verzamelbak en vervolgens geleegd over het riet. Hierdoor blijven er bijna geen plantenresten achter in het water. Met deze plantvriendelijke manier van maaien willen we zorgen voor een goede waterkwaliteit met veel verschillende soorten planten en dieren erin.

Kansen voor andere vaarroutes

Na 3 jaar kijken we of de proef succes heeft gehad. Als dit zo is, kan deze manier van maaien gebruikt worden voor andere vaarten in Fryslân die geen vaarweg zijn. Zo kunnen er in de toekomst misschien meer vaarten als vaarroute voor kano's, sups en kleine bootjes komen.