Prestatieafspraken wonen 2023

Gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties maken prestatieafspraken voor 2023

Gepubliceerd op in Nieuws.

Op korte termijn wijzen we Harinxmaland en Bolsward-Oost aan als locaties voor sociale woningbouw. Voor de middellange termijn maken we voor de zomer ook andere locaties bekend voor de bouw van sociale huurwoningen. Daarmee stimuleren we de bouw van sociale huurwoningen. Deze en meer afspraken zijn opgenomen in de prestatieafspraken voor 2023.

Samen meer slagkracht

Elk jaar maken we met woningcorporaties en hun huurdersorganisatie prestatieafspraken. Daarmee spreken we af hoe ieder zijn steentje bijdraagt aan de sociale huursector. Zo ook voor 2023. We vinden het belangrijk hierin op te trekken met lokale partners.

“We staan samen aan de lat voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan de behoefte aan sociale huurwoningen, de hoge energielasten, de groeiende behoefte naar langer zelfstandig wonen en de grote toename van vluchtelingen in onze gemeente. Ik ben blij dat we met elkaar jaarlijks deze afspraken maken en samenwerken in de uitvoering. Samen hebben we meer slagkracht” – Michel Rietman, wethouder Wonen.

De prestatieafspraken gaan onder andere over de betaalbaarheid, de beschikbaarheid, de duurzaamheid van de woningen en de huisvesting van aandachtsgroepen.

450 sociale huurwoningen voor 2030

Súdwest-Fryslân ambieert om tot 2030 alleen in Sneek al zo’n 450 sociale huurwoningen toe te voegen aan het totaal. In het najagen van die ambitie spelen woningbouwcorporaties een belangrijke rol.

In 2023 realiseert WoonFriesland 76 woningen op It Skûlplak in Sneek. Dynhus bouwt 12 woningen in Workum en Elkien start met de voorbereiding van de herstructurering van ruim 300 woningen op Het Eiland in Sneek en voegt zij de komende jaren ruim 100 woningen toe aan de sociale voorraad. Daarnaast zoeken de corporaties naar kansrijke en geschikte locaties voor verdere uitbouw van de sociale (huur)woningvoorraad.

Harinxmaland en Bolsward-Oost locaties voor bouw sociale huurwoningen

Naast deze projecten vanuit de corporaties, stimuleren we de woningbouw van sociale woningen actief. Dit doet wij door Harinxmaland en Bolsward-Oost als locaties aan te wijzen waar op korte termijn kavels voor sociale huurwoningen beschikbaar komen. Daarmee stellen we woningbouwcorporaties in staat om woningen te realiseren die aansluiten op de behoeften van de doelgroep.

Leefbaar Súdwest-Fryslân voor iedereen

Het gezamenlijke doel is om iedereen die een plekje zoeken in Súdwest-Fryslân een thuis te geven. Op dit moment is dat voor bepaalde aandachtsgroepen een flinke uitdaging. Met onder andere de woningbouwafspraken, maar ook de onderlinge samenwerking, werken we samen met woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen aan de kwaliteit van leven in Súdwest-Fryslân voor iedereen.

De prestatieafspraken voor 2023 zijn ondertekend door Elkien, Accolade, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, Dynhus, huurdersvereniging Sneek, huurdersvereniging Zuidwest-Friesland, Huurdersplatform Nieuw Elan, De Bewonersraad en de gemeente Súdwest-Fryslân.