Contact

Plaatsen tv-schermen bij horecalocaties

Vanwege de beperkte mogelijkheid tot het organiseren van evenementen is het wenselijk om algemene regels te stellen voor het plaatsen van schermen om de EK-wedstrijden te volgen.

Het is horecaondernemers die in het bezit zijn van een terras toegestaan zonder melding een televisiescherm te plaatsen binnen de terrasgrenzen van het vergunde, dan wel gedoogde terras, onder de volgende voorwaarden:

  • op elk terras waar een buitenscherm wordt geplaatst, is minimaal één persoon verantwoordelijk voor het ordelijk verloop op het terras en in de directe omgeving ervan;
  • de uitzendingen op de terrassen mogen niet eerder beginnen dan een half uur voor een EK-wedstrijd en moeten eindigen binnen een halfuur na het einde van de wedstrijd;
  • de televisieschermen moeten gericht zijn op het terras, zodanig dat vanaf de openbare weg niet kan worden meegekeken;
  • op de terrassen met televisieschermen mag geen verkoop van alcoholische dranken plaatsvinden door middel van buitentaps of mobiele taps;
  • het kijken naar voetbal is in het belang van de (verkeers)veiligheid alleen toegestaan binnen de terrasgrenzen.

Bij het gebruikmaken van de schermen verzoeken wij je rekening te houden met de omgeving. Het volume van de geluidsinstallatie mag daarom geen overlast veroorzaken.

Wanneer gelden er aanvullende vereisten?

Er is sprake van een evenement als:

  • Je gaat werken met entreekaarten
  • Samen met andere horeca een scherm wilt plaatsen;

Wanneer één van bovenstaande punten van toepassing is moet je een evenementenvergunning aanvragen. In de meeste gevallen zal het doen van een melding voldoende zijn. Bij de aanvraag moet je een coronaplan indienen, met daarin onder andere het aantal personen dat welkom is, welke maatregelen je neemt ten aanzien van het waarborgen van de 1,5 meter en het geplaceerd houden van gasten.