Contact

Pionier van het verzet

Sybrand Marinus van Haersma Buma (1903-1942)

Woensdag 23 juni was in de raadszaal van de gemeente Súdwest-Fryslân de presentatie van het boek ‘Pionier van het verzet, Sybrand Marinus van Haersma Buma (1903-1942)’.

Pionier van het verzet is de vlot en strak geschreven levenswandel van een intelligente jongeman uit de betere Haagse kringen die terugkeert naar zijn familiewortels in Friesland. Als plattelandsburgemeester met de bijbel als leidraad en koningin Wilhelmina op een voetstuk kan hij niet anders dan dwarsliggen wanneer Duitsland in 1940 met geweld zijn wil oplegt aan de Nederlandse bevolking.

Na een welkomstwoord van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân waren er onder andere spreekbeurten van mevrouw May Meurs, acquirerend redacteur geschiedenis Walburg Pers en de heer André Vermeulen, auteur van het boek. Daarna vond de overhandiging van het boek door de auteur plaats aan:

  1. mevrouw Cornélie van Haersma Buma, jongste dochter van de hoofdpersoon
  2. de heer Sybrand van Haersma Buma, kleinzoon van de hoofdpersoon
  3. burgemeester mevrouw Jannewietske De Vries (formeel opdrachtgeefster)
  4. de heer Tjeerd De Boer, oud-voorzitter Stichting Sneek 1940-1945

Mevrouw Mieke Armstrong-Van Haersma Buma, middelste dochter van de hoofdpersoon, was digitaal aanwezig via Zoom.

Het boek kwam mede tot stand met financiële steun van Stichting Sneek 1940-1945, gemeente Súdwest-Fryslân, Van Heloma Stichting en Herbert Duintjerfonds.

Over de auteur, André Vermeulen

Hij werkte 33 jaar in de journalistiek, onder meer bij de Haagsche Courant en het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), vooral als politiek verslaggever op het Binnenhof. Sinds 2013 publiceert Vermeulen over (bedrijfs- en familie)geschiedenis en politiek. De biografie van Inus Buma is zijn vierde boek. Het boek is uitgegeven door Walburg Pers.

Boekpresentatie

Er is een registratie gemaakt van de bijeenkomst op woensdag 23 juni. Bekijk hier de beelden van de boekpresentatie in de raadszaal.