Ontwerp bestemmingsplan Folsgare ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan Folsgare ter inzage

Gepubliceerd op in Folsgare, Wonen in Súdwest-Fryslân.

Het college van Súdwest-Fryslân heeft het ontwerp bestemmingsplan voor 20 nieuwe woningen in Folsgare ter inzage gelegd. Dit betekent dat de komende weken zienswijzen ingediend kunnen worden.

Naast een ontwerp bestemmingplan is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe het uiterlijk van de bebouwing en de buitenruimte eruit moet komen te zien.

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken, waaronder het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt ter inzage vanaf 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024. Het bestemmingsplan is te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plannummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2023oostBPflsgwlld-ontw
(Tip: Omdat dit nummer niet 123 te onthouden is, raden we aan het nummer te kopiëren en vervolgens te plakken in de blauwe balk links bovenaan de pagina).

Vaststelling door de raad

Een voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan staat gepland voor de raadsvergadering van 23 mei 2024.