Obligaties voor omwonenden Windpark Hiddum-Houw

Omwonenden Windpark Hiddum-Houw krijgen 4 gratis obligaties

Gepubliceerd op in Nieuws.

Onlangs zijn gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân eigenaar van 4 van de 9 windmolens van windpark Nij Hiddum-Houw geworden. We werken hiervoor samen onder de naam Windpark Hiddum-Houw B.V. We vinden het belangrijk dat de directe omgeving van het windpark van de opbrengsten mee kan profiteren. Daarom krijgen omwonenden binnen een straal van 1.500 meter van het windpark 4 gratis obligaties per woning met woonbestemming. Deze 4 obligaties hebben in totaal een waarde van € 1.000,-.

Omwonenden kunnen zich voor de gratis obligaties inschrijven

Of aangeven dat ze de obligaties willen verkopen en direct € 1.000,- ontvangen. De omwonenden die hiervoor in aanmerking komen hebben hiervoor een brief ontvangen.

Inschrijven kan nog tot en met 20 augustus 2023.

Als omwonenden naast de gratis obligaties extra obligaties willen kopen, kunnen ze dat op hetzelfde formulier invullen. In de week van 15 augustus gaan we bij omwonenden langs die nog niet gereageerd hebben. Dit doen wij om eventuele vragen te beantwoorden. Omwonenden die zich niet vóór 21 augustus 2023 inschrijven, hebben daarna geen recht meer op de gratis obligaties.

Wat zijn de obligaties waard?

De obligaties zijn per stuk € 250,- waard. Per jaar leveren de obligaties ongeveer een rendement op van 11,2%. De obligaties zijn geldig zolang het windpark bestaat. Dat is ongeveer 25 jaar. Door het hoge rendement, is het aantrekkelijk om de obligaties te houden.

Voorwaarden inschrijving obligaties

  • Inschrijver is ouder dan 18 jaar.
  • Inschrijver staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie op een adres binnen een straal van 1.500 meter van windpark Nij Hiddum-Houw.
  • Per woning met woonbestemming binnen een straal van 1.500 meter van windpark Nij Hiddum-Houw zijn 4 gratis obligaties beschikbaar.
  • Per woning met woonbestemming kunnen maximaal 2 personen zich aanmelden.

Meer informatie?

Kijk op de website van op Nij Hiddum-Houw. Hier staat een lijst met veelgestelde vragen en het informatiememorandum. Het informatiememorandum is een folder met informatie over de verdeling van de obligaties, het rendement en de risico’s.
Als je interesse hebt in de obligaties, adviseren wij je deze folder goed door te lezen.

Vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 of stuur een e-mail naar hiddumhouw@sudwestfryslan.nl.