Noodopvang voor asielzoekers in Heeg wordt met twee jaar verlengd

Gepubliceerd op in Nieuws.

Na een positieve draagvlakpeiling onder inwoners van Heeg, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de tijdelijke noodopvanglocatie aan It Eilân in Heeg te verlengen. Het college komt hiermee tegemoet aan het verzoek van het COA om na 1 mei 2023 nog eens twee jaar opvang te bieden aan vluchtelingen op deze locatie.

Inwoners van Heeg en omgeving konden via een webpagina laten weten hoe ze tegenover de verlenging staan. Ook was er op maandag 20 maart gelegenheid in gesprek te gaan met de gemeente, het COA en de eigenaren van de accommodatie tijdens een inloopbijeenkomst in de Waterherberg It Beaken. Naast merendeels positieve reacties waren er ook een aantal aandachtspunten die de gemeente heeft gedeeld met het COA en de eigenaren van It Beaken. De inwoners van Heeg en Osingahuizen zijn over het besluit en deze punten geïnformeerd met een brief.

Burgemeester Jannewietske de Vries: “"Yn de reaksjes hearre en lêze we dat Hegemers it wichtich fine dat flechtlingen harren wolkom fiele yn Nederlân en se dogge dêr yn harren doarp alle war foar. Heech libbet bot mei mei de tydlike bewenners fan de opfanglokaasje en fan de gemeente Súdwest-Fryslân út hawwe we goed kontakt mei Heech. As gemeente hawwe we ús part by te dragen yn de krisis omtrint flechtlingen en it is tige noflik dat Heech en omjouwing harren sa gastfrij opstelle."

Statushouders wachten op een woning

In Heeg worden sinds 1 november 2021 vluchtelingen opgevangen onder verantwoordelijkheid en begeleiding van het COA. Alle tijdelijke bewoners hebben een verblijfsvergunning en wachten in Heeg op een woning ergens in Nederland. Ten opzichte van andere AZC’s huisvest It Beaken een groot aandeel vrouwen en kinderen van 12 jaar en ouder. Dit zal niet veranderen. De noodopvang huisvest in de wintermaanden circa 180-190 vluchtelingen. In de zomermaanden zijn dit er ongeveer 100. De locatie combineert in die maanden de opvang met de oorspronkelijke recreatieve functie.

Geen doorstroming op de AZC’s door woningtekort

De behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen en statushouders is groot. De AZC's hebben te maken met een grote toename van nieuwe asielzoekers. Statushouders verblijven vaak lange tijd op de AZC's doordat woningen beperkt beschikbaar zijn. Dit belemmert de doorstroming op de AZC's. Het COA is continu op zoek naar opvangplekken in het hele land, zowel tijdelijk als permanent.