(Ontwerp) Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022

Gepubliceerd op

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 12 juli 2022 ingestemd met de “Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022”. Deze regeling is bedoeld om duidelijkheid te geven over standplaatsen binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit biedt duidelijkheid en zekerheid aan ondernemers, vergunningverleners en andere belanghebbenden.

Inhoud

In de regeling staat bijvoorbeeld welke locaties zijn aangewezen voor standplaatsen voor marktkramen. Daarnaast is ook de procedure voor het aanvragen van een standplaatsvergunning vastgelegd. Hiermee wordt de procedure voor een ieder gelijk getrokken.

Wat is er nieuw?

  • Een vergunning voor een standplaats kan alleen worden vergund als deze op de bijgevoegde lijst van de standplaatslocaties is opgenomen. Er kan worden afgeweken van deze lijst als er nog geen andere standplaats in een kern is.
  • Als er meerdere gegadigden voor een standplaatslocatie zijn dan zal er worden geloot.

Reageren?

De regeling ligt vanaf 1 augustus 2022 tot en met 12 september 2022 ter inzage bij de balie in het gemeentehuis, Marktstraat 8 in Sneek. De regeling is bovendien te lezen via deze link.
Mocht je willen reageren, doet dit dan voor de uiterste datum van 12 september via info@sudwestfryslan.nl of een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek.

Na deze periode zal het college de regeling definitief vaststellen.