Contact

Meer groene daken in gemeente Súdwest-Fryslân

We willen de aanleg van groene daken stimuleren. Daarom bieden we een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun dak willen voorzien van planten of struiken. Omdat het klimaat verandert, krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. Door het verstrekken van subsidie willen we onze inwoners de mogelijkheid geven om zelf maatregelen te nemen om het effect van het veranderende klimaat in de eigen omgeving te beperken.

“We merken allemaal dat we te maken hebben met extremer weer”, zegt wethouder Erik Faber. “Lange en intense perioden van droogte en hitte worden steeds vaker afgewisseld met hevige regenval en wateroverlast. Daar willen we op voorbereid zijn. Onze inwoners kunnen hieraan zelf een steentje bijdragen, door hun eigen woonomgeving klimaatbestendig in te richten. Deze subsidieregeling voor groene daken biedt daarbij een steuntje in de rug.”

Hoe kan een groen dak helpen?

Een groen dak is voorzien van waterbergende planten of struiken. Deze planten en struiken vangen water op. Zo wordt de belasting op het riool bij hevige regenbuien minder. Ook zorgt een groen dak voor verkoeling in de zomer en verwarming in de winter.

Groene daken gaan bovendien twee maal langer mee dan een traditioneel dak en zorgen ervoor dat er minder ‘hittestress’ is in verstedelijkte gebieden. Hittestress treedt op als de warmte ’s zomers niet weg kan. Dat probleem speelt vooral in steden, waar huizen dicht op elkaar staan. Tot slot biedt een groen dak voedsel voor insecten en verbetert het hiermee de biodiversiteit.

Wie zijn dak wil vergroenen, kan rekenen op een subsidie van maximaal 50% tot maximaal € 5.000,-. Het groene dak moet dan binnen een half jaar na toekenning van de subsidie gerealiseerd zijn.

Aanvragen

Wil je de subsidie voor groene daken aanvragen? Meer informatie lees je op onze subsidiepagina.

Op de website van STOWA vind je een folder over groene daken.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de belangrijkste regels:

 1. Het ontwerp, de plaatsing en het onderhoud moeten goed en zorgvuldig worden uitgevoerd.
 2. Voor de volgende kosten kun je subsidie krijgen:
  - kosten voor het maken van een ontwerp;
  - kosten van een bouwkundig expert;
  - aanlegkosten, inclusief de huurkosten van een lift;
  - kosten voor het verstevigen van het dak of de daken, voor zover noodzakelijk voor de aanleg van het groene dak. De noodzaak moet worden aangetoond door een bouwkundig expert;
  - kosten voor de beplanting en opbouw van een groen dak, inclusief beschermfolie en substraat;
  - de materiaal- en uitvoeringskosten.
 1. Voor de volgende kosten kun je in ieder geval geen subsidie krijgen:
  - omzetbelasting die kan worden verrekend;
  - kosten voor een bouw- en/of monumentenvergunning;
  - kosten voor het onderhoud van het groene dak.
 2. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na datum van de subsidie zijn begonnen.
 3. Als eigenaar kun je per jaar maximaal 1 keer subsidie ontvangen.

Waar het dak verder aan moet voldoen kun je nalezen in paragraaf 7 van onze subsidieregelingen 2021.

Als er sprake is van aparte daken dan moet je afzonderlijk van elkaar subsidie aanvragen.

Ja, dit kan wanneer je schriftelijke toestemming hebt van de verhuurder. Deze toestemming moet je als bijlage meesturen met de aanvraag.

We adviseren je om hierover contact op te nemen met een aannemer of constructeur.