Met een nieuwe partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen

Gepubliceerd op in Nieuws.

Wilt u met een nieuwe partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022? Zorg er dan voor dat u zich uiterlijk 20 december heeft geregistreerd. Dit geldt niet voor lokale politieke groeperingen die zich bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben geregistreerd en toen ook een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd.

Alle nieuwe groeperingen die aan de komende verkiezing willen meedoen, met de naam van de groepering boven de lijst willen staan en van wie de naam niet geregistreerd is in het register voor de verkiezing van Provinciale Staten van Fryslân of de Tweede Kamer moeten zich laten registreren bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, team Burgerzaken, Marktstraat 8 in Sneek.

Belangrijke data:  

  • Uiterlijk maandag 20 december 2021: Voor de inlevering van de registratie moet de waarborgsom voor registratie door de gemeente zijn ontvangen. Het betalingsbewijs maakt deel uit van de in te leveren stukken.
  • Uiterlijk maandag 20 december 2021: Laatste dag indienen verzoek om registratie van de aanduiding van een politieke groepering.
  • Woensdag 22 december 2021: Publicatie in de Staatscourant door Kiesraad en centraal stembureau Provinciale Statenverkiezing, van de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen.
  • Uiterlijk woensdag 5 januari 2022: Laatste dag beslissen tot het niet laten doorwerken van de geregistreerde aanduidingen door het centraal stembureau. Een bezwaarschrift hiertegen moet uiterlijk zondag 9 januari 2022 bij de Raad van State zijn ingediend.

Meer informatie over registratie en kandidaatstelling:

Neem contact op met de werkgroep Verkiezingen van team Burgerzaken. Dit kan via de mail: verkiezingen@sudwestfryslan.nl of telefonisch via 14 0515.

Algemene informatie over de verkiezingen vind je op de website van de Kiesraad.