Koninklijke Onderscheidingen in Súdwest-Fryslân

Gepubliceerd op in Nieuws.

Vandaag werden, door burgemeester Jannewietske de Vries, aan 13 inwoners de Koninklijke Onderscheidingen opgespeld in het kader van de jaarlijkse lintjesregen. Dit jaar zijn 9 gedecoreerden benoemd tot Lid, 2 tot Ridder en 2 tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Jannewietske de Vries ging samen met troubadour Bruno Rummler verschillende locaties langs om de gedecoreerden toe te zingen en hen ervan op de hoogte te brengen dat “het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde”.

Lintjesregen 2023

De gedecoreerden

Hieronder een overzicht van de gedecoreerden.

Mevrouw Cornelia (Corrie) Bruinsma-Schakel, 68 jaar uit Bolsward

Benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Was van 1984-1987 lid van de medezeggenschapsraad - CBS de Ark in Makkum
 • Was van 1990–1994 jeugddiaken - Protestantse gemeente Makkum e.o.
 • Was van 1992-1996 lid van de MR - Chr. scholengemeenschap Bogerman Sneek
 • Vanaf 2004 diverse functies Protestantse kerk Bolsward, Martinigemeente:
  • 2004-2012 jeugdouderling 
  • 2005-2021 preekvoorziener
  • 2016-heden pastoraal ouderling
  • 2017-heden administratief medewerker op het kerkelijk bureau
 • Was van 2006-2012 lid van cliëntenraad - Patyna-Bloemkamp
 • Is vanaf 2013 budgetmaatje - Diaconaal Platform Bolsward
 • Is vanaf 2019 gastvrouw in de deelwinkel Bolsward - Diaconaal platform Bolsward
 • Is vanaf 2017 coördinator en organisator winkelactie - Voedselbank Bolsward

Echtpaar de heer Johannes Dijkstra (73 jaar) en mevrouw Trijntje (Tine) Dijkstra-Ruiter (72 jaar) uit Nijland

Beide zijn benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Johannes Dijkstra:

 • Was van 1973-1980 bestuurslid - Oranjevereniging Nijland
 • Vanaf 1988 diversen functies - Gasthuiskerk Bolsward: 
  • 1988–1992 en 2005-2010 ouderling
  • 2013-2019 beheer centrum
  • 2013 en 2017 verbouwing centrum en kerkzaal
  • 2019-heden gastheer/koster en
  • 2022-heden financiën Centrum
 • Was van 1989-1996 voorzitter - Toneelvereniging Nijland
 • Was van 1995-2000 bestuurslid - MFC de Mande Nijland
 • Is vanaf 1995 vrijwilliger drager en graver - Begrafenisvereniging De Laatste Eer
 • Is vanaf 2000 kerstboomverkoper en geeft advies bij de kerstboomverkoop - Mano à Mano/World Servants
 • Was van 2003–2008 voorzitter - Toneelvereniging Nijland
 • Was van 2005–2011 vrijwilliger - Mano à Mano/World Servants
 • Was van 2013-2018 grafdelver - Protestantse gemeente te Nijland
 • Was van 2017-2019 vrijwilliger - Serve Direct
 • Is vanaf 2021 vrijwilliger eten bezorgen, met eigen auto - Thuishotel Sneek
 • Is vanaf 2022 chauffeur - Dorcas Bolsward

Mevrouw Dijkstra-Ruiter:

 • Vanaf 1982 diversen functies - Gasthuiskerk Bolsward:
  • 1999–2003 en 2005–2009 ouderling
  • 2013–2019 beheer Centrum
  • 2021–2023 oproepkracht beheer centrum
  • 2013–heden koffieschenken
  • 2021-heden kerkelijk bureau
  • 1982–1988 kindernevendienst
  • 1993–1997 clubleiding
  • 2014–2018 vakantiebijbelweek
  • 2014–heden secretaris Vrouwenvereniging
  • 2014 en 2017 verbouwing centrum en kerk
  • 4 jaar Zendingscommissie
  • 2019–2023 gastvrouw
 • Was van 1983-1990 lid oudercommissie - Basisschool De Earste Trimen, Nijland
 • Was van 1986-1990 bestuurslid - NCVB Bolsward (Nederlandse Christen Vrouwen Bond)
 • Is vanaf 1986 vrijwilliger schminken Sinterklaas - Dorpsbelang Nijland
 • Is vanaf 1986 vrijwilliger schminken Sinterklaas - Basisschool De Earste Trimen Nijland
 • Was van 1988-1991 vrijwilliger en coördinator - Wereldwinkel Easterein (en paar keer invalkracht in Bolsward)
 • Was van 1990-2019 schminkster eindmusical groep 8 - Basisschool De Earste Trimen Nijland
 • Is vanaf 1995 vrijwilliger schminken bij toneeluitvoeringen - Toneelvereniging Nijland
 • Is vanaf 2000 verkoopster kerstbomen - Mano à Mano/World Servants
 • Was van 2004-2013 vrijwilliger - vakantieweek De Werelt Lunteren
 • Was van 2005-2011 vrijwilliger activiteiten - Mano à Mano/World Servants
 • Is vanaf 2011 vrijwilliger - Dorcas Bolsward
 • Bereidde in 2014 als vrijwilliger het eten bij stichting De Schuilplaats Sneek
 • Was van 2017-2019 vrijwilliger Oeganda - Serve Direct
 • Is vanaf 2021 vrijwilliger activiteiten - Verzorgingshuis Bloemkamp Bolsward
 • Brengt vanaf 2021 eten rond - Thuishotel Sneek

De heer Heije (Haye) Folkertsma, 66 jaar uit Boazum

Benoemd bij Koninklijk besluit tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 • Vanaf 1980 diverse functies – stichting It Eibertshiem
  •  1980-heden mede oprichter en voorzitter
  • 1980-heden doet interviews en heeft contacten met lokale kranten, radio en tv
  • 1997-heden beheerder website en Facebookpagina van Ooievaars.nl
  • 1997-heden het ringen van ooievaars
  • 1980–heden observeren en melden ringnummers van ooievaars
 • Vanaf 1980 inventarisatie – stichting SOVON
 • Vanaf 1998 onderzoeker broedbiologie – stichting SOVON
 • Is vanaf 1982 Sinterklaas, verschillende basisscholen en verzorgingshuizen
 • Was van 1989-2014 algemeen vrijwilliger - kerkenraad Baard/Itens
 • Was van 1990-1998 ledenraadslid - Vogelbescherming Nederland
 • Was van 1994–2009 voorzitter ooievaarscommissie - Vogelbescherming Nederland
 • Was van 1995–2009 secretaris en voorzitter (2x) - Kerkenraad Baard/Itens
 • Was van 1998-2002 voorzitter - It Menniste Skil
 • Was van 2007–2009 medeoprichter - stichting Stork
 • Is vanaf 2009 contactpersoon en aanspreekpunt – stichting Stork
 • Is vanaf 2022 secretaris - Doarpsmienskip Boazum

Mevrouw Ietje (Iet) Anneke de Jager-Kooistra, 72 jaar uit Sneek

Benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Was van 1999-2001 secretaris van de bestuurscommissie (de voorloper van de huidige Raad van Toezicht) - RSG Magister Alvinus Sneek
 • Was van 2000-2008 medeoprichter en coördinator hospice Sneek - St. Vrijwilligers Palliatie Terminale Zorg (voorheen St. Vrijwilligers Terminale Zorg)
 • Was van 2003-2009 lid oudergeleding MR - RSG Magister Alvinus Sneek
 • Was van 2003-2012 vrijwilliger PR-werkzaamheden - stichting EHBO
 • Is vanaf 2005 mantelzorger voor familie (schoonouders, ouders, man) en 2 vriendinnen
 • Was van 2010-2019 voorzitter - De Zonnebloem
 • Is vanaf 2015 algemeen vrijwilliger - Cultuur Kwartier Sneek
 • Is vanaf 2015 vrijwilliger - Jopie Huisman Museum
 • Is vanaf 2016 secretaris - Vrienden van Jopie Huisman Museum

Mevrouw Veronica Maria (Vronie) de Jong-de Vries, 68 jaar uit Sneek

Benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Is vanaf 1989 vrijwilliger barcommissie - Wijkvereniging De Spil te Sneek
 • Is vanaf 1997 lid Kantinecommissie - S.L.T.C. De Vliegende Bal Sneek
 • Is vanaf 2000 vrijwilliger winkeltje Frittemahof - Woonzorgcentrum Frittemahof Sneek (onderdeel Patyna)

De heer Jacobus Petrus (Ko) Otte, 71 jaar uit Sneek

Benoemd bij Koninklijk besluit tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 • Was van 1992-1998 penningmeester - Flitsclub Sneek
 • Was van 1997-2017 commissaris Materialen en Gebouwen - Koninklijke Watersportvereniging Sneek
 • Was van 1998-2017 voorzitter - stichting de Kajuit Sneek
 • Was van 2004-2014 medeoprichter en lid - stichting Zakelijk Gezeilschap der KWS
 • Was van 2005-2013 penningmeester - Pampusclub Noord
 • Is vanaf 2009 bestuurder - stichting Skarsweagen
 • Was van 2014-2020 penningmeester - Pampusclub Nederland
 • Is vanaf 2014 voorzitter - stichting Johanna Jacoba
 • Is vanaf 2017 leider van de zgn. vrijdagploeg - KWS-Sneek
 • Is vanaf 2022 technisch adviseur binnen de energiecommissie - Bewonersvereniging De Brekken Sneek

Mevrouw Aimée Wijnande (Aimée) Postuma-Smit, 76 jaar uit Witmarsum

Benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Was van 1971-2013 wijkhoofd - Het reumafonds
 • Was van 1975-2000 secretaresse - De buurtvereniging De Stoarmhoeke van Witmarsum
 • Is vanaf 1980 algemeen vrijwilliger - De Tennisclub Witmarsum (TCW)
 • Is vanaf 1983 secretaresse en doet de ledenadministratie - De Tennisclub Witmarsum
 • Verzorgt vanaf 1989 het (wedstrijd) secretariaat Pony-/paardensport - Pony-Paardenclub De Halsbânruters
 • Was van 2009-2022 mantelzorger
 • Is vanaf 2010 penningmeester - Pony-paardenclub De Halsbânruters

De heer Ypke Petrus Antonius (Piet) Smit, 54 jaar uit IJlst

Benoemd bij Koninklijk besluit tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

 • Is vanaf 2001 algemeen Directeur - Poiesz Supermarkten B.V.
 • Was actief lid en plv. dirigent - Jongerenkoor ‘The Martin Singers’-RK kerk Sneek
 • Is mantelzorger binnen gezin en familie
 • Was van 1981-1986 vrijwilliger verenigingswerk - Jokels (Jongeren Kelder)- RK Kerk Sneek
 • Was van 1985-2005- Elftalleider, organisator en bestuurslid - Wit Zwart Sneek (nu bekend als Sneek Wit Zwart)
 • Was van 1994-2019 vrijwilliger G-voetbaltoernooi - Sport Fryslân
 • Was van 1995-2001 bestuurslid - Het Sneker Sport Gala
 • Was van 1995-2003 voorzitter - Volleybalvereniging De Plakkers
 • Was van 1997-2007 voorzitter activiteitencommissie - Volleybalvereniging De Rakkers
 • Heeft vanaf 2002 diverse functies - C.I.V. Superunie B.A.
 • Was van 2004-2004 vrijwilliger De Friesland Olympiade - Sport Fryslân
 • Was van 2004-2022 voorzitter, penningmeester – bestuurslid - Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL)
 • Heeft vanaf 2004 diverse bestuursfuncties-zie toelichting - CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)
 • Was van 2008-2008 vrijwilliger De Friesland Olympiade - Sport Fryslân
 • Is vanaf 2017 lid van de Raad van Toezicht - Elzinga B.V.
 • Was van 2018-2020 bestuurslid - Detailhandel Nederland en VNO-NCW

Mevrouw Elizabeth (Betty) Tamminga-van de Lageweg, 73 jaar uit Scharnegoutum

Benoemd bij Koninklijke besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Is vanaf 1976 vrijwilliger/Leidster van jeugdclubs - Gereformeerde kerk Scharnegoutum
 • Was van 1978-1985 trainer/coach - Volleybalvereniging Swette Switters
 • Was van 1980-2005 mantelzorger voor haar ouders
 • Was van 1985-1992 trainer/coach jongens en heren - Volleybalvereniging Swette Switters
 • Was van 1985-1993 trainer/coach - diverse Volleybalverenigingen (Vovero te Reahûs, SMS te Wommels, Dosko te Franeker, Heecherop te Heeg)
 • Was van 1989-1997 algemeen bestuurslid en (plv.) voorzitter - Dorpsbelang Scharnegoutum
 • Was van 1998-2010 bestuurslid - Stichtingsbestuur dorpshuis Elim
 • Was van 2001-2002 steunfractielid - CDA voormalig gemeente Wymbritseradiel
 • Was van 2002-2010 gemeenteraadslid - CDA voormalig gemeente Wymbritseradiel
 • Was van 2011-2019 secretaris/fractieondersteuner  - CDA gemeente Súdwest-Fryslân

De heer Cornelis Sebastiaan (Cees) van der Tol, 65 jaar uit Heeg

Benoemd bij Koninklijke besluit tot Lid in de Orde van de Oranje Nassau

 • Was van 1997-2000 lid diaconale raad - Bisdom Groningen
 • Was van 1997-2008 vicevoorzitter - voorheen St. Josephparochie
 • Is vanaf 2008 voorzitter locatieraad - St. Antonius van Padua Parochie
 • Is vanaf 1997 vrijwilliger Rommelmarkt - St. Antonius van Padua parochie (voorheen St. Josephparochie)
 • Was van 2000-2001 vrijwilliger restauratie - St. Josephparochie

Mevrouw Jantsje Westra, 55 jaar uit Bolsward

Benoemd bij Koninklijk besluit tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

 • Is vanaf 1999 docente saxofoon en klarinet - stichting Cultuurkwartier Sneek
 • Is vanaf 1997 organisator, initiatiefnemer, projectmanagement - Frysk Fanfare Orkest
 • Is vanaf 1998 secretaris - Frysk Fanfare Orkest

De heer Willebrordus Jaring (Broer) Witteveen, 69 jaar uit Itens

Benoemd bij Koninklijke besluit tot Lid in de Orde van de Oranje Nassau

 • Was van 1974-1984 penningmeester en columnschrijver Landbouwblad - Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) en Friese Landbouw Jongerein (FLJ)
 • Is vanaf 1980 financieel adviseur (pro deo)
 • Was van 1985-2000 penningmeester - commissie Simmerfeesten Reahûs en omstreken
 • Was van 1985-2013 officiële boekhouder en contoleur van de financiële administratie benoemd door de bisschop - Parochiebestuur van de Rooms-Katholieke de Heilige Antonius Paduaparochie te Sneek
 • Was van 1996-2014 penningmeester en controleur financiële administratie – Rooms-Katholieke Parochiële Caritasinstelling Heilige Martinus te Roodhuis thans heilige Antonius van Padua te Sneek
 • Was van 1999-2007 penningmeester en algemeen vrijwilliger - stichting “Doarpshûs de lytse Fjouwere” (de 4 dorpen: Itens, Rien, Hinnaard en Lutkewierrum)
 • Is vanaf 2012 algemeen adjunct en notulist (Littenseradiel), penningmeester/ledenadministratie (Súdwest-Fryslân) - CDA (voorheen Littenseradiel, na fusie Súdwest-Fryslân)
 • Is vanaf 2016 administrateur - stichting Habois Bootsma
 • Is vanaf 2016 penningmeester - stichting van der Wey Fonds