Contact

Koninklijke Onderscheidingen in Súdwest-Fryslân

Traditiegetrouw vond de lintjesregen plaats op de laatste (werk)dag voor Koningsdag. De uitreiking was dit jaar anders dan gebruikelijk vanwege corona: burgemeester Jannewietske de Vries heeft op 24 april 17 inwoners verrast met een telefoontje dat ze Koninklijk zijn onderscheiden. Op dat moment nog zonder bijeenkomst.

Op 3 juli kwam daar verandering in: burgemeester Jannewietske de Vries heeft de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, waaronder aan 3 echtparen die op onderstaande foto te zien zijn. Om en om nemen de inwoners de onderscheiding in ontvangst. Wij feliciteren allen! Onder de foto lees je meer informatie.

Lintjesregen 2020

Foto gemaakt door Simon Bleeker. Van links naar rechts: echtpaar De Schiffart-De Groot, echtpaar Bruining-Visser en echtpaar Volbeda-Koornstra.

De heer Ale Sybrand Bok uit IJsbrechtum, 62 jaar

De heer Bok is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Is vanaf 2006 secretaris van Sneek Promotion en bestuurslid Handel en Industrie Sneek (HIS);
 • was van 2010 t/m 2013 bestuurslid van Stichting de Sneker Pan, het skûtsje van Sneek;
 • Is vanaf 2010 betrokken bij de Stichting Elektrysk Farre Fryslân (SEEF);
 • Is vanaf 2012 bestuurslid/voorzitter van de Stichting Vrienden Sneekweek;
 • Is vanaf 2013 lid van de club van 100 t.b.v. het Skûtsje van de Sneker Pan;
 • Is vanaf 2015 mede-organisator van het Slotconcert (tijdens de Sneekweek) in de grachten van Sneek;
 • Is vanaf 2015 voorzitter en de drijvende kracht achter de organisatie van de Samenloop voor Hoop in Sneek;
 • Was in 2017/2018 betrokken bij het 11-Fountainsproject in Sneek;
 • Was in 2017/2018/2019 betrokken bij de voorbereidingen van de doortocht in Sneek van 11stedenzwemmer Maarten v.d. Weijden.

Echtpaar Sjouke Eerde Bruining, 62 jaar en mevrouw Geeske (roepnaam Geke) Bruining-Visser, 53 jaar uit Arum

Het echtpaar Bruining-Visser is beide bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

De heer Bruining:

 • Is vanaf 1978 organist bij de Chr. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Harlingen;
 • Is vanaf 1980 dirigent van de Ichtuscantorij en organisator van de jaarlijkse reizen naar de kathedraal in Engeland;
 • Was van 1985-1995 2e dirigent en vaste begeleider op orgel/piano bij de prot. Kerken in Harlingen;
 • Was van 1989-2010 dirigent voor het festival Lessons en Carols in Harlingen;
 • Is vanaf 1993 bestuurslid, vrijwillig dirigent en organist van de Stichting Schola Liturgica;
 • Was van 1994-2012 scriba van de Chr. Gereformeerde Kerk in Harlingen;
 • Was van 2012-2016 voorzitter van de kerkenraad van de Chr. Gereformeerde Kerk in Harlingen;
 • Is vanaf 2014 reserve organist bij de Prot. Gemeente Harlingen-Midlum;
 • Is vanaf 2017 dirigent van de Cantorij in Aduard.

Mevrouw Bruining-Visser:

 • Is vanaf 1993 vrijwillig koordirigent en artistiek leider van de Stichting Schola Liturgica;
 • Is vanaf 2009 Cantor in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden en verantwoordelijk voor de muzikale inhoud van de kerkdiensten en geeft leiding aan de Contorij;
 • Is vanaf 2013 dirigent van het Leeuwarder Bach koor;
 • Is vanaf 2013 muzikaal adviseur en koordirigent van het Nieuw Lied Fonds Amsterdam.

De heer Jan Jakob Dijkhuis uit Sneek, 68 jaar

De heer Dijkhuis is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

Diverse functies bij Hockeyclub Sneeker Mixed Hockey Club (SMCH) in Sneek:

 • Was in 1995 oprichter van Veteranen C team;
 • Is vanaf 1998 penningmeester;
 • Is vanaf 2000 mede-organisator van de jubileumvieringen (om de 5 jaar) van het Veteranen C team;
 • Was van 2007-2010 vrijwilliger bij het klusteam;
 • Was in 2010 oprichter van Stichting Tinga, eigenaar van het clubgebouw;
 • Had in 2013/2014 zitting in het bouwteam voor verbouw van het clubgebouw;
 • Was in 2016 mede-organisator van het 90-jarig jubileum;
 • Was in 2019 actief bij de implementatie van de AVG.

Overige functies:

 • Is vanaf 2012 vrijwilliger bij Patyna, locatie Waterman in Sneek;
 • Was in 2015 vrijwilliger bij het Rode Kruis;
 • Was van 2006-2019 betrokken bij de overleggen over de Sneeker Sport Carrousel, over gebruik van terreinen voor diverse verenigingen.

De heer Luite Griek uit Workum, 80 jaar

De heer Griek is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Was van 1972-1994 accordeonist en bestuurslid bij de Snitser (Sneeker) Skotsploech;
 • Was van 1988-2003 accordeonist bij Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen, Hindeloopen;
 • Was van 1992-2003 penningmeester bij uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' in Hindeloopen;
 • Is vanaf 1994 accordeonist bij Folk- en Shantykoor Rolling Home, Sneek;
 • Is vanaf 1994 muzikant bij diverse bijeenkomsten zoals Sinterklaasfeesten voor ouderen, Nieuwjaarsfeesten en was muziekpiet bij het echte Sinterklaasfeest in Sneek;
 • Is vanaf 2005 begeleider bij het zingen door cliënten in Woonzorgcentrum Dr. Wumkeshûs in Sneek;
 • Is vanaf 2005 accordeonist en penningmeester bij Hindelooper Shantykoor Auke Wybesz;
 • Is vanaf 2017 accordeonist bij De Fryslân Sjongers;
 • Is vanaf 2019 accordeonist bij Shantykoor Tusken Wâl en Skip.

De heer Peter Willem Harders uit Kimswerd, 52 jaar

De heer Harders is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Is vanaf 1997 voorzitter, voortrekker en coach PC (computerclub) in Kimswerd;
 • Was van 2003-2005 bestuurslid commissie It Trijemânskip voor de oprichting van het MFC Pier’s Stee in Kimswerd;
 • Is vanaf 2003 vrijwilliger bij de St. Lourentius kerk in Kimswerd;
 • Was van 2006-2008 penningmeester van MFC Pier’s Stee in Kimswerd;
 • Is vanaf 2008 vrijwilliger bij MFC Pier’s Stee in Kimswerd;
 • Is vanaf 2010 voorzitter/voortrekker en vrijwilliger voor de organisatie van het dorpsfeest in Kimswerd;
 • Is vanaf 2011 voorzitter van vereniging voor Dorpsbelangen in Kimswerd;
 • Was van 2014-2018 tussenpersoon bij locatiegezelschap PeerGroup, mobiliseerde voor elke voorstelling vele vrijwilligers en gaf leiding aan de vrijwilligers van de bouwploeg en het inrichting van de terreinen tijdens de voorstellingen;
 • Is vanaf 2014 actief in het werven van vrijwilligers voor de Landelijke Opschoondag ‘Nederland Schoon’ in Kimswerd;
 • Was van 2015-2018 betrokken bij de realisatie van het Kimswerder Bosk;
 • Was van 2015-2019 mede-organisator van de Ljochtkuier in Pingjum.

De heer Hilbert Jager uit Sneek, 78 jaar

De heer Jager is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

Diverse functies bij carnavalsvereniging De Oeletoeters in Sneek:

 • Is vanaf 1984 Hoflid;
 • Was in 1985 Prins Carnaval;
 • Was van 1986-2013 voorzitter van de barcommissie;
 • Is vanaf 1986 lid van het Vorstendom en was van 2016-2017 voorzitter van het Vorstendom;
 • Was van 1993-1999 (vice)voorzitter;
 • Was in 2012 vrijwilliger bij de verbouw/uitbreiding van het verenigingsgebouw ‘De Hofnar’;
 • Was van 1990-2016 mede-organisator van de Nationale Bevrijdingsdagen (om de 5 jaar) in Sneek;

Verzorgde de catering bij de volgende verenigingen:

 • Van 1996-2015 bij de Oranjevereniging in Sneek;
 • Bij de Openluchtspelen ‘De Fanfare’, ‘De Drie Gebroeders’ en bij muziektheater ‘Ik Martinus’, en bij de grachtenconcerten ter afsluiting van de Sneekweek in Sneek;
 • was barmedewerker bij het muziekfestival Aaipop in Nijland, bij de dorpsfeesten in Folsgare en bij de ‘Samenloop voor Hoop’ en is verantwoordelijk voor de inkoop van de goederen van de kantine van voetbalvereniging SWZ Boso Sneek;
 • Vrijwilliger bij de doortocht van zwem 11-stedentocht van Maarten v.d. Weijden;
 • Is vanaf 2014 collectant voor de Hartstichting;
 • Was in 2015 mede-organisator van de Boekenmarkt in Nijland.

Mevrouw Anneke van Mourik-van Herk uit Gaastmeer, 66 jaar

Mevrouw Van Mourik-van Herk is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Is vanaf 1993 secretaris/penningmeester van Stichting Van Bleyenburch, (Stichting Algemene Bejaardenhuisvesting Utrecht);
 • Is vanaf 1993 senior manager in landelijke onderzoeksopdrachten met name op het gebied van de gezondheidszorg;
 • Was van 1999-2007 diaken bij de PKN gemeente in Gaastmeer;
 • Is vanaf 2004 voorzitter van de zendingscommissie van de PKN gemeente in Gaastmeer;
 • Was van 2009-2014 oprichter, secretaresse en lid van de Adviesraad van de Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel;
 • Was van 2012-2018 organisator van meerdaagse bijeenkomsten Care Summits voor bestuurders en directeuren van zorgorganisaties, betrokken gemeenten, ministeries, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en wetenschappers;
 • Is vanaf 2016 scriba bij de PKN gemeente in Gaastmeer.

Mevrouw Lobbetje Johanna Peereboom (roepnaam Lobbie) uit Sneek, 73 jaar

Mevrouw Peereboom is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Was van 1995-2002 Kerkvoogdij/Kerkrentmeester bij de PKN Sneek;
 • Was van 1996-2001 vrijwilliger bij de Fancy Fair van PKN Sneek;
 • Was van 1996-2008 secretaris/bestuurslid Huurdersvereniging Stichting Accolade;
 • Was van 1997-2007 bestuurslid van Stichting Wijkplatform Lemmerweg Oost;
 • Is vanaf 2002 bestuurslid van de Fancy Fair Commissie bij de PKN Sneek;
 • Is vanaf 2008 penningmeester van Stichting Wijkplatform Lemmerweg Oost;
 • Is vanaf 2008 begeleider van kinderen bij het zoeken van zwerfafval bij Stichting Wijkplatform Lemmerweg Oost;
 • Is vanaf 2009 secretaris bij Stichting Accolade-Bewonerscontactgroep;
 • Is vanaf 2010 begeleider/coördinator bij diverse scholen voor de maatschappelijke stage bij de Fancy Fair van de PKN Sneek;
 • Was van 2011–2017 begeleider van het schoolkamp bij SBO De Súdwester, Sneek;
 • Is vanaf 2011 vrijwilliger begeleiding schoolbibliotheek SBO De Súdwester, Sneek;
 • Is vanaf 2011 begeleider leerlingen SBO De Súdwester op station Sneek;
 • Was van 2013-2018 lid van de klachtenadviescommissie Stichting Accolade;
 • 2014-2018 Stichting Wijkplatform Lemmerweg Oost – oprichting Buurttuin;
 • Is vanaf 2016 begeleider - Begeleiding leerlingen van SBO De Súdwester het bij zelfstandig reizen;
 • Was van 2017-2018 vrijwilliger Pilot Buurtmakers (meer zeggenschap van huurders binnen) bij Stichting Accolade.

Mevrouw Gezina Rozina Plooij (roepnaam Siny) uit Iens, 71 jaar

Mevrouw Plooij is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Gaf van 1962-1965 drumles aan junioren van de drumband van Baarn-Soest;
 • Was van 1982-1987 trainer/coach bij meiden/vrouwenvoetbal SC Franeker;
 • Was van 1983-1985 trainer/leider bij het jongensteam Voetbalvereniging Dronrijp;
 • Was van 1989-2014 schrijfster van lesmateriaal voor NHL (met name op het gebied van sekse-specifieke verschillen);
 • Is vanaf 1996 Pro-deo begeleider van cliënten;
 • Was van 2002-2005 voorzitter Vereniging voor Vrijgevestigde Maatschappelijk Werkers;
 • Was van 2008-2014 bestuurslid Iepenloftspul Jorwert;
 • Is vanaf 2014 betrokken bij de jaarlijks schoonmaak van het dorpshuis.

Mevrouw Maria Postma (roepnaam Marije) uit Koudum, 60 jaar

Mevrouw Postma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vervult/vervulde diverse functies bij de PKN gemeente in Koudum:

 • Was van 1998-2001 jeugdouderling;
 • Was van 2006-2010 kerkrentmeester;
 • Was van 2012-2016 ouderling.

Vervult/vervulde diverse functies bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB):

 • Was van 2013-2015 lid Technische commissie, afdeling jeugd;
 • Geeft vanaf 2013 opleiding aan scheidsrechters;
 • Is vanaf 2013 rapporteur scheidsrechters;
 • Is vanaf 2013 keurmeester bij de jaarlijkse PC in Franeker.
 • Is vanaf 2010 scheidsrechter.

Overige functies:

 • Is vanaf 1989 teamleider/groepsleider TOF vakanties;
 • Is vanaf 1990 EHBO-er bij diverse evenementen;
 • Was van 1991-1995 bestuurslid EHBO, Koudum;
 • Is vanaf 2007 begeleider van cliënten met een verstandelijke beperking bij Talant tijdens kookactiviteiten;
 • Is vanaf 2010 begeleider van cliënten met een verstandelijke beperking bij Talant tijdens zwemactiviteiten.

Echtpaar Reinold de Schiffart, 57 jaar en mevrouw Harmke Hiltje de Schiffart-de Groot, 57 jaar uit Uitwellingerga

Echtpaar De Schiffart-de Groot is beide bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Reinold de Schiffart:

Aanvullende informatie:

Vervulde/vervult diverse functies bij de PKN gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga:

 • Is vanaf 1982 lid van de vrijwilligersgroep die zorgt dat de klok van de Hermus kerk in Oppenhuizen/Uitwellingerga ‘bij de tijd’ blijft;
 • Gaf van 1999-2002 leiding aan de kindernevendienst;
 • Is vanaf 2010 lid van het ''beam-team'' (maakt PowerPointpresentaties voor de diverse kerkdiensten);
 • Is vanaf 2017 diaken.

Overige functies:

 • Was van 1982-2010 molenaar;
 • Is vanaf 1989 bestuurslid/vrijwilliger bij buurtvereniging Om ‘e Toer;
 • Is vanaf 1998 samen met zijn vrouw pleegouder van pleegkinderen die aan hun zorg worden toevertrouwd;
 • Is vanaf 2000 penningmeester van de Oranjevereniging.

Mevrouw Harmke Hiltje de Schiffart-de Groot:

Aanvullende informatie:

Vervulde/vervult diverse functies bij de PKN gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga:

 • Was van 2000-2004 penningmeester van de zendingscommissie;
 • Was van 2008-2015 jeugdouderling;
 • Onderhoudt sinds 2012 met kinderen van de kindernevendienst van de kerk de volkstuin ‘het Sprútsje’;
 • Is vanaf 2015 actief bij het liturgische bloemschikken;
 • Is vanaf 2017 diaken.

Overige functies:

 • Breit sinds 1980 voor goede doelen in Roemenië en Afrika en sinds 2004 breit ze voor Stichting Caring Heart in Uganda;
 • Was van 1987-2017 vrijwilligster bij buurtvereniging Om ‘e Toer;
 • Is vanaf 1998 samen met haar man pleegouder van pleegkinderen die aan hun zorg worden toevertrouwd.

Mevrouw Ruurdje (roepnaam Rudi) Stallmann-Kuipers uit Hindeloopen, 75 jaar

Mevrouw Rudi Stallman-Kuipers is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Was van 1977-2017 accordeoniste bij Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen;
 • Was van 1991-2012 accordeoniste bij mannenkoor Gjin C te Heech;
 • Is vanaf 1993 accordeoniste bij Viswijvenkoor Grietje Sprot, Workum;
 • Is vanaf 2005 accordeoniste bij Zeemanskoor Auke Wybesz.

De heer Jan Bernard Terpstra uit Sneek, 79 jaar

De heer Terpstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Was van 1983-1992 voorzitter van Showband Rhythm Stars Sneek;
 • Was van 1983-1992 bestuurslid bij de Sneeker Muziek Federatie;
 • Was van 1991-1995 bestuurslid bij Sneek Promotion;
 • Is vanaf 2007 voorzitter van wijkvereniging De Spil in Sneek.

Echtpaar Jan Volbeda, 60 jaar en mevrouw Afke Volbeda-Koornstra, 58 jaar uit Makkum.

Echtpaar Volbeda is beide bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

De heer Jan Volbeda:

 • Vervult vanaf 1981 bij Muziekvereniging Hallelujah, Makkum diverse functies met name bij de drumband:
 • Vanaf 1981 leider bij optredens, archivaris, hulp bij acties zoals oud papier, beheerder van de instrumenten van de drumband en beheert de muziekbibliotheek, hulp bij opbouw concerten;
 • Van 1997-2009 was hij secretaris van de muziekvereniging;
 • Geeft vanaf 2000 les aan de leerlingen van de drumband;
 • Is vanaf 1999 vrijwilliger bij de Kerst-Zing-Mee, Makkum;
 • Is vanaf 2002 lid (materiaalmeester) van het 4-mei comité in Makkum;
 • Is vanaf 2005 vrijwilliger bij de jaarlijkse Rommelmarkt in Makkum;
 • Is vanaf 2008 de muzikale begeleider (drummer) bij het koor Nostalgia, Makkum;
 • Is vanaf 2013 verkeersregelaar bij de jaarlijkse Fiets-11-stedentocht;
 • Is vanaf 2017 verkeersregelaar bij diverse evenementen in en rondom Makkum;
 • Is 30 jaar mantelzorger voor diverse familieleden en vrienden.

Mevrouw Afke Volbeda-Koornstra:

 • Is vanaf 1997 vrijwilligster bij Muziekvereniging Hallelujah, Makkum,
 • Is vanaf 1997 collectant bij het Longfonds en Anjercollecte;
 • Is vanaf 1999 vrijwilligster bij de Kerst-Zing-Mee in Makkum;
 • Is vanaf 2000 behulpzaam bij diverse activiteiten in Makkum zoals bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht, Sint Willedei, Koninginnedag/Koningsdag en bij diverse activiteiten die in het Multifunctioneel Centrum in Makkum worden georganiseerd;
 • Is vanaf 2005 vrijwilligster bij de jaarlijkse Rommelmarkt in Makkum;
 • Is vanaf 2013 verkeersregelaar bij de jaarlijkse Fiets-11stedentocht;
 • Is vanaf 2013 vrijwilligster en cursusleidster in de handwerkwinkel in Makkum;
 • Is vanaf 2017 verkeersregelaar bij diverse evenementen in en rondom Makkum;
 • Is 30 jaar mantelzorger voor diverse familieleden en vrienden.