Contact

Ontwerp Omgevingsprogramma klimaatadaptatie Súdwest-Fryslân ligt ter inzage

Om met z’n allen goed om te kunnen gaan met effecten van klimaatverandering, heeft de gemeente Súdwest-Fryslân het Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie ontwikkeld. Dit is een omgevingsprogramma om de gemeente aan te passen aan andere klimaatomstandigheden zoals droogte, hitte of juist extremere regenbuien.

  • Het Omgevingsprogramma klimaatadaptatie SWF is de uitwerking van de Agenda Klimaatadaptatie SWF (2020).
  • Het is een “vrijwillig programma” dat als omgevingsprogramma wordt ingebed onder de omgevingsvisie SWF.
  • Het omgevingsprogramma loopt daarmee vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting in 2022 ingaat.

Inzien van de stukken?

Het ontwerp van het Omgevingsprogramma klimaatadaptatie kun je inzien vanaf 10 juni 2021 tot en met 14 juli 2021. Dit kan bij het gemeentelijk loket in Sneek (Markstraat 8). Het ontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.  Je kunt het volledige Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie van Súdwest-Fryslân ook digitaal inzien.

Wil je reageren?

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn (of haar) zienswijze indienen. Deze kun je sturen naar de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Jouw zienswijze kan alleen in behandeling worden genomen als je ondertekent met naam en adres. Ook is het mogelijk om je zienswijze mondeling (telefonisch of digitaal) door te geven. Bel dan met mevrouw T. Pijnacker via telefoonnummer 14 0515. In verband met het inplannen van een gesprek vragen wij je om dit vóór 1 juli 2021 te doen.