Contact

Sluiting jeugdketen vanaf 11 december

Burgemeester Jannewietske de Vries heeft besloten dat vanaf 11 december alle jeugdketen in de gemeente Súdwest-Fryslân dicht moeten blijven. De reden hiervoor is dat in onze gemeente het aantal coronabesmettingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar toeneemt. Keten kunnen hierbij een brandhaard vormen.

Waar­om moe­ten keten tij­de­lijk slui­ten?

Keten vallen eigenlijk onder eet-en drinkgelegenheid en moesten dus officieel al dicht zijn. Maar keten zijn ook een uitlaatklep voor de jeugd en kunnen de sociale binding versterken. De besmettingsaantallen gaven tot nu toe geen aanleiding tot sluiting. Daarom mochten ze in onze gemeente nog open zijn. Nu onder de jeugd de coronabesmettingen toenemen, is het nodig de keten voorlopig te sluiten. Op die manier hopen we de besmettingen terug te kunnen dringen.

Wan­neer mogen de keten weer open?

De keten mogen weer open als:

  1. Andere eet- en drinkgelegenheden ook weer open mogen (Op basis van een wijziging van de Tijdelijke Wet Covid);
  2. Er een duidelijk coronaplan is, waarin staat hoe de coronamatregelen toegepast en gehandhaafd worden. Dit plan moet de gemeente goedkeuren.

Heb je vra­gen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met het coronateam van de gemeente Súdwest-Fryslân, via algemeen telefoonnummer 14 0515 of via e-mail ontheffingencorona@sudwestfryslan.nl.