It Soal Workum wordt vijfde opvanglocatie

Gepubliceerd op in Nieuws.

Recreatiepark It Soal in Workum wordt voorbereid als gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. We hebben hiervoor met de eigenaar een overeenkomst gesloten. Door een renovatie op het recreatiepark kan een deel ervan worden ingezet voor 120 Oekraïense vluchtelingen. Op het park worden 31 chalets van verschillende groottes in gebruik genomen voor bewoning, kantoor en beveiliging.

“Yn Warkum wurde al Oekraynske flechtlingen yn hotel de Wymerts opfong. Geweldich hoe gastfrij ús mienskip is om minsken in feilich plak te jaan. De stream fan flechtlingen nimt noch hieltiid ta en dêrom bin ik der wiis mei dat wy nochris 120 minsken opfange kinne. Meiïnoar soargje wy derfoar dat wy de taakstelling fan Fryslân ynfulle. Mei de help fan in soad frijwilligers kinne wy dit oan en de opfang langer folhâlde. Wy nimme hjiryn ús ferantwurdlikheid as grutte gemeente mei in soad romte”, vertelt burgemeester Jannewietske de Vries. “Derneist beseffe wy dat dit ekstra ynset freget fan húsdokters, oare soarchpartijen en ûnderwiisynstellingen yn Warkum, sy binne yn de tariedingen meinommen. Wy binne grutsk dat wy hjir meiïnoar de skouders ûnder sette kinne”.

Na Galamadammen in Koudum, Amicitia in Sneek, Nij Ylostins in IJlst en de Wymerts in Workum is dit de vijfde gemeentelijke opvanglocatie in Súdwest-Fryslân. Daarnaast zijn er drie grootschalige particuliere opvanglocaties in Hylpen, Gaastmeer en Heeg. Hiermee biedt Súdwest-Fryslân plek aan ruim 500 vluchtelingen.

Ingang It Soal Workum.

Er komen nog dagelijks Oekraïense vluchtelingen Nederland binnen. Omdat vluchtelingen uit Oekraïne niet de asielprocedure ingaan, hebben gemeenten een belangrijke rol in het organiseren van de opvang. Elke Veiligheidsregio heeft sinds oktober de opdracht om 1000 extra plekken te realiseren, bovenop de 2000 die er al waren.

Op dit moment worden in Workum voorbereidingen getroffen om de locatie klaar te maken voor ontvangst. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor het faciliteren van de eerste levensbehoeften zoals zorg, medische hulp en onderwijs. Samen met de betrokken instanties wordt dit gereed gemaakt voordat de vluchtelingen arriveren. De gemeente hoopt in januari de nieuwe tijdelijke inwoners te kunnen verwelkomen. Inwoners van Workum zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen.