Online inspraakavonden Friese IJsselmeerkust

Gepubliceerd op

Voor de komende 30 jaar zijn wensen en ambities geformuleerd voor de Friese IJsselmeerkust. Deze zijn in samenwerking met provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de mienskip tot stand gekomen. Tijdens vier inspraakavonden bespreken we deze wensen en ambities met je en delen we projecten die al in voorbereiding zijn.

Drie van de bijeenkomsten gaan over het IJsselmeergebied in onze gemeente: Makkum, Workum, Stavoren en omgeving. Wil je meepraten? Heb je vragen? Je bent van harte welkom! Meld je aan via secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl

Op naar 2050

Alhoewel 2050 nog ver weg lijkt, komt de uitvoering dichterbij. Aan bijvoorbeeld de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk wordt al gewerkt. Daarnaast staan voor de komende jaren onder andere het aanleggen van nieuwe fietsroutes en wandelpaden, het verbeteren van plekken voor watersporters en kitesurfers en optimaal beleven van cultureel erfgoed op de planning. Tijdens de bijeenkomsten wordt gekeken of initiatievenlijst actueel en volledig is, bekijken we wat er nodig is om de projecten uit te voeren en kun je vragen stellen.

Praat mee! Je bent van harte welkom

De inspraakavonden vinden online plaats van 19.30 tot 22.00 uur op de volgende data:

  • Stavoren en omgeving: dinsdag 25 januari,
  • Makkum en omgeving: donderdag 27 januari,
  • Workum en omgeving: woensdag 2 februari
  • Lemmer en omgeving: donderdag 3 februari.

Heb je belangstelling? Meld je dan aan door een mail te sturen naar secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl onder vermelding van de datum waarop je wilt aansluiten. Je ontvangt dan voor de bijeenkomst meer info over hoe je online mee kunt doen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of het ambitiedocument inzien? Kijk dan op de website van de provincie Fryslân.