Contact

Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Hieronder vind je de informatie over de maatregelen en regelingen op een rijtje.

Is jouw bezoek aan het gemeentehuis niet noodzakelijk? Stel je bezoek uit!

Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Algemeen

Gemeenteloket

 • Tijdens je bezoek aan het gemeentehuis draag je een mondkapje.
 • Tijdens je bezoek aan het gemeentehuis houd je minimaal 1.5 meter afstand van elkaar.
 • Het gemeenteloket in Sneek is geopend, maar je kunt alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt. Ook voor het ophalen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
 • Het gemeenteloket in Bolsward is geopend, maar je kunt alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt. Ook voor het ophalen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

Tijdelijke regeling voor rijbewijzen

Door deze regeling kun je binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met jouw verlopen rijbewijs. De voorwaarden van deze tijdelijke regeling zijn:

 • Het rijbewijs die tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 verloopt, blijft 10 maanden langer geldig vanaf de einddatum van het rijbewijs.
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode mogen doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 • De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst. Bijvoorbeeld door een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
 • De regeling geldt ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden. Op de website van de RDW vind je meer informatie.

Betalingen in het gemeentehuis

Wij nemen geen contante betalingen meer aan, je kunt alleen per pin betalen.

Trouwen

Trouwerijen gaan door, maar we houden ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. Let op:

 • Er mogen een aantal gasten aanwezig zijn bij een huwelijk of partnerschap. Hier lees je meer over op de pagina over huwelijk of partnerschap.
 • De kosteloze huwelijken op dinsdagmorgen in het Bestjoershûs te Sneek gaan ongewijzigd door met een maximum van 6 personen.
 • Bij de korte ceremonie in Workum op donderdagmiddag, waarbij normaal maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn, wordt het aantal teruggebracht naar maximaal 10 personen.

In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter gehanteerd worden.

Vragen over jouw huwelijk of partnerschap? Neem contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0515. Wij stellen alles in het werk om met aanstaande paren die hun reservering willen annuleren of uitstellen naar een oplossing te zoeken.

Vragen over vergunningen

Je kan niet langskomen voor vragen over vergunningen. Heb je hierover wel vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 14 0515.

Milieustraten

De milieustraten zijn open. Wij laten nog maximaal 5 voertuigen tegelijk op onze milieustraten toe. Dit is nodig om ons allemaal aan de afstand van 1,5 meter te kunnen houden. Houd rekening met langere wachttijden en volg de instructies van onze medewerkers op. Als gemeente hebben wij een wettelijke zorgplicht wat betreft de inname van grof huishoudelijk afval, we kunnen dus niet zomaar de milieustraten sluiten. Kan je bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat gewoon door. Zet de container op de juiste dag, op tijd en op de juiste plek klaar. Zo wordt onnodig contact voorkomen en zijn de risico’s beperkt.

Update 10 februari

De kinderopvang (0 tot 4 jaar), gastouderopvang (0 tot 12 jaar) en het basisonderwijs zijn vanaf 8 februari weer open. Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of dagopvang. De BSO blijft voorlopig gesloten. Groepen kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen. Daarnaast heeft het een secundair effect op de druk op het werk. De noodopvang op BSO-locaties blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is.

Beschikbaarheid noodopvang

Vanaf 8 februari zijn de kinderopvang en scholen weer open en kunnen kinderen terecht bij gastouders. Alleen de BSO blijft dicht. De BSO is wel open voor noodopvang. Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een BSO wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de BSO.

Aanbod noodopvang

Noodopvang wordt altijd geboden door een BSO wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Noodopvang BSO tijdens voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie 2021 zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten tijdens hun gebruikelijke openingstijden voor deze vakantieperiode.

Cruciaal beroep en extra uren noodopvang

Werkt u in een cruciaal beroep en wil je tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra BSO? Neem in dit geval contact op met jouw BSO om te kijken wat hiervoor nodig is.

Financiering noodopvang

 • De noodopvang wordt binnen de reguliere contracturen met de kinderopvang/BSO aangeboden. Dit gaat voor zowel de scholen als voor de kinderopvang in principe met gesloten beurzen.
 • Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen voor de kinderopvang/BSO doorbetalen.

Meer informatie

Meer informatie over kinderopvang en gastouders lees je op de website van de Rijksoverheid:

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer 140515 of via het e-mailadres noodopvang@sudwestfryslan.nl

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Veel mensen kunnen in deze tijd wel wat hulp gebruiken, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Het is mooi te zien dat er in Súdwest-Fryslân al mooie buurt initiatieven zijn, want veel mensen willen iets voor een ander doen.

Hulp nodig

Heb jij hulp nodig bij de boodschappen, de hond uitlaten of wil je gewoon even met iemand bellen? Op de website van Sociaal Collectief www.stichtingsociaalcollectief.nl (onder het kopje corona) kun je zien bij welke initiatieven bij jou in de buurt je terecht kunt.

Ben jij gestart met een initiatief om inwoners in deze tijd te ondersteunen? Laat het aan Stichting Sociaal Collectief weten door een mailtje te sturen naar m.krop@sociaalcollectiefswf.nl. Op de website houden zij een overzicht bij van deze initiatieven, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. Dit overzicht wordt de komende weken aangevuld.

Vanaf 1 december 2020 is het in sommige situaties mogelijk een coronaontheffing aan te vragen. Een coronaontheffing biedt je in uitzonderlijke situaties een verruiming van de coronamaatregelen. Kijk voor meer informatie en aanvragen op www.sudwestfryslan.nl/coronaontheffing.

Met ingang van 1 december zijn de coronamaatregelen vastgelegd in de coronawet (Wet publieke gezondheid en Tijdelijke regeling maatregelen covid-19).

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels per 26 juni 2021. Waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs. Ook bij contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht. Daar geldt wel dat er een checkgesprek moet plaatsvinden.

Meer informatie over het dragen van een mondkapje vind je op de website van de Rijksoverheid.

Keten mogen geopend zijn onder dezelfde regels als de horeca. De sluitingstijden die voor de horeca gelden, gelden dus ook voor keten. Daarnaast blijven de basisregels (afstand, hygiëne en het dragen van mondkapjes) van kracht.

Heb je geen klachten?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken. Bijvoorbeeld voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan geldt de volgende extra maatregel:

 • Blijf thuis en vermijd sociaal contact
 • Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden of zijn.

Vergeet niet!

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen!

Cultuur, toerisme en recreatie

Vanaf 26 juni 2021 mag de horeca weer regulier geopend zijn, onder enkele voorwaarden. Op de website van de Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over een veilig bezoek aan het terras.

Bijna alle beperkingen voor de horeca vervallen vanaf 26 juni. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. En dus ook voor de terrassen. Er geldt nog een aantal voorwaarden:

 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • In alle eet- en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.
 • Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan hoeven bezoekers geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. En is een vaste plek niet verplicht.
 • Entertainment is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplek blijven zitten.
 • De beperkingen voor de openingstijden van horecagelegenheden vervallen. Dit houdt in dat horecagelegenheden weer volgens hun reguliere openingstijden open kunnen. Dit geldt ook voor de beperking op afhaaltijden.

Update 28 november 2021

De maatregelen die sinds 12 november gelden blijven van kracht. Hier bovenop komen aanvullende beperkingen voor de duur van drie weken. De maatregelen zullen dagelijks worden gemonitord om eventueel sneller een of enkele maatregelen los te laten of aan te scherpen. In ieder geval wordt op 14 december a.s. de situatie opnieuw beoordeeld.

Voor de culturele en creatieve sector betekent dit het volgende:

 • Er komt een algemene sluitingstijd voor activiteiten met publiek of deelname aan kunstbeoefening van 17.00 uur ’s avonds tot 5.00 uur ’s ochtends. Docenten mogen wel vanaf locatie online lesgeven.
 • Professionele werkzaamheden zonder publiek blijven ook na 17.00 uur mogelijk, zoals repeteren, het streamen van voorstellingen en uitvoeringen of het maken van opnames in de studio of op locatie voor audiovisuele producties.
 • In aanvulling op de verplichte controle van het Coronatoegangsbewijs (in combinatie met ID) moet óók verplicht 1,5 meter afstand worden gehouden en is placeren verplicht.
 • Voor locaties die werken met het coronatoegangsbewijs (CTB) geldt ook een maximering van de capaciteit; culturele voorstellingen zijn toegestaan met 100% van de 1,5 metercapaciteit, tot een maximum van 1.250 personen per zaal. Culturele voorstellingen zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan.
 • In doorstroomlocaties zoals musea, monumenten en presentatie-instellingen is maximaal 1 persoon per 5 m2 toegestaan, opdat 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • Bij verplaatsing binnen, ook in doorstroomlocaties, is een mondkapje verplicht.

Bruggen, sluizen en pontjes

Vanaf 27 maart worden de bruggen en sluizen weer volgens het zomerregime bediend. Meer informatie over de bedieningstijden vind je op de pagina Bruggen en sluizen.

De wandel- en fietspontjes gaan vanaf 27 maart weer in de vaart volgens de normale dienstregeling, houd rekening met langere wachttijden en met de nodige maatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Maximaal 4 passagiers per overzet;
 • Betaal contant of contactloos via de QR-code/pin.

De voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals sanitair, water en elektriciteit, zijn vanaf 27 maart geopend.

Campings, recreatieparken en havens

Maak je gebruik van de voorzieningen? Houd je dan aan de maatregelen en volg de aanwijzingen van de havenmeesters of beheerders op.

Zowel de beheerders van de toiletten als de gebruikers hebben de verantwoordelijkheid om zich altijd aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te blijven houden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en blijf thuis als je klachten hebt.

Het openen van toiletten is een mogelijkheid; er is geen verplichting voor de eigenaar tot opening noch een recht op opening. Het is altijd afhankelijk van een verantwoorde situatie ter plaatse. De opening zal in de praktijk gefaseerd plaatsvinden omdat het met het oog op de coronacrisis veilig moet gebeuren.

Evenementen

Evenementen mogen weer. Soms zijn nog wel aanvullende maatregelen nodig. Binnen mag bijvoorbeeld 75% van de capaciteit worden gebruikt (ongeplaceerd) of er moet worden gewerkt met coronatoegangsbewijzen.

Meer informatie over evenementen en de coronamaatregelen vind je op de pagina over een Evenement organiseren.

Team vergunningen staat voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0515. Het aanvragen van een vergunning is wel mogelijk, meer informatie hierover is te vinden op onze pagina over evenementen.

Sport

Update 28 november 2021

Op vrijdag 26 november zijn er weer nieuwe (aangepaste) maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. De belangrijkste maatregelen voor de sport die vanaf 28 november gelden, zijn:

 • De maatregelen van 13 november blijven gehandhaafd;
 • Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is mogelijk;
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Op de 1,5 meter verplichting zijn uitzonderingen. Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • Topsporters (zoals die sinds medio december 2020 zijn gecommuniceerd) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Zonder publiek;
 • Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar;
 • Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5 meter afstand geldt te allen tijde (hiervoor gelden uitzonderingen. Zie link onderaan dit schrijven), zoals in de sportkantines. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn.

Update 15 november 2021

De belangrijkste maatregelen voor de sport vanaf 13 november zijn:

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
 • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als amateursport;
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan;
 • Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn;
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.
 • Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Sporters bij buitensportlocaties moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen. 
 • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht;
 • Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel;
 • Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend. Welzijnsaccommodaties moeten om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00 uur en voor formele sportaccommodaties geldt geen eindtijd;
 • Ouders of begeleiders van zwemleskinderen mogen mee naar binnen en helpen bij het omkleden op vertoon van een CTB. Zij mogen niet mee de zwemzaal in, maar wel geplaceerd wachten in de horeca.

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Mocht je nog twijfelen over de nieuwe maatregelen, of heb je vragen? Stuur dan een mail naar sportreservering@sudwestfryslan.nl.

Update 5 juli 2021

Financiële regelingen sportsector

De sportsector wordt hard getroffen door het coronavirus. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, die wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking. Het kabinet beslist aan het einde van het derde kwartaal van 2021 of deze steunmaatregelen ook voor dat kwartaal worden voortgezet. Dit is afhankelijk van de beperkende maatregelen die gedurende dit kwartaal van toepassing zijn.

Specifiek voor de sportsector is er een steunpakket voor amateursportorganisaties. Dit pakket bestaat onder andere uit:

Compensatieregelingen voor sportverenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. NOC*NSF heeft een tool ontwikkeld voor sportclubs om te kunnen zien voor welke regeling(en) ze in aanmerking komen.

De tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Als clubs blijven voldoen aan hun betalingsverplichtingen kan de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Ook is er een handige E-zine ontwikkeld voor sportverenigingen over de verschillende regelingen.

Vaccineren

Bent u 60 jaar of ouder? Dan krijgt u een brief van het Ministerie van Volksgezondheid met een uitnodiging om een afspraak te maken voor een coronavaccinatie. De vaccinatie is gratis. U bepaalt zelf of u de vaccinatie haalt.

Hoe gaat u naar de vac­ci­na­tie­lo­ca­tie in Sneek, Leeu­war­den, Em­me­loord, etc.?

1. U kunt er zelf naartoe rijden.
2. U kunt een familielid, mantelzorger, buur, etc. vragen om te rijden.
3. U kunt gebruik maken van uw Wmo-vervoerder (als u hier anders ook gebruik van maakt).
4. U kunt gebruik maken van één van de verschillende vrijwillige lokale initiatieven. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Sociaal Collectief.
5. Als u geen gebruik kunt maken van de eerste vier mogelijkheden, kunt u gratis gebruik maken van Taxicentrale Van der Bles. U kunt zelf een afspraak maken via 0515 23 22 22.

Het gebruik van een chirurgisch mondkapje is verplicht als u niet met eigen vervoer gaat. Heeft u geen chirurgisch mondkapje? Dan heeft de chauffeur wel een paar op voorraad. Uiteraard moet u ook een mondkapje dragen in de vaccinatielocatie.

Heeft u vragen over het vervoer naar naar de vaccinatielocatie, dan kunt u ook bellen met de gemeente Súdwest-Fryslân op 14 0515.

De veelgestelde vragen vindt u in het nieuwsbericht over vervoer vaccinatielocatie Leeuwarden voor 60-plussers.

Impactmonitor Coronacrisis Súdwest-Fryslân

In de Impactmonitor corona staan de cijfers van de verschillende beleidsvelden op een rijtje. Dit geeft een kwantitatief beeld. Het zijn geen belevingsgegevens of kwalitatieve gegevens. Die staan in de maandelijkse corona-overzichten die de gemeenteraad ontvangt. Ieder kwartaal komt er een update van de impactmonitor.

Ondernemers

Wij begrijpen dat er in deze tijd veel op je afkomt en dat alle regelingen vragen oproept.

Op de pagina Werk en Ondernemen vind je meer informatie over de maatregelen voor ondernemers en wat je als ondernemer kan doen.

Maatschappelijke instellingen

Wie kan een subsidie aanvragen?

Alle maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk) en sportclubs die het financieel moeilijk hebben kunnen een subsidie aanvragen uit het coronafonds. Denk aan sportclubs, muziekkorpsen en culturele verenigingen. Maar ook pachters van dorpshuizen, multifunctionele centra, wijkgebouwen en sportkantines.

Hieronder vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier bij het jaar waarin jij financiële nadeel hebt opgelopen.

2021

 • Het nadeel moet aantoonbaar zijn ontstaan in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;
 • Het nadeel moet niet op te vangen zijn vanuit de eigen reserves;
 • Het voortbestaan van de aanvrager is aantoonbaar in gevaar;
 • Aanvragen kan tot uiterlijk 30 juni 2022;
 • Subsidieregeling Coronacompensatie 2021;

Als jouw aanvraag aan de regels voldoet, wordt de aanvraag verder beoordeeld volgens de leidraad werkwijze uitvoering Subsidieregeling coronacompensatie 2021.

Webinar coronafonds

Op maandag 26 april organiseerde wij een webinar over het coronafonds voor maatschappelijke organisaties als sportverenigingen, culturele instellingen, dorpshuizen en MFC’s. Het webinar ging over de in’s en out’s van het coronafonds. Hoe loopt de aanvraag- en beoordelingsprocedure en er waren enkele praktijkvoorbeelden te zien.
Heb je het gemist? Kijk het webinar over het coronafonds gemakkelijk terug!

Meer weten?

Meer weten? Neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 515 of stuur een e-mail naar coronafonds@sudwestfryslan.nl.

Update 5 november 2021

Het coronatoegangsbewijs wordt per 6 november ook verplicht bij georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, zoals muziek- en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel. Jeugd tot 18 jaar is hiervan uitgezonderd.

Update coronamaatregelen dorpshuizen per 1 september

Alle dorpshuizen, wijkgebouwen en MFC’s mogen weer open om activiteiten te organiseren. Dus niet alleen uitsluitend voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen.

Het blijft van belang om de protocollen en basisregels goed na te leven. Bij slecht naleven hiervan of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden.

 • In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn (zoals een dorpshuis/wijkgebouw/MFC) heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeerstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
 • Binnen mogen maximaal 50 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, zolang er voldoende afstand kan worden gehouden. Het aantal van 50 is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats.
 • In doorstroomlocaties (dus plekken waar mensen rondlopen) mag er 1 bezoeker per 10m2 aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.
 • Reserveren is verplicht. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Voor inloopfuncties bij buurt- dorps- en gemeenschapshuizen geldt reserveren aan de deur.

Terrassen open

 • De openingstijden van de buitenterrassen zijn van 6.00 tot 00.00 uur.
 • Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf. Dit kan aan de deur.
 • Er geldt geen maximum van het aantal terrasbezoekers
 • Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar staan.
 • Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht. De GGD gebruikt de gegevens eventueel voor bron- en contactonderzoek.
 • Zelfbediening is toegestaan.
 • Er is geen entertainment (zoals live optredens en videoschermen) op of rondom het terras.
 • De basisregels blijven gelden, zoals 1.5 meter afstand.

Kinderopvang

Een aantal dorpshuizen en wijkgebouwen/MFC met een multifunctionele functie biedt onderdak aan kinderopvang. De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn geopend. Ook de BSO is open.

Geldzaken/Sociaal Domein

Het coronavirus heeft een enorme impact op je dagelijkse leven. We snappen ook dat je met vragen zit. Misschien vraag je je af of je je rekeningen nog wel kunt betalen nu je inkomsten door de coronacrisis minder zijn geworden? Of lig je wakker omdat je financiële zorgen hebt?

Wij kunnen je helpen, op de pagina Inkomensondersteuning vind je meer informatie.

De maatregelen die Corona met zich meebrengt hebben geen invloed op de uitbetaling van de uitkeringen. Wij garanderen dat de uitkeringen tijdig (zoals in het uitbetalingsrooster staat) worden uitbetaald.

Meer informatie of vragen?

Wil je meer weten over het Coronavirus?

 • Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over het virus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.
 • Voor vragen over je eigen gezondheid kun je contact opnemen met de huisarts of met GGD Fryslân op 088 22 99 333 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur).
 • Ouderen met een migratieachtergrond kunnen bellen met de speciale Corona-hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB: 030 34 00 600. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor ‘gewoon’ een praatje.

Many people think about the Coronavirus. Luckily, most people who get sick with corona get better. But it’s good to be careful. What can you do? Pharos.nl gives you more information.

Çoğu insan Koronavirüsünü düşünüyor. Çok şükür bu virüse yakalanan insanların çoğu iyileşiyor. Ama yine de dikkatli olmanız çok önemli. Neler yapabilirsiniz?

ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ይሓስቡ እዮም።
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ዳርጋ ኹሎም ጥዕንኦም ናብ ንቡር እዩ ዝምለስ።
እንተኾነ ግን ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።
እንታይ ክትገብር ይግባኣካ?