Contact

Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Een aantal organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Wil je meer weten over het Coronavirus?

Is jouw bezoek aan het gemeentehuis niet noodzakelijk? Stel je bezoek uit!

Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Gemeenteloket

 • Het is verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen tijdens je bezoek aan het gemeentehuis.
 • Het gemeenteloket in Sneek is geopend, maar je kunt alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt. Ook voor het ophalen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
 • Het gemeenteloket in Bolsward is gesloten.

Aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

 • Alléén als je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nog maximaal 1 maand geldig is kun je een afspraak maken voor het vernieuwen van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Tijdelijke regeling voor rijbewijzen. Door deze regeling kun je binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met jouw verlopen rijbewijs.
De voorwaarden van deze tijdelijke regeling zijn:

 • Het rijbewijs is verlopen of verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020.
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 9 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 9 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 • De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst. Bijvoorbeeld door een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
 • De regeling geldt ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

Betalingen in het gemeentehuis

Wij nemen geen contante betalingen meer aan, je kunt alleen per pin betalen.

Trouwen

Trouwerijen gaan door, maar we houden ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. Let op:

 • Er mogen een aantal gasten aanwezig zijn bij een huwelijk of partnerschap. Hier lees je meer over op de pagina over huwelijk of partnerschap.
 • De kosteloze huwelijken op dinsdagmorgen in het Bestjoershûs te Sneek gaan ongewijzigd door met een maximum van 6 personen.
 • Bij de korte ceremonie in Workum op donderdagmiddag, waarbij normaal maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn, wordt het aantal teruggebracht naar maximaal 10 personen.

In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter gehanteerd worden.

Vragen over jouw huwelijk of partnerschap? Neem contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0515. Wij stellen alles in het werk om met aanstaande paren die hun reservering willen annuleren of uitstellen naar een oplossing te zoeken.

Vragen over vergunningen

Je kan niet langskomen voor vragen over vergunningen. Heb je hierover wel vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 14 0515.

Milieustraten

De milieustraten zijn open. Wij laten nog maximaal 5 voertuigen tegelijk op onze milieustraten toe. Dit is nodig om ons allemaal aan de afstand van 1,5 meter te kunnen houden. Houd rekening met langere wachttijden en volg de instructies van onze medewerkers op. Als gemeente hebben wij een wettelijke zorgplicht wat betreft de inname van grof huishoudelijk afval, we kunnen dus niet zomaar de milieustraten sluiten. Kan je bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat gewoon door. Zet de container op de juiste dag, op tijd en op de juiste plek klaar. Zo wordt onnodig contact voorkomen en zijn de risico's beperkt.

Wij begrijpen dat er in deze tijd veel op je afkomt en dat alle regelingen vragen oproept.

Op de pagina Werk en Ondernemen vind je meer informatie over de maatregelen voor ondernemers en wat je als ondernemer kan doen.

Maatregelen vanaf 18 november

 • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximum aantal van 30 personen (geldt per zaal en is exclusief personeel). Er zijn uitzonderingen; in bepaalde situaties mogen er méér dan 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Zie het kopje ‘Uitzonderingen’.
 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens (als ze aan een tafeltje zitten).
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
 • Werk op basis van reservering en een ‘checkgesprek’. Noteer bij binnenkomst naam en telefoonnummer van bezoekers, zodat je – mocht er een besmetting zijn – mensen kunt informeren.
 • Werk met vaste zitplaatsen (geen roulatie) en breng duidelijke looproutes aan.
 • Vanaf 1 december is het voor personen ouder dan 13 jaar is het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimtes verplicht (ook in dorps- en buurthuizen). Ga hierbij uit van de regel zittend aan tafel mag het mondkapje af en bij bewegen op. De organisator van de betreffende activiteit dient op het dragen van de mondkapjes toe te zien.
 • Dorps- en buurthuizen met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. Afhalen bij een loket blijft wel mogelijk. Evenementen zijn verboden.

Moet het dorps- of buurthuis dicht?

Nee, het dorps- of buurthuis hoeft niet dicht. Er gelden wel een aantal regels:

 • Horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten. Dit betekent dat de bar dicht is.
 • Er mag geen koffie, thee, (alcoholische) drank of eten verkocht of genuttigd worden in het dorps- of buurthuis.
 • Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen naar het dorps- of buurthuis.
 • Andere activiteiten zoals vergaderingen van verenigingen of clubs mogen doorgaan.
 • Een afhaalpunt in een dorps- of buurthuis is wel toegestaan, maar na 20:00 uur mag er bij het afhalen geen alcohol meer worden verkocht.
 • Het dorps- of buurthuis moet vanaf 01:00 tot 06:00 gesloten zijn, of als er in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) andere tijdstippen gelden voor openings- of sluitingstijd.

Hoeveel bezoekers mag ik ontvangen in het dorps- of buurthuis 4 of 30?

 • Per zaal of ruimte mag het dorps- of buurthuis maximaal 30 personen binnen ontvangen.
 • De groepsgrootte van 4 personen heeft betrekking op het aantal personen uit verschillende huishoudens dat aan één tafel mag zitten. Er mogen dus 7 tafels met 4 personen in een ruimte zitten dat maakt 28 en valt binnen het maximum van 30 personen.
Uitzonderingen maximale grootte
 • Belijden van een godsdienst of levensovertuiging.
 • Uitvaartplechtigheden (per 19 november maximaal 100 personen).
 • Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen of kinderopvang.
 • Zorginstellingen.
 • Het gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst- en georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen en jongeren tot 17 jaar.

Uitvaart- of crematiedienst in het dorps- of buurthuis

 • Een uitvaart of crematie mag doorgaan in een dorps- of buurthuis.
 • Het verbod van maximaal 30 personen per ruimte geldt niet voor een uitvaart of crematie. 
 • De 1,5 meter moet altijd gehandhaafd worden.
 • De groepsgrootte van 4 personen geldt ook niet voor een uitvaart.
 • Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als voor de uitvaart- of crematieplechtigheid.
 • Is de condoleance op een andere locatie, dan gelden de regels voor de maximale groepsgrootte van 30. Horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten.

Voor meer informatie over begrafenissen kijk bij de veelgestelde vragen van de RVO of de website van Uitvaartinformatie.nl.

Mag er gesport worden in het dorps- of buurthuis?

 • De sportkantine is gesloten
 • De kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Mondkapjes hoef je tijdens het sporten niet te dragen maar wel tijdens het bewegen van en naar de sportruimtes.
Volwassenen vanaf 18 jaar
 • Voor volwassen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Het sporten mag alleen, zowel individueel als in teamverband, met niet meer dan 4 personen.
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).
 • In een ruimte mogen maximaal 30 personen sporten in groepjes van maximaal 4 personen. De groepjes van 4 personen moeten onderling en tussen de groepjes 1,5 meter afstand houden. Tussen de groepjes moet een duidelijke afbakening zijn en de groepjes mogen niet met elkaar mengen. Gymnastiek of yoga kan dus gewoon doorgaan in het dorps- of buurthuis.
Kinderen tot 18 jaar
 • Zij mogen individueel en in teamverband sporten.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan mits dit met onderlinge teams van de eigen club is. Deze regel is ingevoerd om het aantal reisbewegingen te beperken.
 • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).
 • Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten, zolang de groepjes minimaal 1,5 afstand tot elkaar houden, duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en de groepjes mogen niet mengen.

Mag het korps of het zangkoor nog oefenen in het dorps- of buurthuis?

 • Zingen in groepsverband (zoals koren) is niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 12 jaar en zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging is wel toegestaan.
 • Het is verboden om in de publieke ruimte in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 • Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van een kerkdienst, zolang de richtlijnen van het RIVM worden gehandhaafd.
 • Kinderen tot 18 jaar mogen sowieso zingen. Lees de actuele informatie over de richtlijnen voor koren bij Korennetwerk.
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

Kan er nog gebiljart, gedamd of gedanst worden in het dorps- of buurthuis?

 • Het biljarten en dammen kan gewoon doorgaan.
 • Het horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten.
 • Het biljarten en dammen moet op 1,5 meter afstand van elkaar en er mogen niet meer dan 4 personen per groepje biljarten.
 • Het maximaal aantal personen in een ruimte blijft 30.
 • Bij bepaalde activiteiten zoals dansen en acteren moet de 1.5 meter zoveel mogelijk gewaarborgd worden. Als contact noodzakelijk is dan geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is.

Meer informatie

De meest actuele richtlijnen over sporten kun je ook vinden op de website van NOC*NSF.

De aangescherpte maatregelen vanaf 19 november zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Veiligheidsregio Fryslân. Informatie over het ventileren van gebouwen lees je op de website van de Rijksoverheid.

Verder blijft het nodig om hygiënemaatregelen te nemen en een protocol te maken. Doarpswurk heeft hiervoor het Protocol Dorps- en Buurthuizen 19-10-2020 opgesteld.

Als maatschappelijke instellingen (zonder winstoogmerk) nadeel hebben als gevolg van de Coronamaatregelen die de overheid heeft genomen, dan kun je hier in bepaalde gevallen compensatie voor krijgen via de Subsidieregeling Coronafonds. Er zijn verschillende criteria:

 • Het nadeel moet aantoonbaar zijn ontstaan in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020 .
 • Het nadeel moet niet op te vangen zijn vanuit de eigen reserves
 • Het voortbestaan van de aanvrager is aantoonbaar in gevaar.

Aanvragen

Aanvragen kan tot uiterlijk 1 juli 2021. Je kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraagformulier Coronafonds. Zorg wel dat je er bij bent, want aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst en op-is-op.

Meer weten?

Meer weten? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 515 of stuur een e-mail naar coronafonds@sudwestfryslan.nl.

Ga je naar een hotel, restaurant of café?

Het coronavirus trekt weer aan. Daarom moet je je van tevoren registreren als je naar een hotel, restaurant of café gaat. Verder moet je afstand houden en op je plek blijven zitten. Misschien minder gezellig, maar wel een stuk veiliger!

Hotel, restaurant of café? Dit zijn de to-do’s!

Als je naar een hotel, restaurant of café gaat, moet je je plek reserveren. Het liefst vooraf en anders aan de deur. Je krijgt vragen over je gezondheid. Ben je gezond, dan krijg je een vaste zitplaats. Het maakt daarbij niet uit hoeveel bezoekers er zijn.

Ben je 18 jaar of ouder? Hou dan 1,5 meter afstand met andere volwassenen én met jongeren van 13-17 jaar. Je kunt een boete krijgen als je met meer dan drie personen te dicht bij elkaar zit.

Als je één gezin vormt, hoef je geen afstand te houden. Ook als je een hulpbehoevende helpt, hoeft dit niet.

Wat als ik alleen even een terrasje pak?

Ook als je alleen een drankje doet op een terras moet je reserveren, gezondheidsvragen beantwoorden en afstand houden, en zit je op een vaste plek. De horeca mag onder voorwaarden ‘kuchschermen’ neerzetten, als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Wat willen de horeca verder van me weten?

Naast de verplichte gezondheidscheck vragen de horecaondernemers je om je naam en contactgegevens.

Waarvoor worden mijn naam en contactgegevens gebruikt?

Je gegevens worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Stel dat jij of een andere gast besmet bent geraakt met het coronavirus, dan kan de GGD jou of de andere gasten waarschuwen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Je gegevens worden 14 dagen worden bewaard. Dat is omdat het maximaal 14 dagen kan duren voordat je merkt dat je het coronavirus hebt opgelopen.

Is registreren verplicht?

Nee. Als je geen contactgegevens wilt achterlaten, mag een horecaondernemer je niet weigeren. Maar, de GGD kan je dan niet waarschuwen dat je misschien in contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Kan ik alweer naar een discotheek?

Nee. Discotheken, nachtclubs en andere dansgelegenheden zijn nog gesloten.

Maatregelen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Vragen over evenementen

Evenementen in onze gemeente kunnen niet doorgaan vanwege de nieuwe maatregelen van het kabinet. Zo vieren we dit jaar geen Koningsdag en geen Bevrijdingsdag. Ook meedoen aan de Avondvierdaagse of Fietselfstedentocht kan niet meer. Dit is erg spijtig, niet alleen voor bezoekers en deelnemers, maar ook voor organisatoren. Op dit moment krijgen we veel vragen van organisatoren van evenementen, zoals:

 • Moet ik mijn evenement nog bij de gemeente afmelden?
 • Kan ik mijn evenement verplaatsen naar een andere datum?
 • Is het verstandig om nu een evenementenvergunning aan te vragen?
 • Kan ik de betaalde leges voor een evenementenvergunning terugkrijgen?
 • Krijgt mijn evenement volgend jaar voorrang nu het dit jaar niet kan doorgaan?

Team Vergunningen neemt contact op met alle evenementenorganisaties voor het beantwoorden van alle vragen.

Heb je een subsidie aangevraagd voor het organiseren van een evenement dat (misschien) niet doorgaat? Ook daar treffen wij een aantal maatregelen voor.

Bruggen, sluizen en pontjes

Op locaties zoals recreatieparken, campings en jachtverhuur geldt dat eigenaren maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Volg de richtlijnen van het RIVM. Meer informatie over de bedieningstijden vind je op de pagina Bruggen en sluizen.

Hieronder de maatregelen:

 • De wandel- en fietspontjes gaan vanaf 20 mei weer in de vaart volgens de normale dienstregeling, houd rekening met langere wachttijden en met de nodige maatregelen:
  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Maximaal 4 passagiers per overzet;
  • Betaal contant of contactloos via de QR-code/pin.
 • Voor voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals water en elektriciteit, is vanaf 20 mei het zomerregime van kracht.
 • Aansluitend op deze maatregel hebben alle Friese burgemeesters gezamenlijk besloten om de start van het watersportseizoen uit te stellen tot in ieder geval na 20 mei.

Campings, recreatieparken en havens

Gemeenschappelijke was-, toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden, stranden zijn weer open. Dit geldt ook voor de voorzieningen in de gemeentelijke havens. Er zijn enkele aanpassingen gedaan, zodat de gebouwen op veilige wijze zijn te gebruiken zijn. Maak je gebruik van de voorzieningen? Houd je dan aan de maatregelen en volg de aanwijzingen van de havenmeesters of beheerders op.

Zowel de beheerders van de toiletten als de gebruikers hebben de verantwoordelijkheid om zich altijd aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te blijven houden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en blijf thuis als je klachten hebt.

Het openen van toiletten is een mogelijkheid; er is geen verplichting voor de eigenaar tot opening noch een recht op opening. Het is altijd afhankelijk van een verantwoorde situatie ter plaatse. De opening zal in de praktijk gefaseerd plaatsvinden omdat het met het oog op de coronacrisis veilig moet gebeuren.

Mogen hotelrestaurants of eetzalen in hotels open?

Hotels mogen open blijven voor overnachtingen van gasten. Het restaurantgedeelte van het hotel mag (met aangescherpte voorzorgsmaatregelen) gebruikt worden door hotelgasten. Alleen hotelgasten, geen gasten die niet overnachten. Hotels zijn hiervoor expliciet uitgezonderd in de noodverordening.

Mogen eetzalen in bed & breakfasts gebruikt worden?

In bed & breakfasts mag er geen eten en drinken worden verkocht en genuttigd, ook geen ontbijt in gezamenlijke zalen. De uitzondering die de noodverordening maakt voor hotels geldt niet voor bed & breakfasts.

Het ontbijt mag wel op de kamers worden geserveerd (dit is vergelijkbaar met thuisbezorgen). Lever het ontbijt ‘contactloos’ af bij de gastenkamer. Dus: ontbijt neerzetten, aankloppen, 1,5 meter afstand nemen en wachten tot de gast het ontbijt pakt.

Update 13 oktober

Vanaf woensdagavond 14 oktober 22.00 uur gelden er nieuwe landelijke maatregelen.

De nieuwe landelijke maatregelen hebben gevolgen voor sportverenigingen en sportaanbieders. De volgende maatregelen gelden:

 • Voor kinderen tot 18 jaar is binnen en buiten sporten in teamverband toegestaan en zijn onderlinge wedstrijden binnen de eigen club met kinderen tot 18 jaar toegestaan;
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat binnen en buiten sporten alleen individueel mag of in groepjes van maximaal 4 personen (de trainer niet meegeteld), met inachtneming van een onderlinge afstand van 1,5 meter en de coronamaatregelen;
 • Er mogen meerdere groepen van 4 personen tegelijk sporten, met inachtneming van een onderlinge afstand van 1,5 meter en de coronamaatregelen;
 • Voor het sporten binnen geldt aanvullend dat gesport mag worden met maximaal 30 personen;
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat wedstrijden niet zijn toegestaan, dit geldt ook voor denksporten;
 • Het wedstrijdverbod geldt niet voor topsporters en voetballers van de Eredivisie en Eerste divisie, op aangewezen locaties voor topsport;
 • De sportkantines zijn gesloten;
 • In sportaccommodaties zijn douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden blijven open;
 • Er mag geen publiek bij het sporten aanwezig zijn, dit geldt voor alle activiteiten en alle sportaccommodaties en sportinrichtingen, zwembaden, sporthallen en sportvelden;
 • Evenementen zijn niet toegestaan.

Informatie

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen lees je op de website van NOCNSF en op de website van de Rijksoverheid

Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is opgesteld door het NOC*NSF (sportbonden), Vereniging Sport en Gemeenten en afgestemd met het RIVM en ministerie van VWS. Het protocol bestaat uit veiligheid- en hygiëneregels en maatregelen. Daarnaast geldt de gemeentelijke noodverordening.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw eigen sportbond, verenigingsondersteuner of stuur een mail naar sportreservering@sudwestfryslan.nl.

Update 11 september 2020

Het kabinet heeft de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19) vastgesteld. Verhuurders die een sportaccommodatie hebben en in de periode tussen 1 maart en 1 juni 2020 geen huur (of een gedeelte van de huur)  in rekening hebben gebracht bij hun huurders, kunnen aanspraak maken op deze regeling. In deze regeling zit bijna €90 miljoen euro. Een aanvraag kan ingediend worden tussen 15 september en 15 oktober 2020 via www.dus-i.nl. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van Dus-I.

Zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Toiletten en douches op campings gaan op 15 juni weer open.

Update 28 mei: versoepeling maatregelen 1 juli

De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment.

Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen. Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.

Overzicht met maatregelen van het RIVMMaatregelen (21 april)

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.
 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen
 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
 • Zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.
 • Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september. Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus.

Eerder genomen maatregelen

 • Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie.
 • Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.
 • Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht.
 • Wij laten nog maximaal 5 voertuigen tegelijk op onze milieustraten toe. Als gemeente hebben wij een wettelijke zorgplicht wat betreft de inname van grof huishoudelijk afval, we kunnen dus niet zomaar de milieustraten sluiten. Kan je bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.
 • Gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens moeten worden gesloten tot minstens 28 april. De recreatiebedrijven mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Het verbod geldt voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens.

Maatregelen (23 maart)

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als je hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt dat zij helaas hun vak tijdelijk niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Maatregelen (15 maart)

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De Rijksoverheid deelt een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Maatregelen (12 maart)

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Heb je een bijeenkomst met minder dan 100 personen en twijfel je? De overheid vraagt je om zelf een afweging te maken en doet een beroep op je gezonde verstand. Denk ook aan de doelgroep van je evenement. Zijn daar bijvoorbeeld kwetsbare personen bij? Voor hen geldt dat zij sociale bijeenkomsten en contacten moeten vermijden. Maak op basis daarvan een eigen afweging.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt, of koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Je moet altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van anderen. En vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.  Hoe werkt de handhaving van deze maatregelen? Zie hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wanneer mag de politie of een gemeentelijk handhaver een boete geven?

Groepen van drie of meer personen die zich in de publieke ruimte bevinden en minder dan 1,5 meter afstand houden, zijn strafbaar. Dit geldt ook voor personen die met drie of meer personen in een auto of een ander voertuig zitten. De politie en de handhavers van de gemeente gaan hierop handhaven.

Krijg je meteen een boete?

Je krijgt niet meteen een boete. Je wordt eerst gewaarschuwd. Maar als je daarna nog steeds te weinig afstand houdt, krijg je een boete.

Hoe hoog is de boete?

Voor 12 tot en met 17-jarigen is de boete €95 euro of een Halt-traject. Voor  iedereen vanaf 18 jaar is de boete €390 euro.

Mogen kinderen onder de 12 jaar nog buiten spelen?

Kinderen onder de 12 jaar mogen nog met elkaar buiten spelen, maar wel onder toezicht van een volwassene. Als er meerdere volwassenen aanwezig zijn, moeten die tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Voor wie geldt de onderlinge afstand niet?

De onderlinge afstand geldt niet voor leden van één huishouden. Als je samen in één huis woont, mag je dus samen wandelen of in een auto zitten met meer dan twee personen.

Mag je thuis nog wel een feestje geven?

Ook samenkomsten buiten de publieke ruimte vallen onder de noodverordening. Zo kan worden opgetreden tegen bijvoorbeeld coronafeestjes in keten, garages, loodsen en dergelijke.

Wat gebeurt er met horecagelegenheden, kapperszaken enzovoort die toch open zijn of als er bijeenkomsten zijn?

Gelukkig houden de meeste mensen zich keurig aan de gemaakte afspraken. Zijn er toch bijeenkomsten of is er nog horeca open, dan volgt er een gesprek met de overtreders. Luisteren ze niet, dan kunnen ze rekenen op een hele forse boete.

Wat kun je doen als je iets ziet wat niet mag volgens de richtlijnen van het RIVM?

Zie je een groep van drie of meer mensen bij elkaar staan op een afstand van minder dan 1,5 meter? Spreek die groep er dan eerst op een respectvolle manier op aan. Kom je er samen niet uit? Dan kun je een melding doen via ons online formulier. Selecteer in het formulier de optie ''corona-overlast'' en geef duidelijk aan om welke locatie het gaat.

Heb je geen klachten?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken. Bijvoorbeeld voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan geldt de volgende extra maatregel:

 • Blijf thuis en vermijd sociaal contact
 • Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden of zijn.

Vergeet niet!

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen!

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Veel mensen kunnen in deze tijd wel wat hulp gebruiken, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Het is mooi te zien dat er in Súdwest-Fryslân al mooie buurt initiatieven zijn, want veel mensen willen iets voor een ander doen.

Hulp nodig

Heb jij hulp nodig bij de boodschappen, de hond uitlaten of wil je gewoon even met iemand bellen? Op de website van Sociaal Collectief www.stichtingsociaalcollectief.nl (onder het kopje corona) kun je zien bij welke initiatieven bij jou in de buurt je terecht kunt.

Ben jij gestart met een initiatief om inwoners in deze tijd te ondersteunen? Laat het aan Stichting Sociaal Collectief weten door een mailtje te sturen naar m.krop@sociaalcollectiefswf.nl. Op de website houden zij een overzicht bij van deze initiatieven, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. Dit overzicht wordt de komende weken aangevuld.

Het coronavirus heeft een enorme impact op je dagelijkse leven. We snappen ook dat je met vragen zit. Misschien vraag je je af of je je rekeningen nog wel kunt betalen nu je inkomsten door de coronacrisis minder zijn geworden? Of lig je wakker omdat je financiële zorgen hebt?

Wij kunnen je helpen, op de pagina Inkomensondersteuning vind je meer informatie.

De maatregelen die Corona met zich meebrengt hebben geen invloed op de uitbetaling van de uitkeringen. Wij garanderen dat de uitkeringen tijdig (zoals in het uitbetalingsrooster staat) worden uitbetaald.

De vervaldatum voor de aanslag voor gemeentelijke heffingen voor alle inwoners is verplaatst naar 31 augustus 2020. Daardoor heb je 3 maanden extra de tijd om te betalen. Betaal je in 8 maandelijkse termijnen via automatische incasso? Je kunt om uitstel van de automatische incasso vragen mocht je betalingsproblemen hebben vanwege de Coronacrisis. Stuur dan een e-mail naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.

De medewerkers van onze gebiedsteams maken op dit moment alleen telefonische afspraken. Alleen in dringende situaties komen zij wel aan huis. Staat er een afspraak ingepland? Dan neemt een medewerker van het gebiedsteam contact met je op. De medewerkers van RMC/Leerplicht doen hun werk zoveel mogelijk telefonisch.

Let op: de inloopspreekuren van de gebiedsteams gaan voorlopig niet door.

In oare simmer yn Súdwest-Fryslân

Simmer yn Súdwest-Fryslân; dat is ien fan ’e hearlikste dingen om te belibjen. It tilt op fan ’e eveneminten: skûtsjesilen, iepenloftspullen, Sneekweek, keatsen, doarpsfeesten, Heamiel, maratons, kuiertochten en Alvestêdetochten yn allegearre foarmen. Op elke hoeke is wat te dwaan.

Dizze simmer is dat oars, hiel oars. Wy moatte mei-inoar it koroanafirus derûnder krije en dat makket dat wy ôfstân hâlde moatte. Oardel meter. En dat past net by eveneminten sa’t wy se kenne.

It regear hat lokkich no al dúdlikheid jûn: oant 1 septimber kin der neat organisearre wurde. Dat is in heldere boadskip, mar tagelyk ek tige yngripend foar ús allegearre. Want minsken hawwe ferlet fan ûntspanning en in feest op syn tiid. It slimst binne de maatregels foar in grut tal fan ús ûndernimmers, dy’t no hiel hurd rekke wurde yn harren bedriuwsfiering.

De kommende tiid sille wy ús oanpasse moatte en ek dat kinne wy yn Súdwest-Fryslân. Ik haw grutte wurdearring foar de ferantwurdlikheid dy’t de organisatoaren fan ús eveneminten sjen litte. Wurdearring ek foar harren fearkrêft. Guon sjogge no al foarút, nei in bysûndere edysje yn 2021.

Ik wit net oft wy it firus yn ’e macht krije en oft wy dat dan - yn sûnens - mei-inoar fiere… Mar ik winskje al dat wy ek yn dizze nuvere simmer yn ús eigen lytse fermiddens moaie mominten belibje meie, om nea te ferjitten.

Jannewietske de Vries,
boargemaster Súdwest-Fryslân

Een andere zomer in Súdwest-Fryslân

Zomer in Súdwest-Fryslân; dat is een van de prettigste dingen om mee te maken. Er zijn een heleboel evenementen: skûtsjesilen, openluchttheater, Sneekweek, kaatsen, dorpsfeesten, Heamiel, marathons, wandeltochten, Elfstedentochten in allerlei variaties. Overal gebeurt wat.

Deze zomer zal het anders zijn, heel anders. We moeten met elkaar het coronavirus verslaan en dat houdt in dat wij afstand moeten houden. Anderhalve meter. En dat past niet bij de evenementen zoals wij deze kennen.

De regering heeft deze week gelukkig duidelijkheid verschaft: tot 1 september kan er niets georganiseerd worden. Dat is een duidelijke boodschap, maar tegelijkertijd ook enorm ingrijpend voor ons allemaal. Want mensen hebben ontspanning nodig, en zo nu en dan een feest. Het ergst zijn de maatregelen voor een groot aantal ondernemers, die nu heel hard getroffen worden in hun bedrijfsvoering.

De komende maanden moeten wij ons aanpassen en ook dat kunnen wij in Súdwest-Fryslân. Ik heb grote waardering voor de verantwoordelijkheid die de organisatoren van onze evenementen nu laten zien. Ook heb ik waardering voor hun veerkracht. Een aantal heeft de blik alweer vooruit gericht, naar een bijzondere editie in 2021.

Ik weet niet of we het coronavirus onder controle krijgen en dat wij dat dan – gezond en wel – met elkaar vieren… Maar ik spreek wel de wens uit dat wij ook in deze vreemde zomer in eigen kleine kring mooie momenten mogen beleven, om nooit te vergeten.

Jannewietske de Vries,
burgemeester Súdwest-Fryslân

Beste inwoners van Súdwest-Fryslân,

Door de uitbraak van het coronavirus ziet het leven er ineens heel anders uit. Dingen die anders zo vanzelfsprekend zijn, kunnen niet meer. Een bezoekje brengen aan je vader, moeder, opa of oma in het verpleeghuis. Lekker sporten en daarna een drankje in de kantine, naar de bibliotheek of de bioscoop, een bezoekje aan de horeca. Het kan niet. Kinderen kunnen niet meer naar school, veel mensen werken vanuit huis of kunnen hun werk alleen nog op een aangepaste manier doen.

Groot aanpassingsvermogen

Er zijn zoveel mensen die deze weken extra hard moeten werken om de maatschappij zoals die er nu uitziet draaiende te houden. Wat laten we een groot aanpassingsvermogen zien; in het onderwijs en de kinderopvang bijvoorbeeld. En ik heb veel bewondering voor de mensen in de zorg. Zij zetten zich hard in voor ons allemaal.

Laten we hen ondersteunen door ons aan de maatregelen van het RIVM te houden. We vertrouwen op de adviezen van de experts en volgen deze ook op. Ook in Súdwest-Fryslân, waar het aantal zieke mensen nu nog beperkt is. Want het helpt alleen als we het echt met z’n allen doen.

Omarming op afstand

Ik wil iedereen graag een hart onder de riem steken, een hand, een omarming op afstand geven. We hebben elkaar nodig in deze tijd, maar we kunnen er niet voor elkaar zijn zoals we gewend zijn. Gelukkig zijn er heel veel mensen bezig met andere manieren om elkaar te ondersteunen.

Digitale gymles, vloggende leerkrachten, muziekles via Skype, Facetimen met opa en oma, online koffiedrinken, scholen die tekeningen voor ouderen in verpleeghuizen brengen, ondernemers die hun klanten op nieuwe manieren bedienen.

Ik weet dat de mensen in onze gemeente naar elkaar omzien. Ook nu, in deze bijzondere periode, zien we hoe belangrijk de kracht van onze ‘mienskip’ is. Overal in de steden, dorpen en wijken ontstaan initiatieven om elkaar te helpen. We kunnen het samen. En we doen het samen.

Strenge maatregelen

We vragen veel van iedereen. Toch zijn de strenge maatregelen écht nodig om de veiligheid en de gezondheid van ons allemaal zo goed mogelijk te beschermen. Maandag heeft het kabinet aanvullende regels gesteld, die we met elkaar zorgvuldig moeten uitvoeren. Dit zijn de aanvullende regels:

 • Alle samenkomsten/evenementen zijn tot 1 juni verboden;
 • De burgemeester kan en zal optreden als dat nodig is, ook in winkels en tegen groepsvorming;
 • Houd ook thuis bij bezoek 1,5 meter afstand en ontvang niet meer dan drie personen;
 • Als één persoon in het gezin koorts heeft, blijft het hele gezin thuis.

Ik besef dat dit heftige en ingrijpende maatregelen zijn. De ernst van de situatie dwingt ons hiertoe. We moeten de verspreiding van het virus vertragen. Daarmee beschermen we onze kwetsbare inwoners en ouderen het beste. Daarom roep ik u op de regels strikt in acht te nemen.

RIVM

Al wekenlang is corona hét onderwerp op de sociale media en in app-groepen. Blijf echter kritisch op de informatie die u leest, hoort en ziet. Voorkom het verspreiden van speculaties en onwaarheden. Alle actuele informatie die wél klopt, vindt u op de websites van het RIVM, Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente.

Pas goed op elkaar.

Jannewietske de Vries, burgemeester Súdwest-Fryslân

Beste inwoners van Súdwest-Fryslân,

Om de veiligheid en de gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te beschermen, heeft de regering zware maatregelen genomen. Deze maatregelen staan in een zogeheten ‘noodverordening’. Op basis van de aangepaste maatregelen van 23 maart volgt binnenkort een nieuwe noodverordening. Er wordt veel van iedereen gevraagd, iedereen moet zich aanpassen.

Minister-president Mark Rutte zei het maandagavond al in zijn televisietoespraak: "de coronacrisis gaat ons allemaal aan. Alle 17 miljoen Nederlanders zijn nodig om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken en te vertragen".

Ik weet dat de mensen in onze gemeente naar elkaar omzien. Ik vind het hartverwarmend om te zien dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen, dat we oog hebben voor ouderen en kwetsbaren. Ook nu, in deze bijzondere periode, zien we hoe belangrijk de kracht van onze ‘mienskip’ is.

Overal ontstaan initiatieven om elkaar te helpen. In de steden, in de wijken, in de dorpen. We kunnen het samen. En we doen het samen.

Het is belangrijk dat u, bij ieder initiatief, uzelf de vraag stelt: ‘Helpt het wat ik nu doe? Helpt het om de verspreiding van het virus te vertragen?’. Want dat is de bedoeling van alle maatregelen. Zo beschermen wij onze kwetsbare inwoners en ouderen het beste.

Denk dus om de persoonlijke hygiëne. Houd afstand tot elkaar, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Vermijd groepen en rijen. Werk zo veel mogelijk thuis. En steun de mensen in de belangrijke beroepen, die zo hard voor ons aan het werk zijn. Let op elkaar. Zorg voor elkaar. Dank u wel.

Burgemeester Jannewietske de Vries

 • Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over het virus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.
 • Voor vragen over je eigen gezondheid kun je contact opnemen met de huisarts of met GGD Fryslân op 088 22 99 333 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur).
 • Ouderen met een migratieachtergrond kunnen bellen met de speciale Corona-hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB: 030 34 00 600. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor 'gewoon' een praatje.

Many people think about the Coronavirus. Luckily, most people who get sick with corona get better. But it’s good to be careful. What can you do? Pharos.nl gives you more information.

Çoğu insan Koronavirüsünü düşünüyor. Çok şükür bu virüse yakalanan insanların çoğu iyileşiyor. Ama yine de dikkatli olmanız çok önemli. Neler yapabilirsiniz?

ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ይሓስቡ እዮም።
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ዳርጋ ኹሎም ጥዕንኦም ናብ ንቡር እዩ ዝምለስ።
እንተኾነ ግን ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።
እንታይ ክትገብር ይግባኣካ?

كثير من الناس يفكرون بفيروس كورونا
لحسن الحظ، الجميع من الناس المصابين يتحسن من هذا الفيروس تقريبا
ولكن قد يكون جيدا اذا كنت دائما حذرا

ماذا يمكنك أن تفعل؟