Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Gepubliceerd op

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Hieronder vind je de informatie over de maatregelen en regelingen op een rijtje.

Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Algemeen

Gemeenteloket

 • Tijdens je bezoek aan het gemeentehuis draag je een mondkapje.
 • Tijdens je bezoek aan het gemeentehuis houd je minimaal 1.5 meter afstand van elkaar.
 • Het gemeenteloket in Sneek is geopend, maar je kunt alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt. Ook voor het ophalen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
 • Het gemeenteloket in Bolsward is geopend, maar je kunt alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt. Ook voor het ophalen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

Tijdelijke regeling voor rijbewijzen

Door deze regeling kun je binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met jouw verlopen rijbewijs. De voorwaarden van deze tijdelijke regeling zijn:

 • Het rijbewijs die tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 verloopt, blijft 10 maanden langer geldig vanaf de einddatum van het rijbewijs.
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode mogen doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 • De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst. Bijvoorbeeld door een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
 • De regeling geldt ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden. Op de website van de RDW vind je meer informatie.

Betalingen in het gemeentehuis

Wij nemen geen contante betalingen meer aan, je kunt alleen per pin betalen.

Trouwen

Trouwerijen gaan door, maar we houden ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. Let op:

 • Er mogen een aantal gasten aanwezig zijn bij een huwelijk of partnerschap. Hier lees je meer over op de pagina over huwelijk of partnerschap.
 • De kosteloze huwelijken op dinsdagmorgen in het Bestjoershûs te Sneek gaan ongewijzigd door met een maximum van 6 personen.
 • Bij de korte ceremonie in Workum op donderdagmiddag, waarbij normaal maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn, wordt het aantal teruggebracht naar maximaal 10 personen.

In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter gehanteerd worden.

Vragen over jouw huwelijk of partnerschap? Neem contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0515. Wij stellen alles in het werk om met aanstaande paren die hun reservering willen annuleren of uitstellen naar een oplossing te zoeken.

Vragen over vergunningen

Je kan niet langskomen voor vragen over vergunningen. Heb je hierover wel vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 14 0515.

Milieustraten

De milieustraten zijn open. Wij laten nog maximaal 5 voertuigen tegelijk op onze milieustraten toe. Dit is nodig om ons allemaal aan de afstand van 1,5 meter te kunnen houden. Houd rekening met langere wachttijden en volg de instructies van onze medewerkers op. Als gemeente hebben wij een wettelijke zorgplicht wat betreft de inname van grof huishoudelijk afval, we kunnen dus niet zomaar de milieustraten sluiten. Kan je bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat gewoon door. Zet de container op de juiste dag, op tijd en op de juiste plek klaar. Zo wordt onnodig contact voorkomen en zijn de risico’s beperkt.

Update 10 februari

De kinderopvang (0 tot 4 jaar), gastouderopvang (0 tot 12 jaar) en het basisonderwijs zijn vanaf 8 februari weer open. Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of dagopvang. De BSO blijft voorlopig gesloten. Groepen kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen. Daarnaast heeft het een secundair effect op de druk op het werk. De noodopvang op BSO-locaties blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is.

Beschikbaarheid noodopvang

Vanaf 8 februari zijn de kinderopvang en scholen weer open en kunnen kinderen terecht bij gastouders. Alleen de BSO blijft dicht. De BSO is wel open voor noodopvang. Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een BSO wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de BSO.

Aanbod noodopvang

Noodopvang wordt altijd geboden door een BSO wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Noodopvang BSO tijdens voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie 2021 zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten tijdens hun gebruikelijke openingstijden voor deze vakantieperiode.

Cruciaal beroep en extra uren noodopvang

Werkt u in een cruciaal beroep en wil je tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra BSO? Neem in dit geval contact op met jouw BSO om te kijken wat hiervoor nodig is.

Financiering noodopvang

 • De noodopvang wordt binnen de reguliere contracturen met de kinderopvang/BSO aangeboden. Dit gaat voor zowel de scholen als voor de kinderopvang in principe met gesloten beurzen.
 • Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen voor de kinderopvang/BSO doorbetalen.

Meer informatie

Meer informatie over kinderopvang en gastouders lees je op de website van de Rijksoverheid:

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer 140515 of via het e-mailadres noodopvang@sudwestfryslan.nl

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Veel mensen kunnen in deze tijd wel wat hulp gebruiken, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Het is mooi te zien dat er in Súdwest-Fryslân al mooie buurt initiatieven zijn, want veel mensen willen iets voor een ander doen.

Hulp nodig

Heb jij hulp nodig bij de boodschappen, de hond uitlaten of wil je gewoon even met iemand bellen? Op de website van Sociaal Collectief www.stichtingsociaalcollectief.nl (onder het kopje corona) kun je zien bij welke initiatieven bij jou in de buurt je terecht kunt.

Ben jij gestart met een initiatief om inwoners in deze tijd te ondersteunen? Laat het aan Stichting Sociaal Collectief weten door een mailtje te sturen naar m.krop@sociaalcollectiefswf.nl. Op de website houden zij een overzicht bij van deze initiatieven, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. Dit overzicht wordt de komende weken aangevuld.

Vanaf 1 december 2020 is het in sommige situaties mogelijk een coronaontheffing aan te vragen. Een coronaontheffing biedt je in uitzonderlijke situaties een verruiming van de coronamaatregelen. Kijk voor meer informatie en aanvragen op www.sudwestfryslan.nl/coronaontheffing.

Met ingang van 1 december zijn de coronamaatregelen vastgelegd in de coronawet (Wet publieke gezondheid en Tijdelijke regeling maatregelen covid-19).

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels per 26 juni 2021. Waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs. Ook bij contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht. Daar geldt wel dat er een checkgesprek moet plaatsvinden.

Meer informatie over het dragen van een mondkapje vind je op de website van de Rijksoverheid.

Keten mogen geopend zijn onder dezelfde regels als de horeca. De sluitingstijden die voor de horeca gelden, gelden dus ook voor keten. Daarnaast blijven de basisregels (afstand, hygiëne en het dragen van mondkapjes) van kracht.

Heb je geen klachten?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken. Bijvoorbeeld voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan geldt de volgende extra maatregel:

 • Blijf thuis en vermijd sociaal contact
 • Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden of zijn.

Vergeet niet!

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen!

Cultuur, toerisme en recreatie

Vanaf 26 juni 2021 mag de horeca weer regulier geopend zijn, onder enkele voorwaarden. Op de website van de Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over een veilig bezoek aan het terras.

Bijna alle beperkingen voor de horeca vervallen vanaf 26 juni. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. En dus ook voor de terrassen. Er geldt nog een aantal voorwaarden:

 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • In alle eet- en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.
 • Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan hoeven bezoekers geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. En is een vaste plek niet verplicht.
 • Entertainment is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplek blijven zitten.
 • De beperkingen voor de openingstijden van horecagelegenheden vervallen. Dit houdt in dat horecagelegenheden weer volgens hun reguliere openingstijden open kunnen. Dit geldt ook voor de beperking op afhaaltijden.

Update 15 januari

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals kunstencentra, muziek- en dansscholen, broedplaatsen en repetitieruimten zijn vanaf 15 januari weer open voor beoefening. Er is geen publiek toegestaan en er moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Voor volwassenen is gebruik van een coronatoegangsbewijs verplicht.

Regels voor lessen en repetities

 • Kunst en cultuurbeoefening is binnen en buiten toegestaan door professionals en amateurs. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening gelden geen sluitingstijden.
 • Op locaties voor kunst- en cultuurbeoefening geldt binnen geen maximum aantal personen, maar de norm van 100% van de 1,5 meter capaciteit.
 • Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden, tenzij dit belemmerend voor de kunst- en cultuurbeoefening. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden ten opzichte van volwassenen, niet ten opzichte van elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig, zowel binnen als buiten
 • Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de locatie als op een zitplaats. Alleen als het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert, hoeft het mondkapje niet op.
 • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
 • Zingen is binnen en buiten toegestaan.

Cultuureducatie in schoolverband

Cultuureducatie op scholen is als onderwijsactiviteit mogelijk. Dat kan op een locatie van de school of op een externe locatie, zoals een theaterzaal. De activiteiten (bijvoorbeeld workshops en schoolvoorstellingen) kunnen alleen plaatsvinden zonder publiek. Medeleerlingen, docenten, begeleiders en ander personeel worden niet als publiek gezien.

Afstand houden

Houd altijd 1,5 meter afstand als u ouder bent dan 18 jaar. Behalve als u met huisgenoten bent. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden ten opzichte van volwassenen, niet ten opzichte van elkaar.

Daarnaast is contact soms noodzakelijk. Bijvoorbeeld tijdens het toneelspelen, dansen (als culturele uiting) en acteren. De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is.

Geen coronatoegangsbewijs voor werknemers

Mensen die aan het werk zijn, zijn uitgezonderd van het coronatoegangsbewijs. Muziek- en dansdocenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.

Geen coronatoegangsbewijs bij educatieve culturele onderwijsactiviteiten

Educatieve culturele onderwijsactiviteiten zijn vaak onderdeel van het schoolprogramma (curriculum). Bijvoorbeeld een voorstelling of workshop op school of onderwijsinstellingen. Leerlingen en onderwijspersoneel hebben daarvoor geen coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt ook voor activiteiten buiten de school of onderwijsinstelling.

Bruggen, sluizen en pontjes

Vanaf 27 maart worden de bruggen en sluizen weer volgens het zomerregime bediend. Meer informatie over de bedieningstijden vind je op de pagina Bruggen en sluizen.

De wandel- en fietspontjes gaan vanaf 27 maart weer in de vaart volgens de normale dienstregeling, houd rekening met langere wachttijden en met de nodige maatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Maximaal 4 passagiers per overzet;
 • Betaal contant of contactloos via de QR-code/pin.

De voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals sanitair, water en elektriciteit, zijn vanaf 27 maart geopend.

Campings, recreatieparken en havens

Maak je gebruik van de voorzieningen? Houd je dan aan de maatregelen en volg de aanwijzingen van de havenmeesters of beheerders op.

Zowel de beheerders van de toiletten als de gebruikers hebben de verantwoordelijkheid om zich altijd aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te blijven houden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en blijf thuis als je klachten hebt.

Het openen van toiletten is een mogelijkheid; er is geen verplichting voor de eigenaar tot opening noch een recht op opening. Het is altijd afhankelijk van een verantwoorde situatie ter plaatse. De opening zal in de praktijk gefaseerd plaatsvinden omdat het met het oog op de coronacrisis veilig moet gebeuren.

Evenementen

Het organiseren van evenementen is nog steeds niet toegestaan. Wanneer dit wel weer kan, is op dit moment onduidelijk. Ook weten we nu nog niet welke voorwaarden dan gaan gelden. Wil jij dit jaar in Súdwest-Fryslân een evenement organiseren? Neem dan contact op met team Vergunningen via 14 0515 of vergunningenapv@sudwestfryslan.nl.

Houd voor actuele informatie de website van de rijksoverheid in de gaten.

Meer informatie over evenementen en de coronamaatregelen vind je op de pagina over een Evenement organiseren.

Sport

Update 15 januari

Er is besloten om voor iedereen de mogelijkheden om binnen en buiten sport te beoefenen te verruimen.

Verruimingen voor de sport

Sporten binnen

 • Sporten binnen mag weer voor alle leeftijden en op ieder moment;
 • Vanaf 18 jaar is een CTB noodzakelijk;
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportaccommodatie verlaten;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte;
 • Vanaf 18 jaar geldt dat trainingen en onderlinge wedstrijden (van dezelfde club) weer mogelijk zijn. 1,5 meter afstand houden is verplicht, tenzij dat voor de sportbeoefening niet mogelijk is. Er geldt geen maximale groepsgrootte;
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Na het sporten verlaat men zo snel mogelijk weer de accommodatie.

Specifieke aanvulling sportscholen en zwembaden

Voor sportaccommodaties zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels als voor het sporten binnen, zoals hiervoor beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende regels van kracht:

 • Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te borgen. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.;
 • 100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag gebruikt worden, waarbij 1,5 meter afstand houden verplicht is;
 • Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien.;
 • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.

Buiten sporten

 • Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan;
 • Voor alle binnen faciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 18 jaar een CTB-plicht. Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden is het advies om deze dan gesloten te houden;
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
 • Vanaf 18 jaar mag men trainen en onderlinge wedstrijden spelen (van dezelfde club). 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat voor de aard van de sport niet mogelijk is;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 afstand houden is niet verplicht;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportaccommodatie verlaten.

Horeca sportlocaties

 • Alle horeca is gesloten. Afhaalpunten (to go) zijn wel toegestaan.

Sport in de openbare ruimte

 • Er geldt geen beperking voor groepsgrootte voor het sporten in de openbare ruimte. 1,5 meter afstand houden is ook hier leidend.

Topsportwedstrijden

 • De topsportwedstrijden waar al sinds december 2020 een uitzondering geldt voor het spelen van wedstrijden (en trainingen) blijft van kracht.

Evenementen

 • Vooralsnog zijn (sport)evenementen niet toegestaan.

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en Voor actuele informatie over de maatregelen, specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben. Alle informatie wordt op dit moment aangepast en zo snel mogelijk online gezet.

 • Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona vind je op de website van de Rijksoverheid.
 • Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden vind je op de website van NOCNSF.

Mocht je nog twijfelen over de nieuwe maatregelen, of heb je vragen? Stuur dan een mail naar sportreservering@sudwestfryslan.nl.

Update 5 juli 2021

Financiële regelingen sportsector

De sportsector wordt hard getroffen door het coronavirus. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, die wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking. Het kabinet beslist aan het einde van het derde kwartaal van 2021 of deze steunmaatregelen ook voor dat kwartaal worden voortgezet. Dit is afhankelijk van de beperkende maatregelen die gedurende dit kwartaal van toepassing zijn.

Specifiek voor de sportsector is er een steunpakket voor amateursportorganisaties. Dit pakket bestaat onder andere uit:

Compensatieregelingen voor sportverenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. NOC*NSF heeft een tool ontwikkeld voor sportclubs om te kunnen zien voor welke regeling(en) ze in aanmerking komen.

De tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Als clubs blijven voldoen aan hun betalingsverplichtingen kan de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Ook is er een handige E-zine ontwikkeld voor sportverenigingen over de verschillende regelingen.

Vaccineren

Bent u 60 jaar of ouder? Dan krijgt u een brief van het Ministerie van Volksgezondheid met een uitnodiging om een afspraak te maken voor een coronavaccinatie. De vaccinatie is gratis. U bepaalt zelf of u de vaccinatie haalt.

Hoe gaat u naar de vac­ci­na­tie­lo­ca­tie in Sneek, Leeu­war­den, Em­me­loord, etc.?

1. U kunt er zelf naartoe rijden.
2. U kunt een familielid, mantelzorger, buur, etc. vragen om te rijden.
3. U kunt gebruik maken van uw Wmo-vervoerder (als u hier anders ook gebruik van maakt).
4. U kunt gebruik maken van één van de verschillende vrijwillige lokale initiatieven. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Sociaal Collectief.
5. Als u geen gebruik kunt maken van de eerste vier mogelijkheden, kunt u gratis gebruik maken van Taxicentrale Van der Bles. U kunt zelf een afspraak maken via 0515 23 22 22.

Het gebruik van een chirurgisch mondkapje is verplicht als u niet met eigen vervoer gaat. Heeft u geen chirurgisch mondkapje? Dan heeft de chauffeur wel een paar op voorraad. Uiteraard moet u ook een mondkapje dragen in de vaccinatielocatie.

Heeft u vragen over het vervoer naar naar de vaccinatielocatie, dan kunt u ook bellen met de gemeente Súdwest-Fryslân op 14 0515.

De veelgestelde vragen vindt u in het nieuwsbericht over vervoer vaccinatielocatie Leeuwarden voor 60-plussers.

Impactmonitor Coronacrisis Súdwest-Fryslân

In de Impactmonitor corona staan de cijfers van de verschillende beleidsvelden op een rijtje. Dit geeft een kwantitatief beeld. Het zijn geen belevingsgegevens of kwalitatieve gegevens. Die staan in de maandelijkse corona-overzichten die de gemeenteraad ontvangt. Ieder kwartaal komt er een update van de impactmonitor.

Ondernemers

Wij begrijpen dat er in deze tijd veel op je afkomt en dat alle regelingen vragen oproept.

Op de pagina Werk en Ondernemen vind je meer informatie over de maatregelen voor ondernemers en wat je als ondernemer kan doen.

Maatschappelijke instellingen

Wie kan een subsidie aanvragen?

Alle maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk) en sportclubs die het financieel moeilijk hebben kunnen een subsidie aanvragen uit het coronafonds. Denk aan sportclubs, muziekkorpsen en culturele verenigingen. Maar ook pachters van dorpshuizen, multifunctionele centra, wijkgebouwen en sportkantines.

Hieronder vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier bij het jaar waarin jij financiële nadeel hebt opgelopen.

2021

 • Het nadeel moet aantoonbaar zijn ontstaan in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;
 • Het nadeel moet niet op te vangen zijn vanuit de eigen reserves;
 • Het voortbestaan van de aanvrager is aantoonbaar in gevaar;
 • Aanvragen kan tot uiterlijk 30 juni 2022;
 • Subsidieregeling Coronacompensatie 2021;

Als jouw aanvraag aan de regels voldoet, wordt de aanvraag verder beoordeeld volgens de leidraad werkwijze uitvoering Subsidieregeling coronacompensatie 2021.

Webinar coronafonds

Op maandag 26 april organiseerde wij een webinar over het coronafonds voor maatschappelijke organisaties als sportverenigingen, culturele instellingen, dorpshuizen en MFC’s. Het webinar ging over de in’s en out’s van het coronafonds. Hoe loopt de aanvraag- en beoordelingsprocedure en er waren enkele praktijkvoorbeelden te zien.
Heb je het gemist? Kijk het webinar over het coronafonds gemakkelijk terug!

Meer weten?

Meer weten? Neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 515 of stuur een e-mail naar coronafonds@sudwestfryslan.nl.

Update 5 november 2021

Het coronatoegangsbewijs wordt per 6 november ook verplicht bij georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, zoals muziek- en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel. Jeugd tot 18 jaar is hiervan uitgezonderd.

Update coronamaatregelen dorpshuizen per 1 september

Alle dorpshuizen, wijkgebouwen en MFC’s mogen weer open om activiteiten te organiseren. Dus niet alleen uitsluitend voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen.

Het blijft van belang om de protocollen en basisregels goed na te leven. Bij slecht naleven hiervan of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden.

 • In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn (zoals een dorpshuis/wijkgebouw/MFC) heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeerstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
 • Binnen mogen maximaal 50 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, zolang er voldoende afstand kan worden gehouden. Het aantal van 50 is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats.
 • In doorstroomlocaties (dus plekken waar mensen rondlopen) mag er 1 bezoeker per 10m2 aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.
 • Reserveren is verplicht. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Voor inloopfuncties bij buurt- dorps- en gemeenschapshuizen geldt reserveren aan de deur.

Terrassen open

 • De openingstijden van de buitenterrassen zijn van 6.00 tot 00.00 uur.
 • Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf. Dit kan aan de deur.
 • Er geldt geen maximum van het aantal terrasbezoekers
 • Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar staan.
 • Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht. De GGD gebruikt de gegevens eventueel voor bron- en contactonderzoek.
 • Zelfbediening is toegestaan.
 • Er is geen entertainment (zoals live optredens en videoschermen) op of rondom het terras.
 • De basisregels blijven gelden, zoals 1.5 meter afstand.

Kinderopvang

Een aantal dorpshuizen en wijkgebouwen/MFC met een multifunctionele functie biedt onderdak aan kinderopvang. De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn geopend. Ook de BSO is open.

Geldzaken/Sociaal Domein

Het coronavirus heeft een enorme impact op je dagelijkse leven. We snappen ook dat je met vragen zit. Misschien vraag je je af of je je rekeningen nog wel kunt betalen nu je inkomsten door de coronacrisis minder zijn geworden? Of lig je wakker omdat je financiële zorgen hebt?

Wij kunnen je helpen, op de pagina Inkomensondersteuning vind je meer informatie.

De maatregelen die Corona met zich meebrengt hebben geen invloed op de uitbetaling van de uitkeringen. Wij garanderen dat de uitkeringen tijdig (zoals in het uitbetalingsrooster staat) worden uitbetaald.

Meer informatie of vragen?

Wil je meer weten over het Coronavirus?

 • Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over het virus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.
 • Voor vragen over je eigen gezondheid kun je contact opnemen met de huisarts of met GGD Fryslân op 088 22 99 333 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur).
 • Ouderen met een migratieachtergrond kunnen bellen met de speciale Corona-hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB: 030 34 00 600. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor ‘gewoon’ een praatje.

Many people think about the Coronavirus. Luckily, most people who get sick with corona get better. But it’s good to be careful. What can you do? Pharos.nl gives you more information.

Çoğu insan Koronavirüsünü düşünüyor. Çok şükür bu virüse yakalanan insanların çoğu iyileşiyor. Ama yine de dikkatli olmanız çok önemli. Neler yapabilirsiniz?

ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ይሓስቡ እዮም።
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ዳርጋ ኹሎም ጥዕንኦም ናብ ንቡር እዩ ዝምለስ።
እንተኾነ ግን ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።
እንታይ ክትገብር ይግባኣካ?