Contact

Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Hieronder vind je de informatie over de maatregelen en regelingen op een rijtje.

Is jouw bezoek aan het gemeentehuis niet noodzakelijk? Stel je bezoek uit!

Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Algemeen

Gemeenteloket

 • Het is verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen tijdens je bezoek aan het gemeentehuis.
 • Het gemeenteloket in Sneek is geopend, maar je kunt alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt. Ook voor het ophalen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
 • Het gemeenteloket in Bolsward is gesloten.

Aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

 • Alléén als je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nog maximaal 1 maand geldig is kun je een afspraak maken voor het vernieuwen van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Tijdelijke regeling voor rijbewijzen

Door deze regeling kun je binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met jouw verlopen rijbewijs. De voorwaarden van deze tijdelijke regeling zijn:

 • Het rijbewijs die tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 verloopt, blijft 10 maanden langer geldig vanaf de einddatum van het rijbewijs.
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode mogen doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 • De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst. Bijvoorbeeld door een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
 • De regeling geldt ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden. Op de website van de RDW vind je meer informatie.

Betalingen in het gemeentehuis

Wij nemen geen contante betalingen meer aan, je kunt alleen per pin betalen.

Trouwen

Trouwerijen gaan door, maar we houden ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. Let op:

 • Er mogen een aantal gasten aanwezig zijn bij een huwelijk of partnerschap. Hier lees je meer over op de pagina over huwelijk of partnerschap.
 • De kosteloze huwelijken op dinsdagmorgen in het Bestjoershûs te Sneek gaan ongewijzigd door met een maximum van 6 personen.
 • Bij de korte ceremonie in Workum op donderdagmiddag, waarbij normaal maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn, wordt het aantal teruggebracht naar maximaal 10 personen.

In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter gehanteerd worden.

Vragen over jouw huwelijk of partnerschap? Neem contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0515. Wij stellen alles in het werk om met aanstaande paren die hun reservering willen annuleren of uitstellen naar een oplossing te zoeken.

Vragen over vergunningen

Je kan niet langskomen voor vragen over vergunningen. Heb je hierover wel vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 14 0515.

Milieustraten

De milieustraten zijn open. Wij laten nog maximaal 5 voertuigen tegelijk op onze milieustraten toe. Dit is nodig om ons allemaal aan de afstand van 1,5 meter te kunnen houden. Houd rekening met langere wachttijden en volg de instructies van onze medewerkers op. Als gemeente hebben wij een wettelijke zorgplicht wat betreft de inname van grof huishoudelijk afval, we kunnen dus niet zomaar de milieustraten sluiten. Kan je bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat gewoon door. Zet de container op de juiste dag, op tijd en op de juiste plek klaar. Zo wordt onnodig contact voorkomen en zijn de risico's beperkt.

Update 10 februari

De kinderopvang (0 tot 4 jaar), gastouderopvang (0 tot 12 jaar) en het basisonderwijs zijn vanaf 8 februari weer open. Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of dagopvang. De BSO blijft voorlopig gesloten. Groepen kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen. Daarnaast heeft het een secundair effect op de druk op het werk. De noodopvang op BSO-locaties blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is.

Beschikbaarheid noodopvang

Vanaf 8 februari zijn de kinderopvang en scholen weer open en kunnen kinderen terecht bij gastouders. Alleen de BSO blijft dicht. De BSO is wel open voor noodopvang. Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een BSO wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de BSO.

Aanbod noodopvang

Noodopvang wordt altijd geboden door een BSO wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Noodopvang BSO tijdens voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie 2021 zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten tijdens hun gebruikelijke openingstijden voor deze vakantieperiode.

Cruciaal beroep en extra uren noodopvang

Werkt u in een cruciaal beroep en wil je tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra BSO? Neem in dit geval contact op met jouw BSO om te kijken wat hiervoor nodig is.

Financiering noodopvang

 • De noodopvang wordt binnen de reguliere contracturen met de kinderopvang/BSO aangeboden. Dit gaat voor zowel de scholen als voor de kinderopvang in principe met gesloten beurzen.
 • Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen voor de kinderopvang/BSO doorbetalen.

Meer informatie

Meer informatie over kinderopvang en gastouders lees je op de website van de Rijksoverheid:

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer 140515 of via het e-mailadres noodopvang@sudwestfryslan.nl

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Veel mensen kunnen in deze tijd wel wat hulp gebruiken, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Het is mooi te zien dat er in Súdwest-Fryslân al mooie buurt initiatieven zijn, want veel mensen willen iets voor een ander doen.

Hulp nodig

Heb jij hulp nodig bij de boodschappen, de hond uitlaten of wil je gewoon even met iemand bellen? Op de website van Sociaal Collectief www.stichtingsociaalcollectief.nl (onder het kopje corona) kun je zien bij welke initiatieven bij jou in de buurt je terecht kunt.

Ben jij gestart met een initiatief om inwoners in deze tijd te ondersteunen? Laat het aan Stichting Sociaal Collectief weten door een mailtje te sturen naar m.krop@sociaalcollectiefswf.nl. Op de website houden zij een overzicht bij van deze initiatieven, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. Dit overzicht wordt de komende weken aangevuld.

Vanaf 1 december 2020 is het in sommige situaties mogelijk een coronaontheffing aan te vragen. Een coronaontheffing biedt je in uitzonderlijke situaties een verruiming van de coronamaatregelen. Kijk voor meer informatie en aanvragen op www.sudwestfryslan.nl/coronaontheffing.

Met ingang van 1 december zijn de coronamaatregelen vastgelegd in de coronawet (Wet publieke gezondheid en Tijdelijke regeling maatregelen covid-19).

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Je moet altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van anderen. En vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.  Hoe werkt de handhaving van deze maatregelen? Zie hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wanneer mag de politie of een gemeentelijk handhaver een boete geven?

Groepen van drie of meer personen die zich in de publieke ruimte bevinden en minder dan 1,5 meter afstand houden, zijn strafbaar. Dit geldt ook voor personen die met drie of meer personen in een auto of een ander voertuig zitten. De politie en de handhavers van de gemeente gaan hierop handhaven.

Krijg je meteen een boete?

Je krijgt niet meteen een boete. Je wordt eerst gewaarschuwd. Maar als je daarna nog steeds te weinig afstand houdt, krijg je een boete.

Hoe hoog is de boete?

Voor 12 tot en met 17-jarigen is de boete €95 euro of een Halt-traject. Voor  iedereen vanaf 18 jaar is de boete €390 euro.

Mogen kinderen onder de 12 jaar nog buiten spelen?

Kinderen onder de 12 jaar mogen nog met elkaar buiten spelen, maar wel onder toezicht van een volwassene. Als er meerdere volwassenen aanwezig zijn, moeten die tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Voor wie geldt de onderlinge afstand niet?

De onderlinge afstand geldt niet voor leden van één huishouden. Als je samen in één huis woont, mag je dus samen wandelen of in een auto zitten met meer dan twee personen.

Mag je thuis nog wel een feestje geven?

Ook samenkomsten buiten de publieke ruimte vallen onder de noodverordening. Zo kan worden opgetreden tegen bijvoorbeeld coronafeestjes in keten, garages, loodsen en dergelijke.

Wat gebeurt er met horecagelegenheden, kapperszaken enzovoort die toch open zijn of als er bijeenkomsten zijn?

Gelukkig houden de meeste mensen zich keurig aan de gemaakte afspraken. Zijn er toch bijeenkomsten of is er nog horeca open, dan volgt er een gesprek met de overtreders. Luisteren ze niet, dan kunnen ze rekenen op een hele forse boete.

Wat kun je doen als je iets ziet wat niet mag volgens de richtlijnen van het RIVM?

Zie je een groep van drie of meer mensen bij elkaar staan op een afstand van minder dan 1,5 meter? Spreek die groep er dan eerst op een respectvolle manier op aan. Kom je er samen niet uit? Dan kun je een melding doen via ons online formulier. Selecteer in het formulier de optie ''corona-overlast'' en geef duidelijk aan om welke locatie het gaat.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplicht gesteld. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Het volledige bericht lees je elders op onze website.

Burgemeester Jannewietske de Vries heeft besloten dat vanaf 11 december alle jeugdketen in de gemeente Súdwest-Fryslân dicht moeten blijven. De reden hiervoor is dat in onze gemeente het aantal coronabesmettingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar toeneemt. Keten kunnen hierbij een brandhaard vormen.

Waarom moeten keten tijdelijk sluiten?

Keten vallen eigenlijk onder eet-en drinkgelegenheid en moesten dus officieel al dicht zijn. Maar keten zijn ook een uitlaatklep voor de jeugd en kunnen de sociale binding versterken. Daarom mochten ze in onze gemeente nog open zijn. Nu onder de jeugd de coronabesmettingen toenemen, is het nodig de keten voorlopig te sluiten. Op die manier hopen we de besmettingen terug te kunnen dringen.

Wanneer mogen de keten weer open?

De keten mogen weer open als:

 1. Andere eet- en drinkgelegenheden ook weer open mogen (Op basis van een wijziging van de Tijdelijke Wet Covid);
 2. Er een duidelijk coronaplan is, waarin staat hoe de coronamatregelen toegepast en gehandhaafd worden. Dit plan moet de gemeente goedkeuren.

Heb je vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met het coronateam van de gemeente Súdwest-Fryslân, via algemeen telefoonnummer 14 0515 of via e-mail ontheffingencorona@sudwestfryslan.nl.

Heb je geen klachten?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken. Bijvoorbeeld voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan geldt de volgende extra maatregel:

 • Blijf thuis en vermijd sociaal contact
 • Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden of zijn.

Vergeet niet!

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen!

Cultuur, toerisme en recreatie

Op dit moment geldt dat hotels, restaurants en cafés enkel gasten op het terras mogen ontvangen. Op de website van de Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over een veilig bezoek aan het terras.

Ga je naar een hotel, restaurant of café?

Het coronavirus trekt weer aan. Daarom moet je je van tevoren registreren als je naar een hotel, restaurant of café gaat. Verder moet je afstand houden en op je plek blijven zitten. Misschien minder gezellig, maar wel een stuk veiliger!

Hotel, restaurant of café? Dit zijn de to-do’s!

Als je naar een hotel, restaurant of café gaat, moet je je plek reserveren. Het liefst vooraf en anders aan de deur. Je krijgt vragen over je gezondheid. Ben je gezond, dan krijg je een vaste zitplaats. Het maakt daarbij niet uit hoeveel bezoekers er zijn.

Ben je 18 jaar of ouder? Hou dan 1,5 meter afstand met andere volwassenen én met jongeren van 13-17 jaar. Je kunt een boete krijgen als je met meer dan drie personen te dicht bij elkaar zit.

Als je één gezin vormt, hoef je geen afstand te houden. Ook als je een hulpbehoevende helpt, hoeft dit niet.

Wat als ik alleen even een terrasje pak?

Ook als je alleen een drankje doet op een terras moet je reserveren, gezondheidsvragen beantwoorden en afstand houden, en zit je op een vaste plek. De horeca mag onder voorwaarden ‘kuchschermen’ neerzetten, als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Wat willen de horeca verder van me weten?

Naast de verplichte gezondheidscheck vragen de horecaondernemers je om je naam en contactgegevens.

Waarvoor worden mijn naam en contactgegevens gebruikt?

Je gegevens worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Stel dat jij of een andere gast besmet bent geraakt met het coronavirus, dan kan de GGD jou of de andere gasten waarschuwen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Je gegevens worden 14 dagen worden bewaard. Dat is omdat het maximaal 14 dagen kan duren voordat je merkt dat je het coronavirus hebt opgelopen.

Is registreren verplicht?

Nee. Als je geen contactgegevens wilt achterlaten, mag een horecaondernemer je niet weigeren. Maar, de GGD kan je dan niet waarschuwen dat je misschien in contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Kan ik alweer naar een discotheek?

Nee. Discotheken, nachtclubs en andere dansgelegenheden zijn nog gesloten.

De huidige landelijke maatregelen hebben gevolgen voor culturele instellingen. De essentie is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft. Daarom zijn theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties, tot en met maandag 15 maart gesloten voor publiek.

Wat kan wel in publiek toegankelijke gebouwen

Gebouwen die voor publiek gesloten zijn, zoals theaters, musea en muziekscholen, mogen open blijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten. Repeteren en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden. Voor bijvoorbeeld digitale voorstellingen en live-streams. Ook is het toegestaan deze locaties te gebruiken voor onderwijsgerelateerde bijeenkomsten die niet online of in de onderwijsinstelling plaats kunnen vinden, zoals toetsen en tentamens.

Bibliotheken

Bibliotheken mogen open blijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.

Jongeren tot en met 17 jaar

Op basis van de huidige maatregelen en voorschriften zijn voor jongeren tot en met 17 jaar de volgende situaties onder voorwaarden weer toegestaan:

 • Buiten vrij samenkomen zonder toepassing van de 1,5 meter-regel. Dit betekent dat (jeugd)orkesten met leden tot en met 17 jaar weer buiten mogen repeteren. Ondanks het feit dat ‘samenkomen’ zonder toepassing van de 1,5 meter regel is toegestaan adviseren wij bij repetities de richtlijnen die zijn opgenomen in het KNMO protocol te volgen waaronder de afstand tot elkaar. De reden hiervoor is dat enkel ‘samenkomen’ een andere situatie is dan ‘samen buiten repeteren’.
 • Binnen vrij samen komen en zodoende repeteren met toepassing van de richtlijnen in het KNMO protocol. Uiteraard kan dit enkel wanneer het gebouw niet aangemerkt is als openbaar gebouw. Het gaat hier dus om een samenkomst met een besloten karakter voor jongeren tot en met 17 jaar.

Personen tot en met 26 jaar

Daarnaast mogen personen tot en met 26 jaar onder voorwaarden weer buiten sporten, mits deze activiteit plaatsvindt bij sportaccommodatie/op een locatie die onderdeel is van een sportaccommodatie is. In vergelijkbare situaties heeft het KNMO eerder het standpunt ingenomen dat naast onderdelen die reeds als sport aangemerkt kunnen worden (majorette/twirl) dit ook toe te passen is op activiteiten die een duidelijke parallel hebben met sport (mars/show).

Muziekonderwijs

Muziekonderwijs valt (nog) niet onder de contactberoepen die weer zijn toegestaan.
Repeteren of groepslessen blijven, behoudens onder de 18 jaar en buiten, voor nu niet toegestaan.

Dans

De jeugd (tot en met 17 jaar) mocht al buiten dansen en sporten, waarbij een uitzondering op de groepsvorming en veilige afstand geldt. Vanaf 3 maart mogen ook jongvolwassenen (18 tot en met 26 jaar) buiten sporten. Dat is wel beperkt tot een sportaccommodatie. Zij hoeven dan ook niet meer de veilige afstand tot elkaar te houden. In een gemeentelijk park geldt dit niet. Voor de overige volwassenen geldt een beperking tot twee personen.

Professionele gezelschappen en acteurs mogen optreden, repeteren en opnames maken

Optreden, repeteren en opnames maken is toegestaan voor professionele gezelschappen en acteurs. Voor bijvoorbeeld online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek). In bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

*Amateurkunstbeoefenaars mogen hier niet repeteren, lessen volgen of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren.

Regels voor producenten in de audiovisuele sector

Producenten in de audiovisuele sector mogen opnames maken. Voor bijvoorbeeld voorstellingen, films, series, reclames en documentaires. Publiek is hierbij niet toegestaan. Dit mag in zowel studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Mondkapje voor personeel

Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen op openbare plekken. Ook op werkplekken in de openbare ruimte is het verplicht om een mondkapje te dragen. Sommige mensen hoeven geen mondkapje op tijdens het werk. Tijdens bijvoorbeeld acteren, dansen of muziek maken is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk.

Regels voor de horeca binnen culturele organisaties

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Hier gelden geen uitzonderingen op. Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.

Vrijwilligers

Heeft u vrijwilligers die een kwetsbare gezondheid hebben (onder de risicogroep vallen)? Zij krijgen het advies extra voorzichtig te zijn om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Bruggen, sluizen en pontjes

Vanaf 27 maart worden de bruggen en sluizen weer volgens het zomerregime bediend. Meer informatie over de bedieningstijden vind je op de pagina Bruggen en sluizen.

De wandel- en fietspontjes gaan vanaf 27 maart weer in de vaart volgens de normale dienstregeling, houd rekening met langere wachttijden en met de nodige maatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Maximaal 4 passagiers per overzet;
 • Betaal contant of contactloos via de QR-code/pin.

De voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals sanitair, water en elektriciteit, zijn vanaf 27 maart geopend.

Campings, recreatieparken en havens

Maak je gebruik van de voorzieningen? Houd je dan aan de maatregelen en volg de aanwijzingen van de havenmeesters of beheerders op.

Zowel de beheerders van de toiletten als de gebruikers hebben de verantwoordelijkheid om zich altijd aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te blijven houden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en blijf thuis als je klachten hebt.

Het openen van toiletten is een mogelijkheid; er is geen verplichting voor de eigenaar tot opening noch een recht op opening. Het is altijd afhankelijk van een verantwoorde situatie ter plaatse. De opening zal in de praktijk gefaseerd plaatsvinden omdat het met het oog op de coronacrisis veilig moet gebeuren.

Restaurants mogen niet geopend zijn, maar enkel beschikbaar zijn voor afhalen.  Gasten mogen wel op het terras geholpen worden.

Mogen hotelrestaurants of eetzalen in hotels open?

Hotels mogen open blijven voor overnachtingen van gasten. Het restaurantgedeelte van het hotel mag (met aangescherpte voorzorgsmaatregelen) gebruikt worden door hotelgasten. Alleen hotelgasten, geen gasten die niet overnachten. Hotels zijn hiervoor expliciet uitgezonderd in de noodverordening.

Mogen eetzalen in bed & breakfasts gebruikt worden?

In bed & breakfasts mag er geen eten en drinken worden verkocht en genuttigd, ook geen ontbijt in gezamenlijke zalen. De uitzondering die de noodverordening maakt voor hotels geldt niet voor bed & breakfasts.

Het ontbijt mag wel op de kamers worden geserveerd (dit is vergelijkbaar met thuisbezorgen). Lever het ontbijt ‘contactloos’ af bij de gastenkamer. Dus: ontbijt neerzetten, aankloppen, 1,5 meter afstand nemen en wachten tot de gast het ontbijt pakt.

Evenementen

Maatregelen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Daarom is het organiseren van een evenement op dit moment verboden.

Vragen over evenementen

Dat evenementen niet door kunnen gaan is erg spijtig. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen oproept, wanneer je evenementenorganisator bent. Op dit moment krijgen we dan ook veel vragen zoals:

 • Is het verstandig om nu een evenementenvergunning aan te vragen?
 • Wat zijn nu de richtlijnen voor evenementen?
 • Kunnen wij proeven doen bij kleinschalige evenementen met sneltesten?

Het is op dit moment lastig aan te geven wanneer evenementen weer mogelijk zijn. Duidelijk is dat grootschalige evenementen voorlopig helaas zeker niet haalbaar zijn. In tegenstelling tot andere provincies, hebben de burgemeesters van Fryslân nog geen besluit genomen over evenementen. Zij willen de landelijke richtlijnen blijven volgen en de mogelijkheid bieden voor kleine activiteiten, zodra dit mogelijk is.

Team vergunningen staat voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0515. Het aanvragen van een vergunning is wel mogelijk, meer informatie hierover is te vinden op onze pagina over evenementen.

Sport

Update 6 april

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen vanaf dinsdag 16 maart buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarde is wel dat dat iedereen zich houdt aan de geldende maatregelen. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden.

Buitensport

Op dit moment gelden er uitzonderingen voor kinderen tot en met 17 jaar en jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Vanaf 16 maart wordt deze uitzondering verruimd:

 • Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen vanaf dinsdag 16 maart buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden.
 • Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen onder dezelfde voorwaarden ook sporten, dit geldt alleen bij erkende sportaccommodaties.
 • Er wordt geen competitie gespeeld.

De volgende maatregelen blijven gelden;

 • Het wedstrijdverbod geldt niet voor topsporters en voetballers van de Eredivisie en Eerste divisie, op aangewezen locaties voor topsport;
 • Binnensportlocaties zoals sporthallen, gymzalen sportscholen en zwembaden zijn gesloten;
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een toilet, maar voorkom drukte;
 • Er mag geen publiek bij het sporten aanwezig zijn, dit geldt voor alle activiteiten en alle sportaccommodaties en sportinrichtingen;
 • Evenementen zijn niet toegestaan.

Heb je geen eigen buitensportlocatie?

Wij willen, voor zover mogelijk, flexibel omgaan met de mogelijkheid voor sportscholen en -verenigingen om buiten te kunnen sporten.

Wil je als vereniging buiten sporten mogelijk maken maar je hebt geen eigen buitensportlocatie? Laat het ons dan weten waar je de sportactiviteit uit wilt voeren. Stuur ons een email met daarin de locatie én de (verenigings)gegevens. Ons emailadres is: sportreservering@sudwestfryslan.nl.

Wij beoordelen jouw aanvraag en koppelen de toestemming zo snel mogelijk per email terug.

Waar moet je rekening mee houden bij een buitensportlocatie

 1. Er kan maar van 1 buitensportlocatie gebruik gemaakt worden per sportschool of -vereniging.
 2. De algemeen geldende regels blijven gelden. Tot 27 jaar mag vrij gesport worden, zonder afstand te houden. Dit is in teamverband.
  Sportscholen hebben geen teams, dus daarbij moet rekening gehouden worden met enige voorbehoud qua aantal personen. Redelijk is om maximaal 15 personen van jonger dan 27 op 1 buitenlocatie te laten sporten.
 3. Bij sporters boven 27 jaar moet er altijd 1,5 meter afstand gehouden worden en mogen er maar maximaal 4 tegelijkertijd sporten op een buitenlocatie.
 4. Het is van belang dat de locatie verkeerstechnisch mogelijk is en geen overlast oplevert voor de omgeving. Het is dus mogelijk dat sommige locaties niet worden toegestaan.

Zwemmen

Vanaf 16 maart zijn zwemlessen weer mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar.

 • Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.
 • Schoolzwemmen is toegestaan mits het doel zwemlessen is.
 • Natte gymlessen zijn niet toegestaan

Op grond van de coronamaatregelen zijn er mogelijkheden voor buitensportlocaties, zoals zwembaden, om geopend te kunnen zijn. Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân is ervoor gekozen om hiervoor toestemming te verlenen, onder bepaalde voorwaarden.

Op grond van de openstelling als sportlocatie geldt dat er beperkingen staan op het aantal personen dat per tijdvak aanwezig mag zijn. Deze hebben wij opgedeeld in de volgende groepen:

 1. Niet meer dan vier personen van 27 jaar en ouder;
 2. Maximaal 15 personen van twaalf jaar tot 27 jaar;
 3. Geen beperkingen op personen jonger dan 12 jaar

Vanuit het corona-ontheffingen team is aangegeven dat het zwembad verder zelf verantwoordelijk is voor de openstelling. Hierbij gelden de volgende basisregels, maar ook uw eigen protocollen.

 • Vermijd drukte.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte.
 • Betaal contactloos, dus niet met contant geld.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
 • Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vragen en antwoorden met betrekking tot versoepelingen sporten voor de jong volwassenen tot en met 26 jaar:

Vraag 1: Mogen in navolging van de basisscholen ook scholen voor voortgezet onderwijs en het MBO weer gebruik maken van binnensportaccommodaties voor het geven van gymlessen?

Voortgezet Onderwijs mag dit, MBO niet.

Antwoord: Het verbod van openstelling publieke plaatsen voor publiek geldt niet indien in een publieke plaats onderwijsactiviteiten worden verricht door een instelling voor voortgezet onderwijs. Indien gym onderdeel is van onderwijsactiviteiten kan dit dus op een externe binnensportlocatie.

Bij het kopje Bewegingsonderwijs vind je meer informatie over bewegingsonderwijs.

Vraag 2: Mogen clubs die normaal binnen sporten (volleybalclubs, dansgroepen) nu georganiseerd, dus met een trainer, in de openbare ruimte sporten?

Antwoord: Volgens de definitie van vraag 3 mag dit niet.

Vraag 3: Wat is een sportaccommodatie?

 • Is dat alleen een niet-openbare plek waar toezicht is vanuit de exploitant/beheerder of een sportvereniging die gehuisvest is op een park?
 • Is dat bijvoorbeeld ook een faciliteit in de openbare ruimte zoals een grasveld, jeu de boulesbaan, Cruyffcourt, sportplek met calesthenics toestellen, skatepark (Urban sportpark) enz.?

Antwoord: Definitie sportaccommodaties: Over de sportuitzondering voor 18-26 jarigen geldt de strakke lijn dat deze alleen van toepassing is op sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Cruyff courts vallen hier dus niet onder, georganiseerde activiteiten van welzijnswerk moeten dus plaatsvinden op sportaccommodaties.

Vraag 4: Wat is een club?

 • Mag men gebruik maken als vriendengroep, waarbij iemand van die groep de leiding op zich neemt (ook in openbare ruimte)?

Nee, volgens de bovenstaande definitie mag dit niet

 • Mogen alleen die verenigingen op de parken sporten die er normaal gesproken ook gebruik van maken, of juist ook anderen, mits daarvan de gegevens bekend zijn voor eventuele tracering?

Antwoord: Nee, volgens de definitie vraag 3 mag dat niet

 • Moet men zijn aangesloten bij NOC*NSF, of kunnen dat ook andere groepen zijn?

Antwoord: Nee dat hoeft niet.

Vraag 5: Vanaf 3 maart mogen jongvolwassenen weer buiten sporten als groep (team) op sportlocaties. Wat betekent dit voor fitnessondernemers?

De huidige maatregelen betekenen dat er buiten getraind kan worden met (meerdere) tweetallen. Dat gebeurt veelal naast de sportschool en al dan niet onder een overkapping. Daar komt nu ruimte bij voor jongvolwassenen tot 27 jaar. Daar willen clubs mee aan de slag en daarbij is deskundige begeleiding een voorwaarde gezien de eisen vanuit de overheid. De branche werkt nog steeds met triage, reservering en registratie. Mogen clubs gaan trainen met een groep jongvolwassenen? Is het terrein van een fitnessclub een sportaccommodatie? Of kan dat ook op andere plekken in de buitenruimte?

Antwoord: In beginsel mogen jongeren tot 27 nu in groepen buiten trainen. Waar dit voor fitness precies mag hangt volgens ons (NCTV) af van lokale regelgeving.

Vraag 6: Er is ook ruimte gekomen voor contactberoepen zoals de kapper vanwege het 1-op-1 contact. Ook in de fitness traint een personal trainer/instructeur 1-op-1.

Betekent de nieuwe maatregel dat de personal trainer binnen aan de slag gaat met een sporter? Ze kunnen zich prima houden aan de gevraagde maatregelen: triage, reservering en registratie. Als kanttekening willen we meegeven dat in dezelfde ruimte de fysiotherapeut vanuit de overheid wel toestemming heeft om wel te trainen.

Antwoord: Nee, personal trainer is geen contactberoep (geen sprake van onvermijdelijk contact)

Informatie

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen lees je op de website van NOCNSF en op de website van de Rijksoverheid.
Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is opgesteld door het NOC*NSF (sportbonden), Vereniging Sport en Gemeenten en afgestemd met het RIVM en ministerie van VWS. Het protocol bestaat uit veiligheid- en hygiëneregels en maatregelen. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw eigen sportbond, verenigingsondersteuner of stuur een mail naar sportreservering@sudwestfryslan.nl

Vanaf 8 februari zijn de basisscholen weer open gegaan voor regulier onderwijs. Vanaf 1 maart gaan alle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs weer minimaal 1 dag per week fysiek naar school.

Met betrekking tot het geven van bewegingsonderwijs is besloten dat ook deze lessen weer gegeven mogen worden. Hierbij luidt wel het advies dit bij voorkeur buiten te laten plaatsvinden.

Indien dit niet lukt en er besloten wordt uit te wijken naar een binnensportaccommodatie (gymzaal/sporthal) dan is dat binnen de gemeentelijke accommodaties mogelijk. Hierbij mag dan ook gebruik worden gemaakt van de kleedgelegenheid.

Wil je gebruikmaken van een gemeentelijke accommodatie? Mail dan jouw verzoek zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 dag voor het gebruik, naar sportreservering@sudwestfryslan.nl  Zo kunnen wij ons beheer en schoonmaak van de accommodatie aanpassen op het gebruik.

Mocht een school gebruik maken van een zaal die in eigendom is bij een andere partij, dan raden wij hen aan contact op te nemen met deze exploitant over de beschikbaarheid van de betreffende accommodatie.

 Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw eigen sportbond, verenigingsondersteuner of stuur een mail naar sportreservering@sudwestfryslan.nl.

Update 3 februari 2021

Steunregelingen voor de sport

Het Ministerie van VWS heeft op 29 januari in de Staatscourant twee steunregelingen voor sport gepubliceerd. Het betreft de TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) en de TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties). Voor de regelingen is respectievelijk 29,5 miljoen en 30 miljoen euro ter beschikking gesteld als tegemoetkoming in de schade c.q. inkomstenderving als het gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 in Q4 2020.

De TVS kan vanaf 9 maart worden aangevraagd door verhuurders van sportaccommodaties (gemeenten, sportbedrijven en ook particuliere verhuurders en beheersstichtingen). De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties en wordt vanaf 19 februari opengesteld. Beide regelingen staan zes weken open voor het indienen van aanvragen via het uitvoeringsportaal voor subsidies van VWS: dus-i.nl.

Compensatieregelingen voor sportverenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. NOC*NSF heeft een tool ontwikkeld voor sportclubs om te kunnen zien voor welke regeling(en) ze in aanmerking komen.

De tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Als clubs blijven voldoen aan hun betalingsverplichtingen kan de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Ook is er een handige E-zine ontwikkeld voor sportverenigingen over de verschillende regelingen.

Financiële regelingen 2021 (Q1 en Q2)

De drie financiële compensatiemaatregelen; TVS voor verhuurders van sportaccommodaties voor de kwijtschelding van huur; TASO voor sportverenigingen en; SPUK IJZ voor zwembaden en ijsbanen, komen ook voor 2021 beschikbaar voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021. Voor de drie regelingen is in totaal voor deze periode, 240 miljoen euro beschikbaar gesteld. Als uitgangspunt geldt daarvoor 80 miljoen per regeling. De verwachting is dat door de lockdown, avondklok, het gesloten zijn van voorzieningen, geen competitiesport etc., het zwaartepunt voor financiële ondersteuning in het eerste kwartaal zal liggen. Uiteraard is de VSG samen met NOC*NSF hierover op basis van de praktijksituatie steeds in gesprek met het ministerie van VWS directie sport.

Vaccineren

Bent u 60 jaar of ouder? Dan krijgt u een brief van het Ministerie van Volksgezondheid met een uitnodiging om een afspraak te maken voor een coronavaccinatie. De vaccinatie is gratis. U bepaalt zelf of u de vaccinatie haalt.

Hoe gaat u naar de vac­ci­na­tie­lo­ca­tie in Sneek, Leeu­war­den, Em­me­loord, etc.?

1. U kunt er zelf naartoe rijden.
2. U kunt een familielid, mantelzorger, buur, etc. vragen om te rijden.
3. U kunt gebruik maken van uw Wmo-vervoerder (als u hier anders ook gebruik van maakt).
4. U kunt gebruik maken van één van de verschillende vrijwillige lokale initiatieven. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Sociaal Collectief.
5. Als u geen gebruik kunt maken van de eerste vier mogelijkheden, kunt u gratis gebruik maken van Taxicentrale Van der Bles. U kunt zelf een afspraak maken via 0515 23 22 22.

Het gebruik van een chirurgisch mondkapje is verplicht als u niet met eigen vervoer gaat. Heeft u geen chirurgisch mondkapje? Dan heeft de chauffeur wel een paar op voorraad. Uiteraard moet u ook een mondkapje dragen in de vaccinatielocatie.

Heeft u vragen over het vervoer naar naar de vaccinatielocatie, dan kunt u ook bellen met de gemeente Súdwest-Fryslân op 14 0515.

De veelgestelde vragen vindt u in het nieuwsbericht over vervoer vaccinatielocatie Leeuwarden voor 60-plussers.

Impactmonitor Coronacrisis Súdwest-Fryslân

In de Impactmonitor corona staan de cijfers van de verschillende beleidsvelden op een rijtje. Dit geeft een kwantitatief beeld. Het zijn geen belevingsgegevens of kwalitatieve gegevens. Die staan in de maandelijkse corona-overzichten die de gemeenteraad ontvangt. Ieder kwartaal komt er een update van de impactmonitor.

Ondernemers

Wij begrijpen dat er in deze tijd veel op je afkomt en dat alle regelingen vragen oproept.

Op de pagina Werk en Ondernemen vind je meer informatie over de maatregelen voor ondernemers en wat je als ondernemer kan doen.

Maatschappelijke instellingen

Als maatschappelijke instellingen (zonder winstoogmerk) nadeel hebben als gevolg van de Coronamaatregelen die de overheid heeft genomen, dan kun je hier in bepaalde gevallen compensatie voor krijgen. Er zijn verschillende criteria waaraan voldaan moet worden. Kijk bij het jaar waarin het nadeel is opgelopen (2020 of 2021) voor de betreffende criteria en het juiste aanvraagformulier.

2020:

 • Het nadeel moet aantoonbaar zijn ontstaan in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020;
 • Het nadeel moet niet op te vangen zijn vanuit de eigen reserves;
 • Het voortbestaan van de aanvrager is aantoonbaar in gevaar;
 • Aanvragen kan tot uiterlijk 1 juli 2021
 • Subsidieregeling Coronafonds 2020;
 • Aanvraagformulier Coronafonds 2020.

Indien jouw aanvraag aan de regels voldoet, wordt de aanvraag verder beoordeeld volgens de leidraad werkwijze uitvoering Subsidieregeling Coronafonds 2020.

2021:

Indien jouw aanvraag aan de regels voldoet, wordt de aanvraag verder beoordeeld volgens de leidraad werkwijze uitvoering Subsidieregeling coronacompensatie 2021.

Meer weten?

Meer weten? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 515 of stuur een e-mail naar coronafonds@sudwestfryslan.nl.

Update coronamaatregelen dorpshuizen per 28 april (terras sportaccommodaties mogen niet open)

Voor dorps- en buurthuizen blijft een uitzondering bestaan. Zij mogen open blijven voor het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen, inclusief georganiseerde dagbesteding.

Onder kwetsbare groepen worden verstaan: kwetsbare jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen en mensen die eenzaam zijn, maar ook ouderen. Meer informatie is te vinden op Sociaal Werk. Het blijft van belang op de protocollen en basisregels goed na te leven. Bij slecht naleven hiervan of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden.

Voor kwets­ba­re groe­pen gel­den de vol­gen­de re­gels:

Komen kwetsbare bezoekers naar het dorps- of buurthuis dan mogen zij maximaal met 2 personen tegelijk naar het dorps- of buurthuis komen, tenzij zij komen uit één huishouden.

 • In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn (zoals een dorps- of buurthuis) heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeerstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand;
 • Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, zolang er voldoende afstand kan worden gehouden. Het aantal van 30 is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats;
 • Reserveren is verplicht. Er mag voor 2 personen tegelijk worden gereserveerd.

Terrassen open

 • De openingstijden van de buitenterrassen zijn van 12.00 uur tot maximaal 18.00 uur.
 • Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf. Dit kan aan de deur.
 • Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar.
 • Per buitenterras geldt een maximum van 50 personen.
 • Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar staan.
 • Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht. De GGD gebruikt de gegevens eventueel voor bron- en contactonderzoek.
 • De terrasbezoekers blijven zoveel mogelijk zitten. Verplaatsen gebeurt niet onnodig.
 • Er is geen zelfbediening.
 • Alleen voor toilet- en garderobebezoek of om te betalen mogen bezoekers naar binnen. Hierbij moeten bezoekers binnen een mondkapje dragen.
 • Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald.
 • Er is geen entertainment (zoals live optredens en videoschermen) op of rondom het terras.
 • De basisregels blijven gelden, zoals 1.5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.

De terrassen buiten bij sportaccommodaties mogen niet open, zij zijn uitgesloten. Als het buurt- of dorpshuis ook een sportaccommodatie is, dan mag het terras niet open.

Kin­der­op­vang

Een aantal dorps- en buurthuizen met een multifunctionele functie biedt onderdak aan kinderopvang. De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) - inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn per 8 februari 2021 weer geopend. Vanaf maandag 19 april 2021 is ook de BSO weer volledig open.

Geldzaken/Sociaal Domein

De medewerkers van onze gebiedsteams maken op dit moment alleen telefonische afspraken. Alleen in dringende situaties komen zij wel aan huis. Staat er een afspraak ingepland? Dan neemt een medewerker van het gebiedsteam contact met je op. De medewerkers van RMC/Leerplicht doen hun werk zoveel mogelijk telefonisch.

Let op: de inloopspreekuren van de gebiedsteams gaan voorlopig niet door.

Het coronavirus heeft een enorme impact op je dagelijkse leven. We snappen ook dat je met vragen zit. Misschien vraag je je af of je je rekeningen nog wel kunt betalen nu je inkomsten door de coronacrisis minder zijn geworden? Of lig je wakker omdat je financiële zorgen hebt?

Wij kunnen je helpen, op de pagina Inkomensondersteuning vind je meer informatie.

De maatregelen die Corona met zich meebrengt hebben geen invloed op de uitbetaling van de uitkeringen. Wij garanderen dat de uitkeringen tijdig (zoals in het uitbetalingsrooster staat) worden uitbetaald.

Meer informatie of vragen?

Wil je meer weten over het Coronavirus?

 • Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over het virus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.
 • Voor vragen over je eigen gezondheid kun je contact opnemen met de huisarts of met GGD Fryslân op 088 22 99 333 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur).
 • Ouderen met een migratieachtergrond kunnen bellen met de speciale Corona-hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB: 030 34 00 600. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor 'gewoon' een praatje.

Many people think about the Coronavirus. Luckily, most people who get sick with corona get better. But it’s good to be careful. What can you do? Pharos.nl gives you more information.

Çoğu insan Koronavirüsünü düşünüyor. Çok şükür bu virüse yakalanan insanların çoğu iyileşiyor. Ama yine de dikkatli olmanız çok önemli. Neler yapabilirsiniz?

ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ይሓስቡ እዮም።
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ዳርጋ ኹሎም ጥዕንኦም ናብ ንቡር እዩ ዝምለስ።
እንተኾነ ግን ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።
እንታይ ክትገብር ይግባኣካ?

كثير من الناس يفكرون بفيروس كورونا
لحسن الحظ، الجميع من الناس المصابين يتحسن من هذا الفيروس تقريبا
ولكن قد يكون جيدا اذا كنت دائما حذرا

ماذا يمكنك أن تفعل؟