Contact

Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Hieronder vind je de informatie over de maatregelen en regelingen op een rijtje.

Is jouw bezoek aan het gemeentehuis niet noodzakelijk? Stel je bezoek uit!

Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Algemeen

Gemeenteloket

 • Het is verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen tijdens je bezoek aan het gemeentehuis.
 • Het gemeenteloket in Sneek is geopend, maar je kunt alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt. Ook voor het ophalen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
 • Het gemeenteloket in Bolsward is gesloten.

Aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

 • Alléén als je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nog maximaal 1 maand geldig is kun je een afspraak maken voor het vernieuwen van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Tijdelijke regeling voor rijbewijzen. Door deze regeling kun je binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met jouw verlopen rijbewijs.
De voorwaarden van deze tijdelijke regeling zijn:

 • Het rijbewijs is verlopen of verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020.
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 9 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 9 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 • De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst. Bijvoorbeeld door een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
 • De regeling geldt ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

Betalingen in het gemeentehuis

Wij nemen geen contante betalingen meer aan, je kunt alleen per pin betalen.

Trouwen

Trouwerijen gaan door, maar we houden ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. Let op:

 • Er mogen een aantal gasten aanwezig zijn bij een huwelijk of partnerschap. Hier lees je meer over op de pagina over huwelijk of partnerschap.
 • De kosteloze huwelijken op dinsdagmorgen in het Bestjoershûs te Sneek gaan ongewijzigd door met een maximum van 6 personen.
 • Bij de korte ceremonie in Workum op donderdagmiddag, waarbij normaal maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn, wordt het aantal teruggebracht naar maximaal 10 personen.

In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter gehanteerd worden.

Vragen over jouw huwelijk of partnerschap? Neem contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0515. Wij stellen alles in het werk om met aanstaande paren die hun reservering willen annuleren of uitstellen naar een oplossing te zoeken.

Vragen over vergunningen

Je kan niet langskomen voor vragen over vergunningen. Heb je hierover wel vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 14 0515.

Milieustraten

De milieustraten zijn open. Wij laten nog maximaal 5 voertuigen tegelijk op onze milieustraten toe. Dit is nodig om ons allemaal aan de afstand van 1,5 meter te kunnen houden. Houd rekening met langere wachttijden en volg de instructies van onze medewerkers op. Als gemeente hebben wij een wettelijke zorgplicht wat betreft de inname van grof huishoudelijk afval, we kunnen dus niet zomaar de milieustraten sluiten. Kan je bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat gewoon door. Zet de container op de juiste dag, op tijd en op de juiste plek klaar. Zo wordt onnodig contact voorkomen en zijn de risico's beperkt.

Update 15 januari 2021

Alle onderwijsinstellingen en kinderopvang zijn tot en met 7 februari a.s. gesloten. Er wordt voor het basisonderwijs  en de kinderopvang onderzocht of zij mogelijk eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. Er is noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Aanbieden noodopvang

Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang.

Aangezien de noodopvang door de kinderopvangorganisaties/de scholen wordt gedaan, heeft de gemeente geen regierol. De gemeente is wel coördinerend voor de opvang van kinderen in een kwetsbare positie.

Gastouderopvang

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als je geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kun je geen gebruik maken van de noodopvang. Je kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat je de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Meer informatie over gastouderopvang

Kwetsbare kinderen

Uitgangspunt is dat de noodopvang/opvang van kinderen in een kwetsbare positie plaatsvindt op de eigen locatie (school of kinderopvang). De noodopvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Voor kinderen in een kwetsbare positie geldt wel dat als zij hierdoor uitgesloten worden er een passende oplossing gezocht moet worden. Voor de opvang van kwetsbare kinderen volgen we dezelfde procedure als in het voorjaar. Dit betekent dat je contact op kan nemen met de school of met een gebiedsteammedewerker via het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Belangrijke wijziging ten opzichte van het voorjaar

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Ouders met een contract die in cruciale beroepen werken en meer uren opvang nodig hebben kunnen deze opvang om-niet krijgen. Uitgangspunt is dat deze uren niet worden gefactureerd maar binnen de beschikbare personeelsbezetting kunnen worden geleverd.

Meer informatie

Meer informatie over kinderopvang en gastouders lees je op de website van de Rijksoverheid:

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer 140515 of via het e-mailadres noodopvang@sudwestfryslan.nl

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Veel mensen kunnen in deze tijd wel wat hulp gebruiken, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Het is mooi te zien dat er in Súdwest-Fryslân al mooie buurt initiatieven zijn, want veel mensen willen iets voor een ander doen.

Hulp nodig

Heb jij hulp nodig bij de boodschappen, de hond uitlaten of wil je gewoon even met iemand bellen? Op de website van Sociaal Collectief www.stichtingsociaalcollectief.nl (onder het kopje corona) kun je zien bij welke initiatieven bij jou in de buurt je terecht kunt.

Ben jij gestart met een initiatief om inwoners in deze tijd te ondersteunen? Laat het aan Stichting Sociaal Collectief weten door een mailtje te sturen naar m.krop@sociaalcollectiefswf.nl. Op de website houden zij een overzicht bij van deze initiatieven, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. Dit overzicht wordt de komende weken aangevuld.

Vanaf 1 december 2020 is het in sommige situaties mogelijk een coronaontheffing aan te vragen. Een coronaontheffing biedt je in uitzonderlijke situaties een verruiming van de coronamaatregelen. Kijk voor meer informatie en aanvragen op www.sudwestfryslan.nl/coronaontheffing.

Met ingang van 1 december zijn de noodverordeningen met de coronamaatregelen vervangen door de coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19).

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Je moet altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van anderen. En vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.  Hoe werkt de handhaving van deze maatregelen? Zie hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wanneer mag de politie of een gemeentelijk handhaver een boete geven?

Groepen van drie of meer personen die zich in de publieke ruimte bevinden en minder dan 1,5 meter afstand houden, zijn strafbaar. Dit geldt ook voor personen die met drie of meer personen in een auto of een ander voertuig zitten. De politie en de handhavers van de gemeente gaan hierop handhaven.

Krijg je meteen een boete?

Je krijgt niet meteen een boete. Je wordt eerst gewaarschuwd. Maar als je daarna nog steeds te weinig afstand houdt, krijg je een boete.

Hoe hoog is de boete?

Voor 12 tot en met 17-jarigen is de boete €95 euro of een Halt-traject. Voor  iedereen vanaf 18 jaar is de boete €390 euro.

Mogen kinderen onder de 12 jaar nog buiten spelen?

Kinderen onder de 12 jaar mogen nog met elkaar buiten spelen, maar wel onder toezicht van een volwassene. Als er meerdere volwassenen aanwezig zijn, moeten die tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Voor wie geldt de onderlinge afstand niet?

De onderlinge afstand geldt niet voor leden van één huishouden. Als je samen in één huis woont, mag je dus samen wandelen of in een auto zitten met meer dan twee personen.

Mag je thuis nog wel een feestje geven?

Ook samenkomsten buiten de publieke ruimte vallen onder de noodverordening. Zo kan worden opgetreden tegen bijvoorbeeld coronafeestjes in keten, garages, loodsen en dergelijke.

Wat gebeurt er met horecagelegenheden, kapperszaken enzovoort die toch open zijn of als er bijeenkomsten zijn?

Gelukkig houden de meeste mensen zich keurig aan de gemaakte afspraken. Zijn er toch bijeenkomsten of is er nog horeca open, dan volgt er een gesprek met de overtreders. Luisteren ze niet, dan kunnen ze rekenen op een hele forse boete.

Wat kun je doen als je iets ziet wat niet mag volgens de richtlijnen van het RIVM?

Zie je een groep van drie of meer mensen bij elkaar staan op een afstand van minder dan 1,5 meter? Spreek die groep er dan eerst op een respectvolle manier op aan. Kom je er samen niet uit? Dan kun je een melding doen via ons online formulier. Selecteer in het formulier de optie ''corona-overlast'' en geef duidelijk aan om welke locatie het gaat.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplicht gesteld. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Het volledige bericht lees je elders op onze website.

Burgemeester Jannewietske de Vries heeft besloten dat vanaf 11 december alle jeugdketen in de gemeente Súdwest-Fryslân dicht moeten blijven. De reden hiervoor is dat in onze gemeente het aantal coronabesmettingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar toeneemt. Keten kunnen hierbij een brandhaard vormen.

Waarom moeten keten tijdelijk sluiten?

Keten vallen eigenlijk onder eet-en drinkgelegenheid en moesten dus officieel al dicht zijn. Maar keten zijn ook een uitlaatklep voor de jeugd en kunnen de sociale binding versterken. Daarom mochten ze in onze gemeente nog open zijn. Nu onder de jeugd de coronabesmettingen toenemen, is het nodig de keten voorlopig te sluiten. Op die manier hopen we de besmettingen terug te kunnen dringen.

Wanneer mogen de keten weer open?

De keten mogen weer open als:

 1. Andere eet- en drinkgelegenheden ook weer open mogen (Op basis van een wijziging van de Tijdelijke Wet Covid);
 2. Er een duidelijk coronaplan is, waarin staat hoe de coronamatregelen toegepast en gehandhaafd worden. Dit plan moet de gemeente goedkeuren.

Heb je vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met het coronateam van de gemeente Súdwest-Fryslân, via algemeen telefoonnummer 14 0515 of via e-mail ontheffingencorona@sudwestfryslan.nl.

Heb je geen klachten?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken. Bijvoorbeeld voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan geldt de volgende extra maatregel:

 • Blijf thuis en vermijd sociaal contact
 • Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden of zijn.

Vergeet niet!

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen!

Cultuur, toerisme en recreatie

Ga je naar een hotel, restaurant of café?

Het coronavirus trekt weer aan. Daarom moet je je van tevoren registreren als je naar een hotel, restaurant of café gaat. Verder moet je afstand houden en op je plek blijven zitten. Misschien minder gezellig, maar wel een stuk veiliger!

Hotel, restaurant of café? Dit zijn de to-do’s!

Als je naar een hotel, restaurant of café gaat, moet je je plek reserveren. Het liefst vooraf en anders aan de deur. Je krijgt vragen over je gezondheid. Ben je gezond, dan krijg je een vaste zitplaats. Het maakt daarbij niet uit hoeveel bezoekers er zijn.

Ben je 18 jaar of ouder? Hou dan 1,5 meter afstand met andere volwassenen én met jongeren van 13-17 jaar. Je kunt een boete krijgen als je met meer dan drie personen te dicht bij elkaar zit.

Als je één gezin vormt, hoef je geen afstand te houden. Ook als je een hulpbehoevende helpt, hoeft dit niet.

Wat als ik alleen even een terrasje pak?

Ook als je alleen een drankje doet op een terras moet je reserveren, gezondheidsvragen beantwoorden en afstand houden, en zit je op een vaste plek. De horeca mag onder voorwaarden ‘kuchschermen’ neerzetten, als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Wat willen de horeca verder van me weten?

Naast de verplichte gezondheidscheck vragen de horecaondernemers je om je naam en contactgegevens.

Waarvoor worden mijn naam en contactgegevens gebruikt?

Je gegevens worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Stel dat jij of een andere gast besmet bent geraakt met het coronavirus, dan kan de GGD jou of de andere gasten waarschuwen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Je gegevens worden 14 dagen worden bewaard. Dat is omdat het maximaal 14 dagen kan duren voordat je merkt dat je het coronavirus hebt opgelopen.

Is registreren verplicht?

Nee. Als je geen contactgegevens wilt achterlaten, mag een horecaondernemer je niet weigeren. Maar, de GGD kan je dan niet waarschuwen dat je misschien in contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Kan ik alweer naar een discotheek?

Nee. Discotheken, nachtclubs en andere dansgelegenheden zijn nog gesloten.

Update 14 december

De nieuwe landelijke maatregelen hebben gevolgen voor culturele instellingen.

De volgende maatregelen gelden:
De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft. Daarom zijn theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties, tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek.

Wat kan wel in publiek toegankelijke gebouwen

Gebouwen die voor publiek gesloten zijn, zoals theaters, musea en muziekscholen, mogen open blijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten. Repeteren en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden. Voor bijvoorbeeld digitale voorstellingen en live-streams. Ook is het toegestaan deze locaties te gebruiken voor onderwijsgerelateerde bijeenkomsten die niet online of in de onderwijsinstelling plaats kunnen vinden, zoals toetsen en tentamens.

Bibliotheken

Bibliotheken mogen open blijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.

Mondkapje voor personeel

Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen op openbare plekken. Ook op werkplekken in de openbare ruimte is het verplicht om een mondkapje te dragen. Sommige mensen hoeven geen mondkapje op tijdens het werk. Tijdens bijvoorbeeld acteren, dansen of muziek maken is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk.

Regels voor de horeca binnen culturele organisaties

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Hier gelden geen uitzonderingen op. Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.

Vrijwilligers

Heeft u vrijwilligers die een kwetsbare gezondheid hebben (onder de risicogroep vallen)? Zij krijgen het advies extra voorzichtig te zijn om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Professionele gezelschappen en acteurs mogen optreden, repeteren en opnames maken

Optreden, repeteren en opnames maken is toegestaan voor professionele gezelschappen en acteurs. Voor bijvoorbeeld online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek). In bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

*Amateurkunstbeoefenaars mogen hier niet repeteren, lessen volgen of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren.

Regels voor producenten in de audiovisuele sector

Producenten in de audiovisuele sector mogen opnames maken. Voor bijvoorbeeld voorstellingen, films, series, reclames en documentaires. Publiek is hierbij niet toegestaan. Dit mag in zowel studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Bruggen, sluizen en pontjes

Op locaties zoals recreatieparken, campings en jachtverhuur geldt dat eigenaren maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Volg de richtlijnen van het RIVM. Meer informatie over de bedieningstijden vind je op de pagina Bruggen en sluizen.

Hieronder de maatregelen:

 • De wandel- en fietspontjes gaan vanaf 20 mei weer in de vaart volgens de normale dienstregeling, houd rekening met langere wachttijden en met de nodige maatregelen:
  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Maximaal 4 passagiers per overzet;
  • Betaal contant of contactloos via de QR-code/pin.
 • Voor voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals water en elektriciteit, is vanaf 20 mei het zomerregime van kracht.
 • Aansluitend op deze maatregel hebben alle Friese burgemeesters gezamenlijk besloten om de start van het watersportseizoen uit te stellen tot in ieder geval na 20 mei.

Campings, recreatieparken en havens

Gemeenschappelijke was-, toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden, stranden zijn weer open. Dit geldt ook voor de voorzieningen in de gemeentelijke havens. Er zijn enkele aanpassingen gedaan, zodat de gebouwen op veilige wijze zijn te gebruiken zijn. Maak je gebruik van de voorzieningen? Houd je dan aan de maatregelen en volg de aanwijzingen van de havenmeesters of beheerders op.

Zowel de beheerders van de toiletten als de gebruikers hebben de verantwoordelijkheid om zich altijd aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te blijven houden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en blijf thuis als je klachten hebt.

Het openen van toiletten is een mogelijkheid; er is geen verplichting voor de eigenaar tot opening noch een recht op opening. Het is altijd afhankelijk van een verantwoorde situatie ter plaatse. De opening zal in de praktijk gefaseerd plaatsvinden omdat het met het oog op de coronacrisis veilig moet gebeuren.

Mogen hotelrestaurants of eetzalen in hotels open?

Hotels mogen open blijven voor overnachtingen van gasten. Het restaurantgedeelte van het hotel mag (met aangescherpte voorzorgsmaatregelen) gebruikt worden door hotelgasten. Alleen hotelgasten, geen gasten die niet overnachten. Hotels zijn hiervoor expliciet uitgezonderd in de noodverordening.

Mogen eetzalen in bed & breakfasts gebruikt worden?

In bed & breakfasts mag er geen eten en drinken worden verkocht en genuttigd, ook geen ontbijt in gezamenlijke zalen. De uitzondering die de noodverordening maakt voor hotels geldt niet voor bed & breakfasts.

Het ontbijt mag wel op de kamers worden geserveerd (dit is vergelijkbaar met thuisbezorgen). Lever het ontbijt ‘contactloos’ af bij de gastenkamer. Dus: ontbijt neerzetten, aankloppen, 1,5 meter afstand nemen en wachten tot de gast het ontbijt pakt.

Evenementen

Maatregelen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Vragen over evenementen

Evenementen in onze gemeente kunnen niet doorgaan vanwege de nieuwe maatregelen van het kabinet. Zo vieren we dit jaar geen Koningsdag en geen Bevrijdingsdag. Ook meedoen aan de Avondvierdaagse of Fietselfstedentocht kan niet meer. Dit is erg spijtig, niet alleen voor bezoekers en deelnemers, maar ook voor organisatoren. Op dit moment krijgen we veel vragen van organisatoren van evenementen, zoals:

 • Moet ik mijn evenement nog bij de gemeente afmelden?
 • Kan ik mijn evenement verplaatsen naar een andere datum?
 • Is het verstandig om nu een evenementenvergunning aan te vragen?
 • Kan ik de betaalde leges voor een evenementenvergunning terugkrijgen?
 • Krijgt mijn evenement volgend jaar voorrang nu het dit jaar niet kan doorgaan?

Team Vergunningen neemt contact op met alle evenementenorganisaties voor het beantwoorden van alle vragen.

Heb je een subsidie aangevraagd voor het organiseren van een evenement dat (misschien) niet doorgaat? Ook daar treffen wij een aantal maatregelen voor.

Sport

Update 14 december

Met ingang van dinsdag 15 december tot en met 19 januari gelden er nieuwe maatregelen. De nieuwe landelijke maatregelen hebben gevolgen voor sportverenigingen en sportaanbieders.

De volgende maatregelen gelden:

 • Voor kinderen tot 18 jaar is alleen buiten sporten mogelijk ook in teamverband en zijn onderlinge wedstrijden binnen de eigen club met kinderen tot 18 jaar toegestaan;
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar is alleen buiten sporten mogelijk individueel of in groepjes van maximaal 2 personen, met inachtneming van een onderlinge afstand van 1,5 meter;
 • Het wedstrijdverbod geldt niet voor topsporters en voetballers van de Eredivisie en Eerste divisie, op aangewezen locaties voor topsport. Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december komt nog meer informatie over het eventueel starten van topsportcompetities vanaf 17 december.
 • Binnensportlocaties zoals sporthallen, gymzalen sportscholen en zwembaden zijn gesloten;
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een toilet, maar voorkom drukte.
 • Er mag geen publiek bij het sporten aanwezig zijn, dit geldt voor alle activiteiten en alle sportaccommodaties en sportinrichtingen
 • Evenementen zijn niet toegestaan.

Informatie

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen lees je op de website van NOCNSF en op de website van de Rijksoverheid

Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is opgesteld door het NOC*NSF (sportbonden), Vereniging Sport en Gemeenten en afgestemd met het RIVM en ministerie van VWS. Het protocol bestaat uit veiligheid- en hygiëneregels en maatregelen. Daarnaast geldt de gemeentelijke noodverordening.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw eigen sportbond, verenigingsondersteuner of stuur een mail naar sportreservering@sudwestfryslan.nl.

Update 11 september 2020

Het kabinet heeft de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19) vastgesteld. Verhuurders die een sportaccommodatie hebben en in de periode tussen 1 maart en 1 juni 2020 geen huur (of een gedeelte van de huur)  in rekening hebben gebracht bij hun huurders, kunnen aanspraak maken op deze regeling. In deze regeling zit bijna €90 miljoen euro. Een aanvraag kan ingediend worden tussen 15 september en 15 oktober 2020 via www.dus-i.nl. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van Dus-I.

Ondernemers

Wij begrijpen dat er in deze tijd veel op je afkomt en dat alle regelingen vragen oproept.

Op de pagina Werk en Ondernemen vind je meer informatie over de maatregelen voor ondernemers en wat je als ondernemer kan doen.

Maatschappelijke instellingen

Als maatschappelijke instellingen (zonder winstoogmerk) nadeel hebben als gevolg van de Coronamaatregelen die de overheid heeft genomen, dan kun je hier in bepaalde gevallen compensatie voor krijgen via de Subsidieregeling Coronafonds. Er zijn verschillende criteria:

 • Het nadeel moet aantoonbaar zijn ontstaan in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020 .
 • Het nadeel moet niet op te vangen zijn vanuit de eigen reserves
 • Het voortbestaan van de aanvrager is aantoonbaar in gevaar.

Aanvragen

Aanvragen kan tot uiterlijk 1 juli 2021. Je kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraagformulier Coronafonds. Zorg wel dat je er bij bent, want aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst en op-is-op.

Meer weten?

Meer weten? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 515 of stuur een e-mail naar coronafonds@sudwestfryslan.nl.

Update: maatregelen vanaf 15 december

Dorps- en buurthuizen mogen open blijven voor kwetsbare groepen. Voor dorps- en buurthuizen blijft een uitzondering bestaan. Zij mogen open blijven voor het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen, inclusief georganiseerde dagbesteding. Onder kwetsbare groepen worden verstaan: kwetsbare jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen en mensen die eenzaam zijn, maar ook ouderen. Meer informatie is te vinden op Sociaal Werk . Het blijft van belang op de protocollen en basisregels goed na te leven. Bij slecht naleven hiervan of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden..

Voor kwetsbare groepen gelden de volgende regels:

Komen kwetsbare bezoekers naar het dorps- of buurthuis dan mogen zij maximaal met 2 personen tegelijk naar het dorps- of buurthuis komen, tenzij zij komen uit één huishouden.

 • In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn (zoals een dorps- of buurthuis) heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeerstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand;
 • Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, zolang er voldoende afstand kan worden gehouden. Het aantal van 30 is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats;
 • Reserveren is verplicht. Er mag voor 2 personen tegelijk worden gereserveerd.

Horeca gedeelte is gesloten

Eet- en drinkgelegenheden mogen uitsluitend geopend zijn voor afhalen en bezorgen. Er mag dus alleen afgehaald worden. Consumpties moeten worden meegenomen en mogen niet bij de afhaallocatie zelf worden genuttigd. Het afhaalpunt mag open zijn tot 01:00 uur ’s nachts. Na 20:00 uur mag er geen alcohol meer verkocht worden.

Kinderopvang

Een aantal dorps- en buurthuizen met een multifunctionele functie bieden onderdak aan kinderopvang. De kinderopvang is alleen geopend voor kinderen met ouders die een cruciaal beroep uitvoeren en kwetsbare kinderen.

Sporten

Alle binnensporten zijn verboden. Er mag buiten beperkt gesport worden op 1,5 meter afstand.

 • Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen, zijn toegestaan;
 • Groepjes van maximaal 2 personen mogen samen sporten;
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld;
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan;
 • Douches en kleedkamers zijn gesloten;
 • Reserveren en gezondheidscheck is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar;
 • Reserveren kan voor maximaal 2 personen.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is er een uitzondering. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Er wordt geen competitie gespeeld en kinderen met klachten blijven thuis.
Voor meer informatie over sport kijk ook op de site van NOC*NSF.

Maatregelen vanaf 18 november

 • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximum aantal van 30 personen (geldt per zaal en is exclusief personeel). Er zijn uitzonderingen; in bepaalde situaties mogen er méér dan 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Zie het kopje ‘Uitzonderingen’.
 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens (als ze aan een tafeltje zitten).
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
 • Werk op basis van reservering en een ‘checkgesprek’. Noteer bij binnenkomst naam en telefoonnummer van bezoekers, zodat je – mocht er een besmetting zijn – mensen kunt informeren.
 • Werk met vaste zitplaatsen (geen roulatie) en breng duidelijke looproutes aan.
 • Vanaf 1 december is het voor personen ouder dan 13 jaar is het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimtes verplicht (ook in dorps- en buurthuizen). Ga hierbij uit van de regel zittend aan tafel mag het mondkapje af en bij bewegen op. De organisator van de betreffende activiteit dient op het dragen van de mondkapjes toe te zien.
 • Dorps- en buurthuizen met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. Afhalen bij een loket blijft wel mogelijk. Evenementen zijn verboden.

Moet het dorps- of buurthuis dicht?

Nee, het dorps- of buurthuis hoeft niet dicht. Er gelden wel een aantal regels:

 • Horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten. Dit betekent dat de bar dicht is.
 • Er mag geen koffie, thee, (alcoholische) drank of eten verkocht of genuttigd worden in het dorps- of buurthuis.
 • Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen naar het dorps- of buurthuis.
 • Andere activiteiten zoals vergaderingen van verenigingen of clubs mogen doorgaan.
 • Een afhaalpunt in een dorps- of buurthuis is wel toegestaan, maar na 20:00 uur mag er bij het afhalen geen alcohol meer worden verkocht.
 • Het dorps- of buurthuis moet vanaf 01:00 tot 06:00 gesloten zijn, of als er in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) andere tijdstippen gelden voor openings- of sluitingstijd.

Hoeveel bezoekers mag ik ontvangen in het dorps- of buurthuis 4 of 30?

 • Per zaal of ruimte mag het dorps- of buurthuis maximaal 30 personen binnen ontvangen.
 • De groepsgrootte van 4 personen heeft betrekking op het aantal personen uit verschillende huishoudens dat aan één tafel mag zitten. Er mogen dus 7 tafels met 4 personen in een ruimte zitten dat maakt 28 en valt binnen het maximum van 30 personen.
Uitzonderingen maximale grootte
 • Belijden van een godsdienst of levensovertuiging.
 • Uitvaartplechtigheden (per 19 november maximaal 100 personen).
 • Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen of kinderopvang.
 • Zorginstellingen.
 • Het gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst- en georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen en jongeren tot 17 jaar.

Uitvaart- of crematiedienst in het dorps- of buurthuis

 • Een uitvaart of crematie mag doorgaan in een dorps- of buurthuis.
 • Het verbod van maximaal 30 personen per ruimte geldt niet voor een uitvaart of crematie. 
 • De 1,5 meter moet altijd gehandhaafd worden.
 • De groepsgrootte van 4 personen geldt ook niet voor een uitvaart.
 • Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als voor de uitvaart- of crematieplechtigheid.
 • Is de condoleance op een andere locatie, dan gelden de regels voor de maximale groepsgrootte van 30. Horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten.

Voor meer informatie over begrafenissen kijk bij de veelgestelde vragen van de RVO of de website van Uitvaartinformatie.nl.

Mag er gesport worden in het dorps- of buurthuis?

 • De sportkantine is gesloten
 • De kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Mondkapjes hoef je tijdens het sporten niet te dragen maar wel tijdens het bewegen van en naar de sportruimtes.
Volwassenen vanaf 18 jaar
 • Voor volwassen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Het sporten mag alleen, zowel individueel als in teamverband, met niet meer dan 4 personen.
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).
 • In een ruimte mogen maximaal 30 personen sporten in groepjes van maximaal 4 personen. De groepjes van 4 personen moeten onderling en tussen de groepjes 1,5 meter afstand houden. Tussen de groepjes moet een duidelijke afbakening zijn en de groepjes mogen niet met elkaar mengen. Gymnastiek of yoga kan dus gewoon doorgaan in het dorps- of buurthuis.
Kinderen tot 18 jaar
 • Zij mogen individueel en in teamverband sporten.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan mits dit met onderlinge teams van de eigen club is. Deze regel is ingevoerd om het aantal reisbewegingen te beperken.
 • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).
 • Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten, zolang de groepjes minimaal 1,5 afstand tot elkaar houden, duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en de groepjes mogen niet mengen.

Mag het korps of het zangkoor nog oefenen in het dorps- of buurthuis?

 • Zingen in groepsverband (zoals koren) is niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 12 jaar en zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging is wel toegestaan.
 • Het is verboden om in de publieke ruimte in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 • Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van een kerkdienst, zolang de richtlijnen van het RIVM worden gehandhaafd.
 • Kinderen tot 18 jaar mogen sowieso zingen. Lees de actuele informatie over de richtlijnen voor koren bij Korennetwerk.
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

Kan er nog gebiljart, gedamd of gedanst worden in het dorps- of buurthuis?

 • Het biljarten en dammen kan gewoon doorgaan.
 • Het horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten.
 • Het biljarten en dammen moet op 1,5 meter afstand van elkaar en er mogen niet meer dan 4 personen per groepje biljarten.
 • Het maximaal aantal personen in een ruimte blijft 30.
 • Bij bepaalde activiteiten zoals dansen en acteren moet de 1.5 meter zoveel mogelijk gewaarborgd worden. Als contact noodzakelijk is dan geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is.

Meer informatie

De meest actuele richtlijnen over sporten kun je ook vinden op de website van NOC*NSF.

De aangescherpte maatregelen vanaf 19 november zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Veiligheidsregio Fryslân. Informatie over het ventileren van gebouwen lees je op de website van de Rijksoverheid.

Verder blijft het nodig om hygiënemaatregelen te nemen en een protocol te maken. Doarpswurk heeft hiervoor het Protocol Dorps- en Buurthuizen 19-10-2020 opgesteld.

Geldzaken/Sociaal Domein

De medewerkers van onze gebiedsteams maken op dit moment alleen telefonische afspraken. Alleen in dringende situaties komen zij wel aan huis. Staat er een afspraak ingepland? Dan neemt een medewerker van het gebiedsteam contact met je op. De medewerkers van RMC/Leerplicht doen hun werk zoveel mogelijk telefonisch.

Let op: de inloopspreekuren van de gebiedsteams gaan voorlopig niet door.

Het coronavirus heeft een enorme impact op je dagelijkse leven. We snappen ook dat je met vragen zit. Misschien vraag je je af of je je rekeningen nog wel kunt betalen nu je inkomsten door de coronacrisis minder zijn geworden? Of lig je wakker omdat je financiële zorgen hebt?

Wij kunnen je helpen, op de pagina Inkomensondersteuning vind je meer informatie.

De maatregelen die Corona met zich meebrengt hebben geen invloed op de uitbetaling van de uitkeringen. Wij garanderen dat de uitkeringen tijdig (zoals in het uitbetalingsrooster staat) worden uitbetaald.

De vervaldatum voor de aanslag voor gemeentelijke heffingen voor alle inwoners is verplaatst naar 31 augustus 2020. Daardoor heb je 3 maanden extra de tijd om te betalen. Betaal je in 8 maandelijkse termijnen via automatische incasso? Je kunt om uitstel van de automatische incasso vragen mocht je betalingsproblemen hebben vanwege de Coronacrisis. Stuur dan een e-mail naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.

Meer informatie of vragen?

Wil je meer weten over het Coronavirus?

 • Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over het virus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.
 • Voor vragen over je eigen gezondheid kun je contact opnemen met de huisarts of met GGD Fryslân op 088 22 99 333 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur).
 • Ouderen met een migratieachtergrond kunnen bellen met de speciale Corona-hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB: 030 34 00 600. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor 'gewoon' een praatje.

Many people think about the Coronavirus. Luckily, most people who get sick with corona get better. But it’s good to be careful. What can you do? Pharos.nl gives you more information.

Çoğu insan Koronavirüsünü düşünüyor. Çok şükür bu virüse yakalanan insanların çoğu iyileşiyor. Ama yine de dikkatli olmanız çok önemli. Neler yapabilirsiniz?

ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ይሓስቡ እዮም።
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ዳርጋ ኹሎም ጥዕንኦም ናብ ንቡር እዩ ዝምለስ።
እንተኾነ ግን ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።
እንታይ ክትገብር ይግባኣካ?

كثير من الناس يفكرون بفيروس كورونا
لحسن الحظ، الجميع من الناس المصابين يتحسن من هذا الفيروس تقريبا
ولكن قد يكون جيدا اذا كنت دائما حذرا

ماذا يمكنك أن تفعل؟