Contact

Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Hieronder vind je de informatie over de maatregelen en regelingen op een rijtje.

Is jouw bezoek aan het gemeentehuis niet noodzakelijk? Stel je bezoek uit!

Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Algemeen

Gemeenteloket

 • Het is verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen tijdens je bezoek aan het gemeentehuis.
 • Het gemeenteloket in Sneek is geopend, maar je kunt alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt. Ook voor het ophalen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
 • Het gemeenteloket in Bolsward is geopend, maar je kunt alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt. Ook voor het ophalen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

Aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

 • Alléén als je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nog maximaal 1 maand geldig is kun je een afspraak maken voor het vernieuwen van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Tijdelijke regeling voor rijbewijzen

Door deze regeling kun je binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met jouw verlopen rijbewijs. De voorwaarden van deze tijdelijke regeling zijn:

 • Het rijbewijs die tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 verloopt, blijft 10 maanden langer geldig vanaf de einddatum van het rijbewijs.
 • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode mogen doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
 • De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst. Bijvoorbeeld door een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
 • De regeling geldt ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden. Op de website van de RDW vind je meer informatie.

Betalingen in het gemeentehuis

Wij nemen geen contante betalingen meer aan, je kunt alleen per pin betalen.

Trouwen

Trouwerijen gaan door, maar we houden ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. Let op:

 • Er mogen een aantal gasten aanwezig zijn bij een huwelijk of partnerschap. Hier lees je meer over op de pagina over huwelijk of partnerschap.
 • De kosteloze huwelijken op dinsdagmorgen in het Bestjoershûs te Sneek gaan ongewijzigd door met een maximum van 6 personen.
 • Bij de korte ceremonie in Workum op donderdagmiddag, waarbij normaal maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn, wordt het aantal teruggebracht naar maximaal 10 personen.

In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter gehanteerd worden.

Vragen over jouw huwelijk of partnerschap? Neem contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0515. Wij stellen alles in het werk om met aanstaande paren die hun reservering willen annuleren of uitstellen naar een oplossing te zoeken.

Vragen over vergunningen

Je kan niet langskomen voor vragen over vergunningen. Heb je hierover wel vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 14 0515.

Milieustraten

De milieustraten zijn open. Wij laten nog maximaal 5 voertuigen tegelijk op onze milieustraten toe. Dit is nodig om ons allemaal aan de afstand van 1,5 meter te kunnen houden. Houd rekening met langere wachttijden en volg de instructies van onze medewerkers op. Als gemeente hebben wij een wettelijke zorgplicht wat betreft de inname van grof huishoudelijk afval, we kunnen dus niet zomaar de milieustraten sluiten. Kan je bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat gewoon door. Zet de container op de juiste dag, op tijd en op de juiste plek klaar. Zo wordt onnodig contact voorkomen en zijn de risico's beperkt.

Update 10 februari

De kinderopvang (0 tot 4 jaar), gastouderopvang (0 tot 12 jaar) en het basisonderwijs zijn vanaf 8 februari weer open. Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of dagopvang. De BSO blijft voorlopig gesloten. Groepen kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen. Daarnaast heeft het een secundair effect op de druk op het werk. De noodopvang op BSO-locaties blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is.

Beschikbaarheid noodopvang

Vanaf 8 februari zijn de kinderopvang en scholen weer open en kunnen kinderen terecht bij gastouders. Alleen de BSO blijft dicht. De BSO is wel open voor noodopvang. Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een BSO wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de BSO.

Aanbod noodopvang

Noodopvang wordt altijd geboden door een BSO wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Noodopvang BSO tijdens voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie 2021 zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten tijdens hun gebruikelijke openingstijden voor deze vakantieperiode.

Cruciaal beroep en extra uren noodopvang

Werkt u in een cruciaal beroep en wil je tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra BSO? Neem in dit geval contact op met jouw BSO om te kijken wat hiervoor nodig is.

Financiering noodopvang

 • De noodopvang wordt binnen de reguliere contracturen met de kinderopvang/BSO aangeboden. Dit gaat voor zowel de scholen als voor de kinderopvang in principe met gesloten beurzen.
 • Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen voor de kinderopvang/BSO doorbetalen.

Meer informatie

Meer informatie over kinderopvang en gastouders lees je op de website van de Rijksoverheid:

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer 140515 of via het e-mailadres noodopvang@sudwestfryslan.nl

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Veel mensen kunnen in deze tijd wel wat hulp gebruiken, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Het is mooi te zien dat er in Súdwest-Fryslân al mooie buurt initiatieven zijn, want veel mensen willen iets voor een ander doen.

Hulp nodig

Heb jij hulp nodig bij de boodschappen, de hond uitlaten of wil je gewoon even met iemand bellen? Op de website van Sociaal Collectief www.stichtingsociaalcollectief.nl (onder het kopje corona) kun je zien bij welke initiatieven bij jou in de buurt je terecht kunt.

Ben jij gestart met een initiatief om inwoners in deze tijd te ondersteunen? Laat het aan Stichting Sociaal Collectief weten door een mailtje te sturen naar m.krop@sociaalcollectiefswf.nl. Op de website houden zij een overzicht bij van deze initiatieven, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. Dit overzicht wordt de komende weken aangevuld.

Vanaf 1 december 2020 is het in sommige situaties mogelijk een coronaontheffing aan te vragen. Een coronaontheffing biedt je in uitzonderlijke situaties een verruiming van de coronamaatregelen. Kijk voor meer informatie en aanvragen op www.sudwestfryslan.nl/coronaontheffing.

Met ingang van 1 december zijn de coronamaatregelen vastgelegd in de coronawet (Wet publieke gezondheid en Tijdelijke regeling maatregelen covid-19).

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Je moet altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van anderen. En vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.  Hoe werkt de handhaving van deze maatregelen? Zie hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wanneer mag de politie of een gemeentelijk handhaver een boete geven?

Groepen van drie of meer personen die zich in de publieke ruimte bevinden en minder dan 1,5 meter afstand houden, zijn strafbaar. Dit geldt ook voor personen die met drie of meer personen in een auto of een ander voertuig zitten. De politie en de handhavers van de gemeente gaan hierop handhaven.

Krijg je meteen een boete?

Je krijgt niet meteen een boete. Je wordt eerst gewaarschuwd. Maar als je daarna nog steeds te weinig afstand houdt, krijg je een boete.

Hoe hoog is de boete?

Voor 12 tot en met 17-jarigen is de boete €95 euro of een Halt-traject. Voor  iedereen vanaf 18 jaar is de boete €390 euro.

Mogen kinderen onder de 12 jaar nog buiten spelen?

Kinderen onder de 12 jaar mogen nog met elkaar buiten spelen, maar wel onder toezicht van een volwassene. Als er meerdere volwassenen aanwezig zijn, moeten die tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Voor wie geldt de onderlinge afstand niet?

De onderlinge afstand geldt niet voor leden van één huishouden. Als je samen in één huis woont, mag je dus samen wandelen of in een auto zitten met meer dan twee personen.

Mag je thuis nog wel een feestje geven?

Ook samenkomsten buiten de publieke ruimte vallen onder de noodverordening. Zo kan worden opgetreden tegen bijvoorbeeld coronafeestjes in keten, garages, loodsen en dergelijke.

Wat gebeurt er met horecagelegenheden, kapperszaken enzovoort die toch open zijn of als er bijeenkomsten zijn?

Gelukkig houden de meeste mensen zich keurig aan de gemaakte afspraken. Zijn er toch bijeenkomsten of is er nog horeca open, dan volgt er een gesprek met de overtreders. Luisteren ze niet, dan kunnen ze rekenen op een hele forse boete.

Wat kun je doen als je iets ziet wat niet mag volgens de richtlijnen van het RIVM?

Zie je een groep van drie of meer mensen bij elkaar staan op een afstand van minder dan 1,5 meter? Spreek die groep er dan eerst op een respectvolle manier op aan. Kom je er samen niet uit? Dan kun je een melding doen via ons online formulier. Selecteer in het formulier de optie ''corona-overlast'' en geef duidelijk aan om welke locatie het gaat.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplicht gesteld. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Het volledige bericht lees je elders op onze website.

Burgemeester Jannewietske de Vries heeft besloten dat vanaf 11 december alle jeugdketen in de gemeente Súdwest-Fryslân dicht moeten blijven. De reden hiervoor is dat in onze gemeente het aantal coronabesmettingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar toeneemt. Keten kunnen hierbij een brandhaard vormen.

Waarom moeten keten tijdelijk sluiten?

Keten vallen eigenlijk onder eet-en drinkgelegenheid en moesten dus officieel al dicht zijn. Maar keten zijn ook een uitlaatklep voor de jeugd en kunnen de sociale binding versterken. Daarom mochten ze in onze gemeente nog open zijn. Nu onder de jeugd de coronabesmettingen toenemen, is het nodig de keten voorlopig te sluiten. Op die manier hopen we de besmettingen terug te kunnen dringen.

Wanneer mogen de keten weer open?

De keten mogen weer open als:

 1. Andere eet- en drinkgelegenheden ook weer open mogen (Op basis van een wijziging van de Tijdelijke Wet Covid);
 2. Er een duidelijk coronaplan is, waarin staat hoe de coronamatregelen toegepast en gehandhaafd worden. Dit plan moet de gemeente goedkeuren.

Heb je vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met het coronateam van de gemeente Súdwest-Fryslân, via algemeen telefoonnummer 14 0515 of via e-mail ontheffingencorona@sudwestfryslan.nl.

Heb je geen klachten?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken. Bijvoorbeeld voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan geldt de volgende extra maatregel:

 • Blijf thuis en vermijd sociaal contact
 • Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden of zijn.

Vergeet niet!

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen!

Cultuur, toerisme en recreatie

Op dit moment geldt dat hotels, restaurants en cafés enkel gasten op het terras mogen ontvangen. Op de website van de Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over een veilig bezoek aan het terras.

Ga je naar een hotel, restaurant of café?

Het coronavirus trekt weer aan. Daarom moet je je van tevoren registreren als je naar een hotel, restaurant of café gaat. Verder moet je afstand houden en op je plek blijven zitten. Misschien minder gezellig, maar wel een stuk veiliger!

Hotel, restaurant of café? Dit zijn de to-do’s!

Als je naar een hotel, restaurant of café gaat, moet je je plek reserveren. Het liefst vooraf en anders aan de deur. Je krijgt vragen over je gezondheid. Ben je gezond, dan krijg je een vaste zitplaats. Het maakt daarbij niet uit hoeveel bezoekers er zijn.

Ben je 18 jaar of ouder? Hou dan 1,5 meter afstand met andere volwassenen én met jongeren van 13-17 jaar. Je kunt een boete krijgen als je met meer dan drie personen te dicht bij elkaar zit.

Als je één gezin vormt, hoef je geen afstand te houden. Ook als je een hulpbehoevende helpt, hoeft dit niet.

Wat als ik alleen even een terrasje pak?

Ook als je alleen een drankje doet op een terras moet je reserveren, gezondheidsvragen beantwoorden en afstand houden, en zit je op een vaste plek. De horeca mag onder voorwaarden ‘kuchschermen’ neerzetten, als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Wat willen de horeca verder van me weten?

Naast de verplichte gezondheidscheck vragen de horecaondernemers je om je naam en contactgegevens.

Waarvoor worden mijn naam en contactgegevens gebruikt?

Je gegevens worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Stel dat jij of een andere gast besmet bent geraakt met het coronavirus, dan kan de GGD jou of de andere gasten waarschuwen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Je gegevens worden 14 dagen worden bewaard. Dat is omdat het maximaal 14 dagen kan duren voordat je merkt dat je het coronavirus hebt opgelopen.

Is registreren verplicht?

Nee. Als je geen contactgegevens wilt achterlaten, mag een horecaondernemer je niet weigeren. Maar, de GGD kan je dan niet waarschuwen dat je misschien in contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Kan ik alweer naar een discotheek?

Nee. Discotheken, nachtclubs en andere dansgelegenheden zijn nog gesloten.

Per 5 juni aanstaande geldt voor de meeste locaties in ons land; Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open. De culturele sector kan (onder voorwaarden) weer open.

De situatie is per 5 juni als volgt:

Musea, monumenten en presentatie instellingen

Mogen ook binnen weer open. Qua capaciteit mag er 1 bezoeker per 10 vierkante meter aanwezig zijn. Men moet een tijdslot reserveren en een gezondheidscheck is verplicht.

Concertzalen, poppodia, theaters, bioscopen en filmhuizen

Open onder de volgende voorwaarden:

 • Zonder coronatestbewijzen:
  - Er mag maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter of er mogen maximaal 50 personen per ruimte op anderhalve meter afstand aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
  - Voor grote zalen met een capaciteit van 1.000 of meer bezoekers geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand. Ook dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Met coronatestbewijzen:
  Met testen voor toegang mag 100% van de capaciteit op anderhalve meter afstand gebruikt worden. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • In het algemeen geldt:
  Groepen van maximaal 4 bezoekers zijn toegestaan. Hiervoor is een reservering nodig. Dit maximum geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar en personen die op hetzelfde adres wonen. Bezoekers dragen binnen een mondkapje. Deze mag af als iemand zit.

Horeca in culturele instellingen

Wat geldt voor de algemene cafés en restaurants, geldt ook voor de horeca in culturele instellingen: deze mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. In de horecagelegenheden en op terrassen mogen maximaal 50 personen tegelijk aanwezig (exclusief personeel). „Entertainment”, zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is niet toegestaan. Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht.

Kunst- en cultuurbeoefening
Muziek- en dansscholen en centra voor de kunsten waren per 19 mei 2021 al open, voor lessen met maximaal 2 personen en een docent. Per 5 juni worden de mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefening verder verruimd, maar er geldt nog een aantal voorwaarden:

 • volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen (exclusief docent/personeel);
 • Er geldt geen maximum voor kinderen tot en met 17 jaar;
 • Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn;
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit niet lukt;
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
 • Publiek is niet toegestaan.

Ook op de volgende plekken zijn repetities en dans-, muziek- en toneellessen toegestaan, ook hier mag geen publiek bij zijn:

 • In de eigen woning: het advies is om niet meer dan 4 leerlingen op 1 dag te ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.
 • Openbare plaatsen in de buitenlucht: buiten mag kunst en cultuur in groepsverband met maximaal 50 personen beoefend worden.
 • Besloten plaatsen: op besloten plaatsen geldt er geen maximum aantal personen voor de beoefening van kunst en cultuur.

Er gelden uitzonderingen op de regels voor groepsvorming en maximale groepsgrootte.  Zo zijn bijvoorbeeld personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden uitgezonderd van de maximale groepsgrootte voor locaties binnen.

Advies zingen

Zangers krijgen het volgende advies:

 • binnen niet zingen in een groep (zoals in een koor);
 • binnen geen zanglessen met meerdere mensen.

Dit advies geldt niet voor:

 • kinderen tot en met 12 jaar;
 • professionele zangers.

Bibliotheken onder voorwaarden open

 • Er mag maximaal 1 persoon per 10 m2 aanwezig zijn. Personeel niet meegerekend.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Registratie kan ook met een pasje van de bibliotheek. En reserveren kan ook ter plekke.
 • Er is een vaste zitplaats waar dat mogelijk is. Bijvoorbeeld bij het gebruik van computers of studieplekken. Op de zitplaatsen zitten mensen op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Groepen mogen niet groter zijn dan 4 bezoekers. Dat mag wel als het om kinderen tot en met 12 jaar gaat en personen die op hetzelfde adres wonen.

Coronaregels in bibliotheken

In de bibliotheek houdt men zich aan de regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen,  zoals 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook heb je een mondkapje op. Het mondkapje mag af als je zit. Zodra je de zitplaats verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, zet je het mondkapje weer op.

Festivals

Festivals zijn pas in stap 4 weer toegestaan, onder voorwaarden. Dat is volgens het huidige Openingsplan op 30 juni aanstaande. De 1,5 meter afstand moet worden aangehouden wanneer men zonder toegangstesten werkt (geplaceerd en ongeplaceerd); de 1,5 meter kan worden losgelaten wanneer toegangstesten en vaccinatiebewijzen worden ingezet. Vergunningen dienen te worden aangevraagd; volgens het kabinet kan men daarmee starten.

Bruggen, sluizen en pontjes

Vanaf 27 maart worden de bruggen en sluizen weer volgens het zomerregime bediend. Meer informatie over de bedieningstijden vind je op de pagina Bruggen en sluizen.

De wandel- en fietspontjes gaan vanaf 27 maart weer in de vaart volgens de normale dienstregeling, houd rekening met langere wachttijden en met de nodige maatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Maximaal 4 passagiers per overzet;
 • Betaal contant of contactloos via de QR-code/pin.

De voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals sanitair, water en elektriciteit, zijn vanaf 27 maart geopend.

Campings, recreatieparken en havens

Maak je gebruik van de voorzieningen? Houd je dan aan de maatregelen en volg de aanwijzingen van de havenmeesters of beheerders op.

Zowel de beheerders van de toiletten als de gebruikers hebben de verantwoordelijkheid om zich altijd aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te blijven houden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en blijf thuis als je klachten hebt.

Het openen van toiletten is een mogelijkheid; er is geen verplichting voor de eigenaar tot opening noch een recht op opening. Het is altijd afhankelijk van een verantwoorde situatie ter plaatse. De opening zal in de praktijk gefaseerd plaatsvinden omdat het met het oog op de coronacrisis veilig moet gebeuren.

Restaurants mogen niet geopend zijn, maar enkel beschikbaar zijn voor afhalen.  Gasten mogen wel op het terras geholpen worden.

Mogen hotelrestaurants of eetzalen in hotels open?

Hotels mogen open blijven voor overnachtingen van gasten. Het restaurantgedeelte van het hotel mag (met aangescherpte voorzorgsmaatregelen) gebruikt worden door hotelgasten. Alleen hotelgasten, geen gasten die niet overnachten. Hotels zijn hiervoor expliciet uitgezonderd in de noodverordening.

Mogen eetzalen in bed & breakfasts gebruikt worden?

In bed & breakfasts mag er geen eten en drinken worden verkocht en genuttigd, ook geen ontbijt in gezamenlijke zalen. De uitzondering die de noodverordening maakt voor hotels geldt niet voor bed & breakfasts.

Het ontbijt mag wel op de kamers worden geserveerd (dit is vergelijkbaar met thuisbezorgen). Lever het ontbijt ‘contactloos’ af bij de gastenkamer. Dus: ontbijt neerzetten, aankloppen, 1,5 meter afstand nemen en wachten tot de gast het ontbijt pakt.

Evenementen

Maatregelen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Daarom is het organiseren van een evenement op dit moment verboden.

Vragen over evenementen

Dat evenementen niet door kunnen gaan is erg spijtig. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen oproept, wanneer je evenementenorganisator bent. Op dit moment krijgen we dan ook veel vragen zoals:

 • Is het verstandig om nu een evenementenvergunning aan te vragen?
 • Wat zijn nu de richtlijnen voor evenementen?
 • Kunnen wij proeven doen bij kleinschalige evenementen met sneltesten?

Het is op dit moment lastig aan te geven wanneer evenementen weer mogelijk zijn. Duidelijk is dat grootschalige evenementen voorlopig helaas zeker niet haalbaar zijn. In tegenstelling tot andere provincies, hebben de burgemeesters van Fryslân nog geen besluit genomen over evenementen. Zij willen de landelijke richtlijnen blijven volgen en de mogelijkheid bieden voor kleine activiteiten, zodra dit mogelijk is.

Team vergunningen staat voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0515. Het aanvragen van een vergunning is wel mogelijk, meer informatie hierover is te vinden op onze pagina over evenementen.

Sport

De 3e stap van het openingsplan is gezet. Iedereen mag weer onder voorwaarden binnen en buiten sporten. De maatregelen hangen voor een deel af van de leeftijd van de sporters.

Per zaterdag 5 juni gelden de volgende aanpassingen:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel en geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Sportkantines zijn open. Hier gelden dezelfde regels als voor de overige horeca.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Bij professionele wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn.
 • Zonder coronatestbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn.
 • Met coronatestbewijzen mag 100% van de zit capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.
 • Ook is recreatief zwemmen in binnenzwembaden weer toegestaan.
 • Voor zwembaden geldt dat als het aanbod uitsluitend recreatief is er maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter mag zwemmen, zonder het maximum van 50 personen. Het zwembad is dan een doorstroomlocatie.

Zwembaden

Zwemmen valt onder de binnen en buiten sporten. Sinds 19 mei is recreatief zwemmen al toegestaan in buitenzwembaden.

Binnen- en buitenzwembaden open

Binnen- en buitenzwembaden zijn vanaf 5 juni onder voorwaarden open. Voor zowel sport als recreatie.

Er gelden wel voorwaarden:

 • Er geldt een maximum van 50 personen per ruimte, exclusief personeel.
 • Op locaties waar publiek doorheen loopt, geldt: maximaal 1 persoon per 10 m2, exclusief personeel.
 • Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Reserveringen voor maximaal 4 personen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Bezoekers uit 1 huishouden (woonadres) mogen wel voor meer personen reserveren.
 • Bezoekers worden gevraagd zich te registreren.
 • De kleedkamers, douches en sauna’s zijn open.
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.
 • De horeca mag open, onder de geldende voorwaarden van de horeca en terrassen.

Zwemles

Ouders en begeleiders van zwemleerlingen wachten buiten. Met uitzondering van ouders, begeleiders of mantelzorgers van kinderen uit kwetsbare groepen of met een medische historie. Eén persoon is hier toegestaan. Daarnaast gelden de protocollen van de zwembranche.

Informatie

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen lees je op de website van NOCNSF en op de website van de Rijksoverheid.

Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is opgesteld door het NOC*NSF (sportbonden), Vereniging Sport en Gemeenten en afgestemd met het RIVM en ministerie van VWS. Het protocol bestaat uit veiligheid- en hygiëneregels en maatregelen. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 tot en met heden.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw eigen sportbond, verenigingsondersteuner of stuur een mail naar sportreservering@sudwestfryslan.nl

Vanaf 8 februari zijn de basisscholen weer open gegaan voor regulier onderwijs. Vanaf 1 maart gaan alle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs weer minimaal 1 dag per week fysiek naar school.

Met betrekking tot het geven van bewegingsonderwijs is besloten dat ook deze lessen weer gegeven mogen worden. Hierbij luidt wel het advies dit bij voorkeur buiten te laten plaatsvinden.

Indien dit niet lukt en er besloten wordt uit te wijken naar een binnensportaccommodatie (gymzaal/sporthal) dan is dat binnen de gemeentelijke accommodaties mogelijk. Hierbij mag dan ook gebruik worden gemaakt van de kleedgelegenheid.

Wil je gebruikmaken van een gemeentelijke accommodatie? Mail dan jouw verzoek zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 dag voor het gebruik, naar sportreservering@sudwestfryslan.nl  Zo kunnen wij ons beheer en schoonmaak van de accommodatie aanpassen op het gebruik.

Mocht een school gebruik maken van een zaal die in eigendom is bij een andere partij, dan raden wij hen aan contact op te nemen met deze exploitant over de beschikbaarheid van de betreffende accommodatie.

 Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw eigen sportbond, verenigingsondersteuner of stuur een mail naar sportreservering@sudwestfryslan.nl.

Update 18 mei 2021

Financiële compensatieregelingen 2021

Vanwege de doorlopende beperkingen als gevolg van de COVID 19 maatregelen worden de verschillende regelingen, de TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) en de TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties), verlengd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is 75 miljoen euro vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Voor de TASO zijn de onder- en bovengrens voor financiële tegemoetkoming verruimd. Ook voor de huurcompensatie via de TVS regeling zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Meer actuele informatie is te vinden op de website van VWS.

Compensatieregelingen voor sportverenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. NOC*NSF heeft een tool ontwikkeld voor sportclubs om te kunnen zien voor welke regeling(en) ze in aanmerking komen.

De tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Als clubs blijven voldoen aan hun betalingsverplichtingen kan de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Ook is er een handige E-zine ontwikkeld voor sportverenigingen over de verschillende regelingen.

Financiële regelingen 2021 (Q1 en Q2)

De drie financiële compensatiemaatregelen; TVS voor verhuurders van sportaccommodaties voor de kwijtschelding van huur; TASO voor sportverenigingen en; SPUK IJZ voor zwembaden en ijsbanen, komen ook voor 2021 beschikbaar voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021. Voor de drie regelingen is in totaal voor deze periode 240 miljoen euro beschikbaar gesteld. Als uitgangspunt geldt daarvoor 80 miljoen per regeling. Uiteraard is de VSG samen met NOC*NSF hierover op basis van de praktijksituatie steeds in gesprek met het ministerie van VWS directie sport.

Vaccineren

Bent u 60 jaar of ouder? Dan krijgt u een brief van het Ministerie van Volksgezondheid met een uitnodiging om een afspraak te maken voor een coronavaccinatie. De vaccinatie is gratis. U bepaalt zelf of u de vaccinatie haalt.

Hoe gaat u naar de vac­ci­na­tie­lo­ca­tie in Sneek, Leeu­war­den, Em­me­loord, etc.?

1. U kunt er zelf naartoe rijden.
2. U kunt een familielid, mantelzorger, buur, etc. vragen om te rijden.
3. U kunt gebruik maken van uw Wmo-vervoerder (als u hier anders ook gebruik van maakt).
4. U kunt gebruik maken van één van de verschillende vrijwillige lokale initiatieven. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Sociaal Collectief.
5. Als u geen gebruik kunt maken van de eerste vier mogelijkheden, kunt u gratis gebruik maken van Taxicentrale Van der Bles. U kunt zelf een afspraak maken via 0515 23 22 22.

Het gebruik van een chirurgisch mondkapje is verplicht als u niet met eigen vervoer gaat. Heeft u geen chirurgisch mondkapje? Dan heeft de chauffeur wel een paar op voorraad. Uiteraard moet u ook een mondkapje dragen in de vaccinatielocatie.

Heeft u vragen over het vervoer naar naar de vaccinatielocatie, dan kunt u ook bellen met de gemeente Súdwest-Fryslân op 14 0515.

De veelgestelde vragen vindt u in het nieuwsbericht over vervoer vaccinatielocatie Leeuwarden voor 60-plussers.

Impactmonitor Coronacrisis Súdwest-Fryslân

In de Impactmonitor corona staan de cijfers van de verschillende beleidsvelden op een rijtje. Dit geeft een kwantitatief beeld. Het zijn geen belevingsgegevens of kwalitatieve gegevens. Die staan in de maandelijkse corona-overzichten die de gemeenteraad ontvangt. Ieder kwartaal komt er een update van de impactmonitor.

Ondernemers

Wij begrijpen dat er in deze tijd veel op je afkomt en dat alle regelingen vragen oproept.

Op de pagina Werk en Ondernemen vind je meer informatie over de maatregelen voor ondernemers en wat je als ondernemer kan doen.

Maatschappelijke instellingen

Wie kan een subsidie aanvragen?

Alle maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk) en sportclubs die het financieel moeilijk hebben kunnen een subsidie aanvragen uit het coronafonds. Denk aan sportclubs, muziekkorpsen en culturele verenigingen. Maar ook pachters van dorpshuizen, multifunctionele centra, wijkgebouwen en sportkantines.

Hieronder vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier bij het jaar waarin jij financiële nadeel hebt opgelopen.

2021

 • Het nadeel moet aantoonbaar zijn ontstaan in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;
 • Het nadeel moet niet op te vangen zijn vanuit de eigen reserves;
 • Het voortbestaan van de aanvrager is aantoonbaar in gevaar;
 • Aanvragen kan tot uiterlijk 30 juni 2022;
 • Subsidieregeling Coronacompensatie 2021;

Als jouw aanvraag aan de regels voldoet, wordt de aanvraag verder beoordeeld volgens de leidraad werkwijze uitvoering Subsidieregeling coronacompensatie 2021.

2020

 • Het nadeel moet aantoonbaar zijn ontstaan in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020;
 • Het nadeel moet niet op te vangen zijn vanuit de eigen reserves;
 • Het voortbestaan van de aanvrager is aantoonbaar in gevaar;
 • Aanvragen kan tot uiterlijk 1 juli 2021;
 • Subsidieregeling Coronafonds 2020;

Als jouw aanvraag aan de regels voldoet, wordt de aanvraag verder beoordeeld volgens de leidraad werkwijze uitvoering Subsidieregeling Coronafonds 2020.

Webinar coronafonds

Op maandag 26 april organiseerde wij een webinar over het coronafonds voor maatschappelijke organisaties als sportverenigingen, culturele instellingen, dorpshuizen en MFC’s. Het webinar ging over de in’s en out’s van het coronafonds. Hoe loopt de aanvraag- en beoordelingsprocedure en er waren enkele praktijkvoorbeelden te zien.
Heb je het gemist? Kijk het webinar over het coronafonds gemakkelijk terug!

Meer weten?

Meer weten? Neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 515 of stuur een e-mail naar coronafonds@sudwestfryslan.nl.

Update coronamaatregelen dorpshuizen per 28 april (terras sportaccommodaties mogen niet open)

Voor dorps- en buurthuizen blijft een uitzondering bestaan. Zij mogen open blijven voor het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen, inclusief georganiseerde dagbesteding.

Onder kwetsbare groepen worden verstaan: kwetsbare jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen en mensen die eenzaam zijn, maar ook ouderen. Meer informatie is te vinden op Sociaal Werk. Het blijft van belang op de protocollen en basisregels goed na te leven. Bij slecht naleven hiervan of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden.

Voor kwets­ba­re groe­pen gel­den de vol­gen­de re­gels:

Komen kwetsbare bezoekers naar het dorps- of buurthuis dan mogen zij maximaal met 2 personen tegelijk naar het dorps- of buurthuis komen, tenzij zij komen uit één huishouden.

 • In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn (zoals een dorps- of buurthuis) heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeerstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand;
 • Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, zolang er voldoende afstand kan worden gehouden. Het aantal van 30 is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats;
 • Reserveren is verplicht. Er mag voor 2 personen tegelijk worden gereserveerd.

Terrassen open

 • De openingstijden van de buitenterrassen zijn van 12.00 uur tot maximaal 18.00 uur.
 • Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf. Dit kan aan de deur.
 • Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar.
 • Per buitenterras geldt een maximum van 50 personen.
 • Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar staan.
 • Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht. De GGD gebruikt de gegevens eventueel voor bron- en contactonderzoek.
 • De terrasbezoekers blijven zoveel mogelijk zitten. Verplaatsen gebeurt niet onnodig.
 • Er is geen zelfbediening.
 • Alleen voor toilet- en garderobebezoek of om te betalen mogen bezoekers naar binnen. Hierbij moeten bezoekers binnen een mondkapje dragen.
 • Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald.
 • Er is geen entertainment (zoals live optredens en videoschermen) op of rondom het terras.
 • De basisregels blijven gelden, zoals 1.5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.

Kin­der­op­vang

Een aantal dorps- en buurthuizen met een multifunctionele functie biedt onderdak aan kinderopvang. De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) - inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn per 8 februari 2021 weer geopend. Vanaf maandag 19 april 2021 is ook de BSO weer volledig open.

Geldzaken/Sociaal Domein

De medewerkers van onze gebiedsteams maken op dit moment alleen telefonische afspraken. Alleen in dringende situaties komen zij wel aan huis. Staat er een afspraak ingepland? Dan neemt een medewerker van het gebiedsteam contact met je op. De medewerkers van RMC/Leerplicht doen hun werk zoveel mogelijk telefonisch.

Let op: de inloopspreekuren van de gebiedsteams gaan voorlopig niet door.

Het coronavirus heeft een enorme impact op je dagelijkse leven. We snappen ook dat je met vragen zit. Misschien vraag je je af of je je rekeningen nog wel kunt betalen nu je inkomsten door de coronacrisis minder zijn geworden? Of lig je wakker omdat je financiële zorgen hebt?

Wij kunnen je helpen, op de pagina Inkomensondersteuning vind je meer informatie.

De maatregelen die Corona met zich meebrengt hebben geen invloed op de uitbetaling van de uitkeringen. Wij garanderen dat de uitkeringen tijdig (zoals in het uitbetalingsrooster staat) worden uitbetaald.

Meer informatie of vragen?

Wil je meer weten over het Coronavirus?

 • Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over het virus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.
 • Voor vragen over je eigen gezondheid kun je contact opnemen met de huisarts of met GGD Fryslân op 088 22 99 333 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur).
 • Ouderen met een migratieachtergrond kunnen bellen met de speciale Corona-hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB: 030 34 00 600. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor 'gewoon' een praatje.

Many people think about the Coronavirus. Luckily, most people who get sick with corona get better. But it’s good to be careful. What can you do? Pharos.nl gives you more information.

Çoğu insan Koronavirüsünü düşünüyor. Çok şükür bu virüse yakalanan insanların çoğu iyileşiyor. Ama yine de dikkatli olmanız çok önemli. Neler yapabilirsiniz?

ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ይሓስቡ እዮም።
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ዳርጋ ኹሎም ጥዕንኦም ናብ ንቡር እዩ ዝምለስ።
እንተኾነ ግን ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።
እንታይ ክትገብር ይግባኣካ?

كثير من الناس يفكرون بفيروس كورونا
لحسن الحظ، الجميع من الناس المصابين يتحسن من هذا الفيروس تقريبا
ولكن قد يكون جيدا اذا كنت دائما حذرا

ماذا يمكنك أن تفعل؟