Contact

“Het hart van Woudsend klopt weer!”

De verbouwing van het voormalige ASR-verzekeringskantoor in Woudsend is in een vergevorderd stadium. De eerste acht huurappartementen zijn klaar en kunnen binnenkort worden opgeleverd. In het markante pand aan de Iewâl worden in totaal 19 levensloopbestendige appartementen voor senioren gerealiseerd.

Huisvesting voor senioren

Elkien kocht het ASR-gebouw in 2013 met als doel om op deze locatie ouderen te huisvesten. Door de naweeën van de crisis, gewijzigde wetgeving en voortschrijdend inzicht besloot Elkien in 2018 om het gebouw niet zelf te herontwikkelen.

Gebouw verkocht aan projectontwikkelaar

In goede samenspraak met gemeente Súdwest-Fryslân en Dorpsbelangen Woudsend e.o. besloot Elkien het gebouw bij inschrijving te verkopen. Belangstellende kopers werd gevraagd om een plan te presenteren voor de ontwikkeling van koop- en huurappartementen voor senioren. Daarnaast moest het plan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Woudsend. Na een zorgvuldige selectieprocedure is uiteindelijk gekozen voor het plan van M.L. Sijperda Beheer BV uit Sneek.

Wethouder Mark de Man: “Wij zijn er als gemeente bijzonder trots op, dat we in goede samenwerking met Elkien, Dorpsbelangen Woudsend en Projectontwikkelaar Sijperda BV er voor hebben gezorgd dat de Iewâl weer een levendig stukje Woudsend wordt.

Roland Messing van Dorpsbelangen Woudsend e.o.: “In de loop van dit jaar wordt het volledige project afgerond en zullen tientallen Woudsenders plezierig wonen langs de Ee. Op de plek waar Woudsend Verzekeringen furore maakte. Het hart van Woudsend klopt weer!

Merward Sijperda, directeur van M.L. Sijperda Beheer BV: “Verbinden door wonen. Het creëren van een nieuw leven in het voormalig ASR gebouw. Het hart van Woudsend; een mooie plaats om samen oud te worden.” Meer informatie over de appartementen is te vinden op de website van Fries Trading.