Contact

Samen voor een mooi en sterk IJsselmeergebied

In een samenwerkingsverband van Friese overheden werken wij aan een mooi en sterk IJsselmeergebied. Dit doen wij vanuit de Agenda IJsselmeergebied 2050 met als basis het Friese Ambitiedocument IJsselmeerkustgebied 2050. Het uitgangspunt is om het unieke karakter van het gebied te behouden.

De Agenda IJsselmeergebied 2050 is het landelijke programma voor het IJsselmeergebied. Het legt de verbinding tussen ontwikkelingen in het water en op het daaromheen liggende land. Het doel van de gebiedsagenda is het vergroten van de kwaliteit van de omgeving en samenhang in het IJsselmeergebied. Het Ambitiedocument bevat de Friese wensen en ambities voor water, cultuur, natuur, energie en economie.

Documenten IJsselmeergebied

Meer informatie over het project, zoals het Ambitiedocument, de agenda IJsselmeergebied en verschillende presentaties, zijn te vinden op de website van de Provincie Fryslân.

Contact

Heb je een vraag over de ontwikkelingen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op via secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl of bel het algemene nummer van de Provincie Fryslân: 058 - 292 59 25. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van al het nieuws.