Contact

Hergebruik grond sneller en goedkoper in SWF

In de gemeente Súdwest-Fryslân is het weer mogelijk om grond her te gebruiken, zonder dat er onderzoek nodig is. Sinds de zomer van 2019 was het op basis van landelijke regels nodig dat iedere toe te passen partij grond afzonderlijk op PFAS werd onderzocht. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, schadelijke stoffen voor mens en milieu. Ook toen de regels in november 2019 werden versoepeld, moesten alle partijen grond nog steeds worden onderzocht op PFAS. Grondbedrijven en aannemers kwamen hierdoor regelmatig in problemen. Projecten liepen vertraging op en kregen te maken met hogere kosten.

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) heeft recent een onderzoek gecoördineerd waarbij in alle Friese gemeenten boringen zijn gedaan om de gemiddelde PFAS-waarden in Fryslân vast te stellen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde gehalten aan PFAS ruimschoots voldoen aan de landelijk vastgestelde achtergrondwaarden. Daarom hoeft grond die vrijkomt op een locatie die niet verdacht wordt van bodemverontreiniging niet meer afzonderlijk te worden onderzocht. Op basis van de bodemkwaliteitskaart kan die grond dan elders worden hergebruikt.

Op een bodemkwaliteitskaart wordt inzichtelijk wat de chemische kwaliteit is van een perceel (dat niet verdacht is van bodemverontreiniging) waar je grond ontgraaft én met deze kaart kan je bepalen waar je het weer mag toepassen. Een dure partijkeuring (een soort bodemonderzoek naar de kwaliteit van een “bult” (de partij) grond) is dan niet meer nodig. De PFAS bodemkwaliteitskaart geldt als wettig bewijsmiddel bij een melding Besluit bodemkwaliteit die je moet doen als je grond ergens toepast.