Contact

Haalbaarheidsonderzoek permanente opvanglocatie

Op 8 maart hebben alle partijen in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân ‘ja’ gezegd tegen een haalbaarheidsonderzoek van het COA met de vraag of een regionale opvanglocatie (ROL) voor asielzoekers in de Noorderhoek, Sneek, mogelijk is. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het uitvoeren van zo’n onderzoek niet automatisch betekent dat er ook een ROL gaat komen. Het onderzoek kan dus ook leiden tot een ‘nee’.

COA wil nieuwe ideeën bespreken

Het COA heeft nieuwe ideeën voor Sneek. Het COA ziet kansen om hier voor langere tijd te blijven, dus ook na 2026, en wil daar met de gemeente over praten. Dat betekent dat het COA graag wil dat dit azc (met tijdelijke gebouwen) verdwijnt. Daarvoor in de plaats wil het COA betere gebouwen (van stenen) neer zetten. Niet meer voor maximaal 600 bewoners, zoals nu. Maar voor zo’n 350 tot maximaal 450 bewoners.

Onderzoek over de ideeën

Het is nu nog te vroeg om te zeggen of het plan van het COA kan doorgaan. Ook het COA weet nu nog niet of het plan haalbaar is. Het wil daar eerst onderzoek naar doen, een zogeheten ‘haalbaarheidsonderzoek’. Tijdens een haalbaarheidsonderzoek wordt ook gevraagd hoe de buurt er over denkt.

Heb je vragen of opmerkingen?

Hieronder geven we antwoord op veel gestelde vragen. Maar misschien heb je nog andere vragen of wil je ons iets vertellen. Vul dan het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Het COA heeft aan de gemeente gevraagd of er gekeken kan worden of het azc ook na 2026 in Sneek kan blijven. Het zou dan gaan om een kleiner azc (een zogeheten ‘regionale opvanglocatie’, afgekort ROL) en de tijdelijke gebouwen zouden in dat geval vervangen worden door stenen gebouwen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het meewerken aan dit haalbaarheidsonderzoek van het COA.

Bij een haalbaarheidsonderzoek kijkt het COA of de omstandigheden voldoende gunstig zijn om het azc in Sneek te herontwikkelen. Het slopen van de tijdelijke gebouwen van het azc en het bouwen van stenen gebouwen is een grote investering voor het COA. Die investering kan alleen gedaan worden onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer is het haalbaarheidsonderzoek klaar?

Dat hangt af van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld corona. We willen met de bewoners fysiek in gesprek gaan en de tijd nemen voor een gedegen onderzoek. We houden er rekening mee dat de resultaten van het onderzoek niet eerder dan in de loop van 2022/2023 bekend zullen zijn.

Komt er nu sowieso een ROL?

Nee, dit is nu nog niet bekend. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft ‘ja’ gezegd tegen een haalbaarheidsonderzoek met de vraag of zo’n ROL mogelijk is. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het uitvoeren van zo’n onderzoek niet automatisch betekent dat de ROL er ook komt. Het onderzoek kan dus ook leiden tot een ‘nee’.

Wat is er met mijn reactie op het vragenformulier haalbaarheidsonderzoek azc gebeurd?

Alle binnengekomen reacties zijn, zonder vermelding van de naam van de afzender(s), doorgegeven aan de leden van de gemeenteraad voor de vergadering van 8 maart. De gemeenteraad heeft de meest genoemde punten uit de reacties gebundeld en voorgedragen als bouwstenen voor het haalbaarheidsonderzoek.

Het is te vroeg om daar nu op vooruit te lopen. Eerst maar de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek afwachten.

Een ROL bestaat uit stenen gebouwen in plaats van de huidige units. Dat ziet er mooier uit en is ook prettiger voor de bewoners. Het centrum wordt ook kleiner: het gaat om zo’n 350 tot hooguit 450 plekken waarvan 100 flexibel. Deze plekken kunnen dan eventueel ook worden ingezet voor andere woningzoekenden, zoals studenten, spoedzoekers of arbeidsmigranten.

De komende paar jaar blijft de situatie zoals deze nu is. Als de permanente opvanglocatie doorgaat dan zal er gebouwd worden. Zoals het nu lijkt komen er in een eventuele permanente opvanglocatie minder mensen te wonen. Daarnaast is er ook een mogelijkheid dat er andere mensen tijdelijk komen wonen zoals studenten of spoedzoekers.

Dit moet duidelijk worden uit het haalbaarheidsonderzoek. Maar zoals het nu lijkt gaat het vooral om ‘kansrijke asielzoekers’. Dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven. Deze bewoners gaan ook meteen van start met hun inburgering, integratie en zoektocht naar huisvesting in de gemeente of nabije regio. Daarnaast is er ook een mogelijkheid dat er andere mensen tijdelijk komen wonen zoals studenten of spoedzoekers.

De gemeenteraad heeft aangegeven te willen meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek van het COA. De komende maanden zal uitgewerkt worden hoe het onderzoek vorm krijgt.

De gemeenteraad heeft samen met het college afgesproken dat de bewoners van de Noorderhoek een belangrijke stem krijgen in het onderzoek. Ook is besloten dat het onderzoek niet kan plaatsvinden zonder fysieke gesprekken met de bewoners. Door corona kunnen er voorlopig geen bijeenkomsten zijn. Pas als die weer kunnen, kunnen we aan het onderzoek beginnen. We verwachten dat dit pas op zijn vroegst in het najaar het geval is.

Het COA heeft deze vraag ook gesteld aan het gemeentebestuur van Leeuwarden. Daar is op dit moment nog geen opvanglocatie voor vluchtelingen. Dat verzoek is behandeld in hun raadsvergadering van december 2020.

Je kunt ons bellen op telefoonnummer 14 0515. Dan word je doorverbonden naar de juiste persoon. Je kunt ook ons contactformulier invullen.

Je kunt terecht bij de COA Informatielijn, dat kan via de e-mail op info@coa.nl of telefonisch op 088 – 715 7000.