Global Goals in Súdwest-Fryslân

Global Goals in Súdwest-Fryslân

Gepubliceerd op in Nieuws.

Vanuit de mienskip wordt op vele plekken bijgedragen aan een betere en eerlijke leefomgeving in Súdwest-Fryslân. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kansen krijgen zich te ontwikkelen, inzet voor duurzame bedrijfsvoering en circulaire producten, lokale en regionale stichtingen en organisaties die zich inzetten voor bestaanszekerheid en armoedebestrijding. Samen, met elkaar, wordt de leefomgeving in Súdwest-Fryslân kleur gegeven.

En niet alleen in Súdwest-Fryslân. Ook met het oog op de wereld om ons heen. Denk aan de uitgespreide armen waarmee Oekraïense vluchtelingen nog steeds opgevangen en geholpen worden. Of de steun die uitgaat naar rampgebieden in Marokko en eerder ook in Syrië en Turkije.

Daarom ook hangt vandaag, op de nationale Global Goals dag, de Global Goals vlag uit. Als teken van inzet voor een eerlijke en betere leefomgeving voor iedereen.

De 17 duurzame doelen

Zeven jaar geleden hebben de Verenigde Naties 17 Global Goals samengesteld, ook wel bekend als Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen, om van de wereld een betere plek te maken. Internationaal, nationaal, regionaal én lokaal wordt hard gewerkt om deze doelen te realiseren voor 2030.