Gewijzigd bestemmingsplan It Skûlplak ter inzage

Gepubliceerd op in Wonen in Súdwest-Fryslân, Sneek - It Skûlplak.

De gemeenteraad heeft op 29 april 2021 het bestemmingsplan Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak (inclusief beeldkwaliteitsplan) gewijzigd vastgesteld. Het bouwvlak op de locatie van het appartementengebouw is aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Aan de Dr. Kuyperlaan (42 t/m 88), Goeman Borgesiuslaan (1 t/m 23) en de Troelstrakade (23 t/m 34) stonden verouderde woningen en een verouderd appartementencomplex. Het gebied wordt It Skûlplak genoemd en betreft een wooncomplex voor ouderen. De huidige bebouwing voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het plan is om het gebied te herstructureren en hier 19 grondgebonden woningen en 45 appartementen te bouwen. Het S-vormige wooncomplex blijft behouden. Het nieuwbouwplan is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan 'Noordoosthoek - Normandiaplein'. Daarom is het noodzakelijk om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage van 7 mei 2021 tot en met 17 juni 2021 bij de gemeenteloketten in Sneek en Bolsward. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsschrift indienen

Als je het niet eens bent met deze besluiten dan kun je in beroep gaan. Let op: doe dit binnen de genoemde inzagetermijn! Hoe je dit doet, lees je op ondergenoemde website. 

Meer informatie

U vindt de volledige bekendmaking op de website www.officielebekendmakingen.nl.