Contact

Gemeente neemt exploitatie Vitaloo over

Per 1 januari neemt gemeente Súdwest-Fryslân de exploitatie van zwembad Vitaloo in Bolsward over van Optisport B.V. Optisport blijft het zwembad ondersteunen bij het voortzetten van het huidige zwemlesconcept, het gebruik van het kassasysteem, inclusief kaartjes en abonnementen en het leerlingvolgsysteem voor de leszwemmers. Dit betekent dat er niet of nauwelijks verandering komt in de werkwijzen van het zwembad. De medewerkers komen in dienst van de gemeente.

Werkgroep Zwembad Bolsward

Er is inmiddels een werkgroep Zwembad Bolsward opgezet vanuit de raad en het college van burgemeester & wethouders die zich met alle belanghebbenden buigt over het opstellen van een toekomstbestendig exploitatieplan. Er zijn inmiddels een aantal bijeenkomsten geweest. Er is sprake van een goede samenwerking en er heerst een constructieve werksfeer tussen de belanghebbenden uit Bolsward en de raadsleden uit de werkgroep.

Bekijk de contactgegevens en openingstijden van zwembad Vitaloo.