Contact

Gemeente Súdwest-Fryslân laat samenleving meedenken over nieuwe wijk Bolsward-Oost

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft grond aangekocht in Bolsward-Oost en wil hier de wijk van de toekomst realiseren. Er komen (uiteindelijk) ongeveer 200 woningen; een mix van koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. De  gemeente zet hoog in en op duurzaamheid, architectuur en leefklimaat; verder staat alles nog open. De gemeente roept de samenleving op mee te denken hoe de wijk eruit moet komen te zien.

Verder kijken dan de gemeente

Normaal is een inloopmarkt een waardevol moment om input te verzamelen. Dit is door de coronamaatregelen niet mogelijk en daarom heeft de gemeente een enquête online gezet. “We willen graag dat Bolsward-Oost een wijk wordt waar mensen graag willen wonen en die van meerwaarde is voor Bolsward”, zegt wethouder Mark de Man. “Het voordeel van een enquête is dat mensen van buiten de gemeente en buiten Fryslân ook gemakkelijk kunnen meedenken. Onze gemeente heeft een mooie balans tussen wonen, werken en recreëren en we willen dat iedereen zich welkom voelt om naar Bolsward-Oost te verhuizen.”

De enquête is in een paar dagen al tachtig keer ingevuld. Invullen kan tot en met 5 juli via www.woneninsudwestfryslan.nl/bolsward+oost. In de enquête staan vragen als: moeten er vooral vrijstaande woningen komen of ook appartementen, of juist tiny houses? Moeten er ook sociale huurwoningen komen? Krijgt iedereen een eigen tuin of is er juist een gemeenschappelijke tuin?

Eind dit jaar een plan

De gemeente zet de uitkomsten van de enquête na de zomervakantie op de website www.woneninsudwestfryslan.nl. Deze uitkomsten gebruikt de gemeente als input voor een stedenbouwkundig plan, dat eind dit jaar klaar is. In dit plan staat hoe de wijk er ongeveer uit komt te zien. “Het hangt van de coronamaatregelen af of er dan wel een informatiebijeenkomst komt of dat we de resultaten alleen op de website zetten”, geeft wethouder De Man aan. “We willen in elk geval dat mensen ook dan op het plan kunnen reageren, zodat ze zich betrokken blijven voelen bij deze nieuwe wijk.”