Gemeente en Wetterskip Fryslân eigenaar 4 windmolens

Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân eigenaar 4 windmolens bij Cornwerd

Gepubliceerd op in Duurzaam, Nieuws.

Vattenfall droeg gisteravond 4 van de 9 windmolens in Windpark Nij Hiddum-Houw bij Cornwerd over aan de gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het gaat om een bijzonder project waarbij 2 overheden samen ongeveer 40 miljoen euro investeren in windmolens.

De omgeving profiteert hiervan mee door de uitgifte van obligaties. Daarnaast wordt er geld beschikbaar gesteld voor sociale en culturele projecten in het gebied. Met de windmolens kunnen de gemeente en het waterschap het eigen stroomverbruik duurzaam opwekken.

Volgens wethouder Henk de Boer is met de aankoop een betere verdeling tussen de lusten, lasten en zeggenschap voor omwonenden mogelijk. “Omwenjenden kinne meiprofitearje troch de útjefte fan obligaties. Dêrnjonken komt der in aparte bydrage oan it gebietsfûns. Sa drage de opbringsten fan it wynpark fierder by oan oare lokale publike belangen.”

©Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen 10-05-2023 Wons

Meeprofiteren door aankoop obligaties

De omgeving van Windpark Hiddum-Houw kan meeprofiteren door obligaties te kopen. Omwonenden ontvangen binnen nu en 3 weken een uitnodiging voor 1 van de 6 informatieavonden over het obligatietraject. Tijdens deze avonden krijgen ze informatie over het kopen van obligaties, de inkomsten en de start van de obligatie-uitgifte. Er worden in totaal 10.000 obligaties uitgegeven.

Gebiedsfonds voor sociale en culturele initiatieven

Naast de aankoop van obligaties kan de omgeving ook meeprofiteren van het gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw. Omwonenden kunnen met geld uit dit fonds sociale en culturele projecten in het gebied binnen 6 kilometer rondom het windpark betalen.

Meer informatie?

Ga naar: www.nijhiddumhouw.nl