Friese verzetsvrouw Volie Schermer-De Jong (100) overleden

Gepubliceerd op in Nieuws.

Mevrouw Volie Schermer-de Jong is afgelopen week op honderdjarige leeftijd overleden.

Met veel respect en grote dankbaarheid gedenken wij haar. Schermer-de Jong was koerierster in het Friese verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een gewoon meisje uit de Noorderhoek van Sneek dat buitengewone moed toonde in tijden dat het er op aan kwam.  

“Afgelopen zomer hebben we met haar het leven gevierd op haar honderdste verjaardag. Dat was heel bijzonder omdat wij beseften dat er steeds minder mensen zijn die uit eerste hand de verhalen over oorlog en verzet in onze gemeente kunnen vertellen,” aldus burgemeester Jannewietske de Vries. “Nu gedenken we haar om haar moed, oordeelsvermogen en onverzettelijkheid. Haar levensverhaal mag en zal niet worden vergeten.”

Schermer-de Jong is een van de 32 vrouwen die opgenomen zijn in het boek 'Vrouwen van het Friese verzet: gevecht op vele fronten' van Hessel de Walle. Het boek wordt op 12 april gepresenteerd in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

"We gedenken haar om haar moed, oordeelsvermogen en onverzettelijkheid. Haar levensverhaal mag en zal niet worden vergeten."

Mevrouw Volie Schermer-de Jong. Foto: Niels de Vries via Leeuwarder Courant, 15 februari 2024.