Contact

Financiële steun aan maatschappelijke instellingen

Maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân met financieel nadeel door Covid-19 kunnen vanaf nu een gemeentelijke subsidie aanvragen.

De overheidsmaatregelen om het coronavirus onder controle te houden, hebben enorme financiële gevolgen voor organisaties in de cultuur- en sportsector, dorpshuizen, mfc’s en het verenigingsleven. Dat raakt de ‘mienskip’. Daarom heeft de gemeente besloten instellingen zonder winstoogmerk in financiële zin te steunen als ze echt dreigen om te vallen.

“Als gevolg van corona vragen veel maatschappelijke instellingen de gemeente om steun”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “Vaak in de vorm van financiële compensatie, kwijtschelding van huur of opschorting van gemeentelijke leges. Ondanks onze lastige financiële situatie willen we als lokale overheid organisaties helpen in deze moeilijke tijd. Zij geven kleur en zorgen voor verbinding in samen leven. Voor hen is deze subsidieregeling in het leven geroepen.”

De subsidieregeling is per direct van kracht en loopt tot 1 juli 2021. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het gaan om nadeel die is ontstaan in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie.