Factsheet woningbouw 2023

Factsheet woningbouw 2023

Gepubliceerd op in Nieuws, Wonen in Súdwest-Fryslân.

In het coalitieakkoord ‘Grutsk en tichtby yn Súdwest-Fryslân’ staat de ambitie om minstens 1000 woningen te bouwen tussen 2022 en 2026. Hiervan zijn er inmiddels 434 gerealiseerd.

Op 21 maart 2023 heeft het college het ‘Actieplan Súdwest-Fryslân bouwt’ vastgesteld. Dit plan prioriteert acties en geeft richting aan concrete stappen voor huisvesting. Een van de acties is het jaarlijks publiceren van een Factsheet woningbouw. De eerste factsheet verscheen vorig jaar. De factsheet met de cijfers van 2023 is nu gereed.

Inzicht in ontwikkelingen

De Factsheet woningbouw 2023 biedt inzicht in de recente ontwikkelingen van de bevolking, de woningvoorraad, bouwvolume, bouwtempo en bouwperspectief van woningen in Súdwest-Fryslân voor de komende jaren.

Wij hebben de uitdaging van woningbouw al grotendeels omgezet in plancapaciteit. Binnenkort worden het nieuwe woningmarktonderzoek en het actuele Woningbouwprogramma gepubliceerd. Hierdoor geven we een uitgebreid overzicht van de woningbehoefte en het totale aantal woningplannen.

Woningbouwaspecten Factsheet 2023

  • Bevolking en samenstelling huishoudens Súdwest-Fryslân.
  • Aantal woningen in Súdwest-Fryslân.
  • Ontwikkeling bevolking Súdwest-Fryslân 2023.
  • Verhouding koop- en huur nieuwe woningen.
  • Verkoopprijs woningen.
  • Spreiding woningbouwontwikkelingen.
  • Verwachte woningtoevoegingen.
  • Ontwikkeling woningtoevoegingen.

Wil jij meer informatie over de bovenstaande woningbouwaspecten? Bekijk een toelichting op de Factsheet woningbouw 2023.

Alle ontwikkelingen rondom woningbouw volg je via Wonen in Súdwest-Fryslân.