Energiecompensatie voor maatschappelijke organisaties

Energiecompensatie voor maatschappelijke organisaties

Gepubliceerd op in Nieuws.

Veel maatschappelijke organisaties zoals (sport)verenigingen, ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen, wijkgebouwen en MFC’s) en culturele instellingen hebben hoge energiekosten. De gemeente wil deze organisaties ook dit jaar helpen met een eenmalige subsidie.

Subsidie aanvragen

Je kunt tot 30 april 2024 subsidie aanvragen via de subsidiepagina op onze website. Kijk onder het kopje 'Regelingen en subsidies' . Je vindt de regeling en het formulier onder 'Leefbaarheid'.

Voor wie?

De subsidie is voor maatschappelijke instellingen met een eigen gebouw en zonder winstoogmerk, die actief zijn op het gebied van cultuur, jeugd, sport of welzijnswerk. Organisaties die in aanmerking komen, ontvangen deze week nog een mail.

Beschikbaar budget

Er is voor 2023 € 1.000.000 beschikbaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen (zie het formulier op de subsidiepagina voor de volledige regels).

De organisatie had in 2021 en 2023:

  • een contract met een energieleverancier of;
  • een huurcontract met een verhuurder die de huur en/of de servicekosten in 2023 heeft verhoogd vanwege de stijging van de energieprijzen.
  • Als je een pachter bent die is verbonden aan een maatschappelijke instelling dan kun je deze compensatie ook aanvragen.
  • Het energienadeel heeft betrekking op het jaar 2023.
  • Je moet je energienadeel kunnen onderbouwen met financiële gegevens.
  • Het college kan de subsidie weigeren als de aanvrager niet in het Nederlands Handelsregister (NHR) staat.

Meer informatie

Een volledig overzicht van de voorwaarden staat op de subsidiepagina.

Bekijk hier een rekenvoorbeeld van de energiecompensatie (pdf).

Hoe vraag je de subsidie aan?

Dien de aanvraag digitaal in (met e-herkenning) via het formulier op de subsidiepagina.

Vul je liever een papieren formulier in? Vraag dan een formulier aan via het mailadres: energiecompensatie@sudwestfryslan.nl.

Wanneer krijg je antwoord?

Na 30 juni 2024 worden de aanvragen beoordeeld. Je ontvangt halverwege augustus van dit jaar een bericht waarin staat hoeveel subsidie je krijgt. Dit maken we vervolgens binnen 3 weken naar je organisatie over.

Bij wie kun je terecht met vragen?

Bel naar ons algemene nummer via 14 0515 of stuur een mail energiecompensatie@sudwestfryslan.nl.

energiecompensatie verenigingen