Eerste gemeente in Nederland met regeling voor sporthulpmiddelen

Súdwest-Fryslân eerste gemeente in Nederland met regeling voor sporthulpmiddelen

Gepubliceerd op in Nieuws.

Een toenemende vraag is de aanleiding voor de gemeente Súdwest-Fryslân om een nieuwe sportsubsidie in het leven te roepen. Deze subsidie ondersteunt inwoners met een lichamelijke beperking bij de aanschaf van een sporthulpmiddel, zoals een sportrolstoel, een blade of een handbike.

Sporten en bewegen geeft energie en plezier. Het verhoogt fitheid en sociaal contact. Er zijn verschillende sportsubsidies om inwoners de mogelijkheid te geven om te bewegen. Nu komt daar, in het kader van inclusie, deze subsidie bij. In Nederland is de financiering van sporthulpmiddelen een uitdaging. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente de mogelijkheid heeft om te bewegen”, aldus wethouder sport Bauke Dam. “Ik vind het bijzonder dat wij als eerste gemeente in Nederland deze subsidie aanbieden aan inwoners met een fysieke beperking. Juist voor hen is bewegen niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk. Daarom willen wij hen zo goed mogelijk ondersteunen.”  

Pilotjaar voor € 100.000

Alle inwoners met een lichamelijke beperking die behoefte hebben aan een sporthulpmiddel kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning bij de gemeente. De aanschaf, het eigendom en onderhoud van het sporthulpmiddel is de verantwoordelijkheid van de aanvrager zelf. Inwoners die eerst willen ontdekken welke sport bij hen past, kunnen via Uniek Sporten Uitleen een sporthulpmiddel lenen en uitproberen. Súdwest-Fryslân heeft € 100.000 uitgetrokken voor deze subsidie en gaat een jaar aankijken hoe groot de belangstelling is.

Subsidie sporthulpmiddelen