Contact

Duurzaamheidsprijs 2020: de winnaars

De winnaars voor de Duurzaamheidsprijs Súdwest-Fryslân 2020 zijn bekend! De inschrijving voor de Duurzaamheidsprijs 2020 liep tot 30 september. We kregen zo’n 60 ideeën toegestuurd van inwoners met goede ideeën om te verduurzamen. De beste ideeën konden kans maken op een prijs om het idee te kunnen waarmaken. Deelnemers konden zowel kans maken op een publieksprijs als op een juryprijs.

Winnaar publieksprijs

De afgelopen weken konden onze inwoners hun stem uitbrengen: welk idee vonden zij het beste?

De winnaar van de publieksprijs is O.B.S. De Wyken Groep 2a, zij hebben de prijs van €2000,- gewonnen als steuntje in de rug om het idee werkelijkheid te kunnen maken. Van harte gefeliciteerd!

Winnaars juryprijs

De jury heeft op maandag 5 oktober de winnaars gekozen. In het juryrapport is terug te vinden waarom de jury voor de winnende ideeën heeft gekozen.

  • Onder de kinderen is de 1e prijs van € 1000,- voor: O.B.S. De Wyken, Groep 2a, met het idee voor een bomen en bloemen schoolplein! De kinderen hebben bedacht om grote bomen en bloemen te planten rondom school, zodat de leerkrachten de liefde voor de natuur en het belang van duurzaamheid kunnen overbrengen op de kinderen.
  • De andere deelnemer onder de kinderen, Jolle Ouderkerken uit Bolsward, gaat niet met lege handen naar huis: hij ontvangt een duurzaam cadeau of duurzaam uitje voor zijn hele klas. Zijn idee was om windmolens te plaatsen op de UCC-koffiefabriek, zodat deze energie kan opwekken. Deze energie zou vervolgens gebruikt kunnen worden door de fabriek en door Bolsward zelf.

Onder de jeugd zijn de prijzen als volgt verdeeld:

  • De 1e prijs van € 1500,- is gegaan naar: Timo, Yorick en Ridzert & Tjitske en Froukje. Zij willen een zonnepanelenboom in de haven plaatsen.
  • De 2e prijs van € 1000,- is gegaan naar: Jelmar, Sybrand en Jesse & Yven, Sjoerd en Sil, met het idee om groene daken op scholen te plaatsen.
  • De 3e prijs van € 750,- is gegaan naar: Reitze Jonkman, zijn idee was om in elk dorp een composthoop te plaatsen.

In de laatste categorie, de volwassenen, zijn de prijzen gevallen op de volgende drie ideeën:

  • De 1e prijs van €5000,- is gegaan naar: Menno de Roos, met het idee ‘’De Vlot’’. Dit is een drijvende, eenvoudig, verplaatsbare, betaalbare, duurzame en circulaire huurwoning voor starters en ouderen, met een huurprijs onder de huursubsidiegrens.
  • De 2e prijs van € 3000,- is gegaan naar: Co Wilders met het idee: ‘’Verduurzaming industrieterrein Hemmen III’’. Het idee is om het nieuwe terrein niet te voorzien van een gasaansluiting en gasleidingnetwerk, maar van andere duurzame installaties.
  • De 3e prijs van € 1000,- is gegaan naar: Akke van der Burg, zij had het idee om een zwemvijver met blote voetenpad te creëren in Scharnegoutum, zodat er een veilig zwemgebied ontstaat.

Wij feliciteren de prijswinnaars en willen alle deelnemers bedanken voor de goede ideeën die zij hebben ingezonden.